Informacje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

06.12.2018 16:21 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. ...

Znów gorsze wskazania Barometru Consumer Finance

28.11.2018 10:27 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W IV kwartale 2018 roku, po prawie 3 latach utrzymywania się powyżej wartości referencyjnej 50 punktów, znaczącemu pogorszeniu uległ Barometr Rynku Consumer Finance. Jego wartość spadła do poziomu 48,9 punktu – to prawie o 8 pp. ...

Bariery w dostępie do kredytu konsumenckiego

30.10.2018 10:04 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Udział Polaków, uznających zbyt wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek za barierę dla zaciągania pożyczki w instytucji finansowej, osiągnął w I półroczu 2018 roku rekordowo niską wartość 28 proc. To o 4 p.p. ...

Skala nadużyć dotykających instytucje finansowe wciąż rośnie

24.10.2018 09:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym", przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą nadużyć, w wyniku których poniósł większe straty finansowe. ...

Polacy nie mają zamiaru korzystać z upadłości konsumenckiej?

09.10.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Prawie 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku. To najwyższy poziom tak zdecydowanych deklaracji, jaki zanotowano od 2009 roku w badaniach prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21.09.2018 15:43 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. ...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31.08.2018 11:00 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. ...

Co Polacy sądzą o udostępnianiu danych osobowych?

25.07.2018 08:15 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jak często i w jakich miejscach udostępniamy swoje dane osobowe? Jak czujemy się w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do ich podania? Odpowiedzi na te pytania, sprawdzające świadomość społeczną dotyczącą problemu ochrony danych osobowych, znaleźć można w raporcie z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw...

Upadłość konsumencka bardziej dostępna dla nierzetelnych

17.07.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych uznają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, otwierającą swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej wszystkim dłużnikom, za zbyt daleko idącą. Ich zdaniem likwidacja przesłanki etycznej, dopuszczającej skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy także przez nierzetelnych, czy wprost nieuczciwych klientów telekomów, spółdzielni mieszkaniowych,...

Utrzymuje się niski poziom finansowej kondycji moralnej Polaków

12.07.2018 08:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Polacy są skłonni usprawiedliwiać naruszanie przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w prawie jednej czwartej sytuacji – to wniosek płynący z tegorocznej edycji badania KPF Moralność finansowa Polaków. ...

Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

25.06.2018 09:50 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Do 31 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6 tys. zł. ...

Na co pożyczamy najchętniej?

12.04.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Według badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w I kwartale 2018 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, co czwarty Polak środki z uzyskanego kredytu lub pożyczki wydaje na zakup drobnych dóbr trwałych, na przykład sprzętu RTV-AGD. ...

Ponad połowa Polaków wciąż trzyma oszczędności „w skarpecie”

09.03.2018 09:00 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w ramach kwartalnego badania rynku consumer finance, zapytali Polaków o formy oszczędzania w przypadku posiadania wolnych środków. ...

Priorytety spłat, czyli komu oddajemy długi

17.11.2017 10:02 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W przypadku kłopotów finansowych, statystyczny Polak zrezygnuje z oddania długu rodzinie lub znajomemu. Opłaci natomiast czynsz za mieszkanie, rachunek za prąd, gaz lub wodę oraz ratę kredytu zabezpieczonego, w tym mieszkaniowego bądź samochodowego. ...

Cyberprzestępczość najszybciej rosnącym zagrożeniem według branży finansowej

24.10.2017 12:58 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Co druga instytucja finansowa deklaruje, że wystąpiło u niej zjawisko nadużycia popełnionego przez cyberprzestępcę. To o blisko 35% więcej niż przed rokiem i aż o 160% więcej niż przed dwoma laty. To główne wnioski z najnowszego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz firmę doradczą EY. ...

