handel środowisko naturalne/ekologia prawo sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Oświadczenie PZPTS ws. uchwały RM Wałbrzycha zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych

24.08.2020 | PZPTS

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych z najwyższym zaniepokojeniem przyjął informację o ponownym podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przypominamy, że podobną uchwałę, podjętą przez tę samą Radę Miejską w lutym bieżącego roku, unieważnił wojewoda dolnośląski.

Jako PZPTS nadal uważamy, że takie działania są niezgodne z Konstytucją RP i traktatami UE, jak również szeregiem innych ustaw. W świetle Konstytucji, rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju.

W pełni podzielamy motywację Rady Miejskiej Wałbrzycha i Prezydenta Miasta, Pana Romana Szełemeja w kwestii konieczności ochrony środowiska naturalnego i pilnej potrzeby przemodelowania gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zrzeszone w PZPTS podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywatelami, którym leży na sercu dobro wspólne. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że pokazywany przez RM Wałbrzycha problem, nie dotyczy samych tworzyw sztucznych, których zalety są niekwestionowane zarówno jeśli chodzi o znacznie niższy ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów (szkło, papier, metal), jak i wszechstronne zastosowania. Problem tkwi w braku efektywnych i stabilnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. A więc koncentracja wysiłków na wprowadzeniu systemów segregacji odpadów i ponownego ich wykorzystania powinna zastąpić walkę z samymi tworzywami, które mogą być powtórnie wykorzystywane wielokrotnie (po przetworzeniu).

Stanowczo protestujemy jednak przeciwko próbom dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, z jaką mamy do czynienia w tym wypadku. Podejmiemy każde przewidziane prawem działania, by przeciwstawiać się takim próbom ograniczającym prawa obywatelskie i nie wnosi konstruktywnych wniosków do szeroko toczącej się debaty publicznej na temat gospodarowania odpadami.

Dodatkowych informacji udziela rzecznik PZPTS Maciej Powroźnik (zakładka kontakt).

kontakt dla mediów
Dyrektor Generalny, PZPTS
Robert Szyman

office@tworzywa.org.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii handel