Informacje PZPTS

Stanowisko PZPTS w odniesieniu do rozporzadzenia Ministra Środowiska ws. opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa sztucznego

08.08.2019 11:07 PZPTS

Polski Zwiazek Przetwórców Tworzyw sztucznych w ramach konsultacji publicznych Ministerstwa Środowiska dotyczacych nowego projektu opłaty recyklingowej przekazał swoje stanowisko. Projekt rozporządzenia obejmuje opłatą recyklingową wszystkie torby z tworzywa sztucznego ( oprócz cienkich zrywek do pakowania owoców, pieczywa itd.) w terminie od 1 września bieżącego roku. ...

Opłata recyklingowa na torby z tworzywa wielorazowe

17.07.2019 15:03 PZPTS

Pomimo protestów przedsiebiorców zarówno Ministerstwo Środowiska jak i władza ustawodawcza nie pochyliły sie nad problemem około 120 przedsiębiorców zajmujących sie produkcją toreb z tworzywa sztucznego. ...

Ministerstwo Środowiska projektuje zmiany przepisów sprzeczne z ochroną środowiska - opłata za grube torby z tworzywa

31.05.2019 09:33 PZPTS

W procesie legislacji zmian ustawy o utrzymaniu porzadku i czystości w gminach orz niektórych innych ustaw pojawiła się zmiana opublikowana 6 maja dotycząca toreb z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 49 mikronów. ...

Projekt zaostrzenia przepisów przeciwpożarowych uderza w przetwórców

15.03.2019 14:38 PZPTS

Konfederacja Lewiatan we współpracy z Polskim Związkim Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w sparwie projektu rozporządzenie dotyczącego warunków przeciwpozarowych dla składowania odpadów palnych. ...

Artykuły z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku - ostateczne ustalenia UE

02.01.2019 16:03 PZPTS

19 grudnia KE wydała komunikat prasowy dotyczący pakietu tzw.SUP (single use plastics). Wszystkie trzy zaangażowane instytucje UE osiągnęły finalne porozumienie. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy dyrektywy w okresie 2-ch lat od daty wejścia regulacji w życie. ...

Zwycięzcy III edycji konkursu PZPTS

14.12.2018 12:12 PZPTS

11 grudnia br. odbył się finał trzeciej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw  Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. W tym roku to Politechnika Poznańska gościła finalistów. ...

Dlaczego trudno zastąpić opakowania z tworzyw sztucznych innymi materiałami

06.11.2018 13:54 PZPTS

Dlaczego wybieramy tworzywa sztuczne dla opakowań, a nie materiały alternatywne, takie jak stal, aluminium, drewno itd. ? Odpowiedź na to pytanie to nie tylko funkcjonalność, stosunek wagi opakowania do produktu, która w tym przypadku wynosi kilka procent, czy względy prezentacji produktu. ...

Nowe przepisy wyhamują recykling

09.10.2018 11:13 PZPTS

Obowiązujące od niedawna nowe przepisy uderzają w recyklerów i przetwórców tworzyw sztucznych. Nakładają na przedsiębiorców działających w branży nową opłatę kaucyjną, wprowadzają też szereg dotkliwych obowiązków  związanych z magazynowaniem surowców wtórnych i odpadów. ...

Artykuły z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku - stanowisko PZPTS do projektu dyrektywy UE

04.09.2018 15:43 PZPTS

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych promuje i wspiera rozwiązania dotyczące poprawy  nieodpowiedniego zarządzania odpadami niektórych tworzyw sztucznych takich jak opakowania  na  żywność, butelki i kubki trafiające do środowiska wodnego. ...

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

03.07.2018 16:18 PZPTS

30 maja Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy ograniczajacej stosowanie niektrórych produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Komisja skoncentrowała sie na odpadach tworzyw sztucznych, które najczęściej znajdowane są na plażach UE. ...

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych

08.06.2018 11:03 PZPTS

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zapraszamy do konkursu absolwentów studów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, których prace zostały obronione w rokiu akademickim 2017/2018. ...

Jednak torebki foliowe nie takie złe

20.03.2018 17:41 PZPTS

Niezależne badanie cylu życia materiałów na torbki na zakupy stwierdza, że tworzywa sztuczne okazują się być materiałem o najniższym całkowitym wpływie na środowisko.W dniu 14 marca 2018 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Miljøstyrelsen) opublikowała badanie analizujące wpływ cyklu życia na środowisko w produkcji, użyciu i utylizacji toreb na zakupy spożywcze obecnie dostępnych...

Odpowiedź stowarzyszeń przetwórców na Strategię UE dla Tworzyw Sztucznych - dobrowolne zobowiązania

08.02.2018 11:07 PZPTS

Sześć organizacji europejskich z łańcucha wartości tworzyw sztucznych zobowiązało się, we współpracy z Komisją Europejską, do uruchomienia platform GOZ, których celem jest osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów tworzyw sztucznych do 2040 r. Będą one motorem napędowym recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w Europie  wpływjąc na zmniejszenie ilości odpadów. ...