Zamiast na emeryturę Polacy oszczędzają na remonty

09.10.2017 13:40 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Polacy coraz chętniej oszczędzają, zwłaszcza na remont domu lub mieszkania oraz bieżące wydatki konsumpcyjne. Tak wynika z ostatniego raportu z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Moralność finansowa Polaków nadal źródłem obaw

24.07.2017 11:53 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Czy w sprawach finansów osobistych Polacy są wystarczająco moralni, by firmy ubezpieczeniowe, kredytodawcy i wierzyciele nie musieli obawiać się strat z powodu świadomych i nierzetelnych zachowań swoich klientów? Skłonność obywateli do usprawiedliwiania odstępstw od zasad i norm społecznych została sprawdzona po raz drugi w badaniu „Moralność finansowa Polaków 2017”. ...

Po co Polakom karty kredytowe?

22.06.2017 10:08 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Po spadkach, obserwowanych w latach 2011-2014, zadłużenie z tytułu korzystania z kart kredytowych wykazuje obecnie w Polsce wzrosty. Jego dynamika wyniosła w grudniu 2016 roku 5%. Pomimo wzrostu całkowitej wielkości zadłużenia, maleje jednak odsetek gospodarstw domowych posiadających kartę kredytową.

Polscy konsumenci doceniają przynależność do UE

11.05.2017 12:26 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zdecydowana większość polskich konsumentów dostrzega korzyści z przynależności do Unii Europejskiej. To wnioski z badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w bieżącym kwartale przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Polacy wolą emeryturę, choć wiedzą, że nie zapewni im ona odpowiedniego poziomu życia

09.02.2017 14:22 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Większość społeczeństwa planuje przejść na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, a co dziewiąty Polak chce wykorzystać tę możliwość nawet przed osiągnięciem odpowiedniego wieku.

Kto potrafi zinterpretować poprawnie RRSO, a kto wie, ile kosztuje pożyczka?

11.01.2017 13:33 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zwolennicy zaostrzenia regulacji na rynku pożyczkowym argumentują, że cena, za jaką cały sektor instytucji pożyczkowych w Polsce udziela pożyczek konsumenckich, jest nadmiernie wysoka. Bardzo często koronnym argumentem bywa nominalnie niezwykle wysoki wskaźnik RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wylać dziecko z kąpielą

19.12.2016 11:35 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Dla lichwiarzy dobry jest każdy klient, bowiem cena, po jakiej oferują lichwę, nie ma nic wspólnego ani z rynkiem, ani z ryzykiem klienta. Próba przenoszenia tego typu myślenia na instytucje pożyczkowe dowodzi braku wiedzy o tej części rynku finansowego.

„Black Friday” – co chcą kupować Polacy?

25.11.2016 12:46 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych “Black Friday”, kiedy to handlowcy dają klientom możliwość skorzystania przy zakupie różnych towarów ze znacznej zniżki, przyjął się także w Polsce. W tym dniu warto więc przyjrzeć się tendencjom zakupowym, jakie zostały określone na podstawie najnowszego badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego wśród polskich gospodarstw...

KPF: Dobre regulacje potrzebują namysłu

04.11.2016 11:54 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Eksperci oraz praktycy rynku finansowego i kapitałowego są jak dotąd jednomyślni w ocenach skutków wdrożenia do polskiego porządku prawnego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który w radykalny sposób zmienia zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych (w tym funduszy sekurytyzacyjnych).

KPF: Dobre wyniki firm pożyczkowych w I półroczu 2016

03.11.2016 11:41 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zmiany regulacji bankowych oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe przekładają się na ostrożne podejście banków do udzielania kredytów niskokwotowych. To, co zniechęca banki, poprawia warunki prowadzenia biznesu dla firm pożyczkowych, które nie muszą ponosić wielkich nakładów, by zaspokoić popyt wśród osób zainteresowanych takim produktem. ...

Strona 1

Dla mediów

Jesteś wydawcą, dziennikarzem, blogerem? Uzyskaj akredytację i ciesz się bezpłatną licencją na wykorzystanie informacji, zdjęć, MP3, a także wideo - nawet w jakości TV!

Dla firm

Odpowiadasz za komunikację? Zwiększ swoją widoczność w mediach!