turystyka/wypoczynek ekonomia/biznes/finanse

Wakacje Polaków 2024. Co piąte gospodarstwo domowe wyda więcej pieniędzy niż przed rokiem

Jednocześnie 40 proc. deklaruje, że w tym roku albo jest zmuszona ciąć wydatki wakacyjne, albo w ogóle ich nie poniesie. Polacy w zdecydowanej większości finansują wakacje z własnych oszczędności.

 

Takie wyniki przynosi najnowsza edycja cyklicznego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, realizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Jak co roku przed rozpoczęciem wakacji ankietowani zostali zapytani o przewidywane wydatki w porównaniu do roku poprzedniego.

 

Maleje liczba gospodarstw domowych, które tną wydatki. „W portfelach zostało więcej na wyjazdy wakacyjne”

Z najnowszego sondażu ZPF i IRG SGH wynika, że 40 proc. ankietowanych nie poniesie żadnych wydatków na wakacje lub są zmuszeni je zmniejszyć w porównaniu do ubiegłego roku. Odsetek takich gospodarstw domowych jest niższy w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2023 r.

- W okresie galopującej inflacji, gospodarstw, które cięły wydatki wakacyjne lub nawet ich nie planowały, było prawie 50 proc. - przypomina dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania. - Teraz inflacja odpuściła, dochody wielu Polaków wzrosły, a więc również w portfelach zostało więcej środków na wyjazdy wakacyjne - mówi.

ZPF - Wydatki Polaków na wakacje 2024 - wykres

Potwierdza to również wzrost odsetka osób, które zakładają, że ich wydatki wakacyjne w tym roku wzrosną wobec 2023 r. Takich gospodarstw domowych jest prawie 20 proc.

Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom w podziale na województwa, to okaże się, że największy odsetek gospodarstw, które będą ciąć wydatki lub ich nie poniosą, jest na Warmii i Mazurach (48,6 proc. mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego). Najniższy wynik w tym zakresie został odnotowany w województwie lubuskim (12 proc.).

Dr Sławomir Dudek zwraca też uwagę na zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od dochodów gospodarstw domowych. Brak lub cięcie wydatków wakacyjnych przewiduje aż 80 proc. gospodarstw, w których dochody netto nie przekraczają 1 tys. zł na osobę miesięcznie.

W przypadku gospodarstw domowych z dochodami netto powyżej 4 tys. zł na osobę miesięcznie, ten odsetek spada do 29,5 proc.

 

Jeżeli finansowanie wakacji, to głównie ze środków własnych

Polacy, którzy planują w tym roku wydatki wakacyjne, zdecydowanie wskazują, że sfinansują je z własnych oszczędności. Taki plan ma 87,3 proc. ankietowanych (z grupy tych, którzy planują wydać pieniądze na wakacje). Z kolei 7,3 proc. zadeklarowało, że skorzysta z możliwości stwarzanych przez zakładowy fundusz socjalny.

Na dalszych miejscach znalazły się: kredyty lub pożyczki w instytucjach finansowych, karty kredytowe i pożyczki od rodziny lub znajomych.

 

Badanie „Sytuacja na rynku consumer finance”

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. W jego ramach respondenci odpowiadają na szereg pytań dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Efektem badania jest publikowany cyklicznie Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). Pokazuje on aktualne nastroje konsumentów i pozwala przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 25 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.

załączniki

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 25 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.