Strategia dla tworzyw sztucznych UE

17.01.2018 12:44 PZPTS

Komisja Europejska po wielu konsultacjach oraz poprawkach opublikowała Strategię dla Tworzyw Sztucznych. Ma to ścisły związek z przyjęciem przez UE planu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, gdzie tworzywa zostały uznane za kluczowy priorytet do działania. ...

Torebki foliowe - opłata recyklingowa od 1 stycznia 2018

20.12.2017 12:25 PZPTS

Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa poziom opłaty recyklingowej na lekkie torebki foliowe znajduje się obecnie w procesie legislacyjnym. 22 grudnia zostanie ostatecznie  opublikowane. Poziom opłaty, obowiązujący od 1 stycznia 2018  to 20 gr za sztukę torebki. ...

Zwycięzcy II edycji Konkursu PZPTS

14.12.2017 15:53 PZPTS

12 grudnia br. odbył się finał drugiej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. W tym roku to Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy gościł finalistów. ...

Torebki foliowe - senat odrzucił nasze poprawki

21.09.2017 16:32 PZPTS

21 września obyło się wspólne  posiedzenie w senacie  Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie  projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki  nr 594). ...

Potencjalne ryzyko klasyfikacji DINP jako substancji reprotoksycznej

21.08.2017 17:39 PZPTS

Substancje , które do tej pory były  rozpatrywane w kategorii substancji wpływających na gospodarkę hormonalną człowieka  to głównie ftalany o niskim ciężarze cząsteczkowym DEHP, BBP, DBP i DiBP. W 2001 roku zostały one sklasyfikowane jako substancje wpływające na rozrodczość. ...

Oddaj swój głos na najlepszego producenta polimerów w Europie !

16.03.2017 13:44 PZPTS

Nie przegap tej szansy i zagłosuj na swoich najlepszych dostawców polimerów na rok 2017. Sojusz dla Polimerów w Europie już uruchomił głosowanie.

Czy tylko torebki foliowe powinny być objęte obowiązkową opłatą ?

19.12.2016 16:54 PZPTS

Obowiązkowe opłaty za torebki foliowe w punktach detalicznych zgodnie z dyrektywą 2015/720 UE objęły wszystkie kraje członkowskie. Celem jest ograniczenie zużycia do ilości 40 szt. tzw. lekkich torebek foliowych na osobę w perspektywie najbliższych 10 lat. ...

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę doktorską i dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych rozstrzygnięty

14.11.2016 12:48 PZPTS

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i dyplomową za zakresu tworzyw sztucznych, zorganizowany przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), został rozstrzygnięty. Finał konkursu oraz gala odbyły się  8 listopada br., w audytorium im. Ignacego Mościckiego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 

Przemysł tworzyw sztucznych akceptuje wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

19.09.2016 16:14 PZPTS

Europejskie stowarzyszenia przemysłu tworzyw sztucznych - EuPC, PlasticsEurope oraz PRE wzywają do prawdziwej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla  tworzyw sztucznych.

Możliwe ograniczenia stosowania TiO2 ?

31.08.2016 13:31 PZPTS

Francuska Agencja ANSES zaproponowała nową zharmonizowaną klasyfikację dla TiO2 (dwutlenku tytanu). Agencja twierdzi, że  należy rozważyć traktowanie TiO2 jako środka potencjalnie rakotwórczego dla człowieka w sytuacji narazenia na jego wdychanie.

Proponowane ograniczenia stosowania jednorazowych naczyń stołowych - Francja

03.06.2016 12:44 PZPTS

Francja proponuje ograniczenie stosowania jednorazowych naczyń stołowych z tworzyw sztucznych. Projekt dekretu został wysłany przez Francję do Komisji Europejskiej oraz krajów członkowskich w lutym.  Okres zawieszenia właśnie został przedłużony o 3 miesiące i kończy się 29 sierpnia. Francja promuje natomiast w projektowanej regulacji naczynia wykonane z polimerów roślinnych i...

Plastpol 2016 - Nagroda Jubileuszowa dla PZPTS

31.05.2016 16:45 PZPTS

Z okazji XX edycji Targów Plastpol zostały wręczone nagrody podczas Jubileuszowej Gali dnia 18 maja . W obecności zaproszonych gości wręczono statuetki przedstawicielom firm, organizacji oraz osobom, które szczególnie przyczyniły się do stworzenia idei targów tworzyw sztucznych w Kielcach oraz przez lata rozwijały tę ideę.

Strona 1 następna

Dla mediów

Jesteś wydawcą, dziennikarzem, blogerem? Uzyskaj akredytację i ciesz się bezpłatną licencją na wykorzystanie informacji, zdjęć, MP3, a także wideo - nawet w jakości TV!

Dla firm

Odpowiadasz za komunikację? Zwiększ swoją widoczność w mediach!