Informacje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Kryzys czy prosperity, czyli wyzwania na rynku finansowym

25.03.2019 14:50 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Wielu ekonomistów prognozuje kryzys, a przynajmniej duże spowolnienie gospodarcze w skali globalnej, najpóźniej w 2020 roku. Eksperci oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podjęli się analizy czynników, które w najbliższej przyszłości mogą mieć największy wpływ na funkcjonowanie wybranych sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF. ...

Jak gospodarstwa domowe zniosą ewentualne podwyżki cen energii?

14.03.2019 15:00 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Pomimo tego, że Rząd wycofał się z zapowiadanych pod koniec ubiegłego roku podwyżek cen energii elektrycznej, nie gasną obawy polskich gospodarstw domowych przed ich wzrostem. W najnowszej edycji cyklicznego badania na temat sytuacji na rynku consumer finance, realizowanego przez KPF i IRG SGH, zbadano opinie gospodarstw domowych na temat znaczenia cen energii dla ich budżetów domowych. ...

Jakość obsługi zobowiązań zaskakuje pozytywnie

04.03.2019 08:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Według ostatniego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w bieżącym kwartale zwiększyła się grupa gospodarstw domowych obsługujących bezproblemowo swoje zobowiązania. ...

Lepsze oceny przyszłej koniunktury na rynku kredytowym

14.02.2019 12:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W I kwartale 2019 r. wartość Barometr Rynku Consumer Finance, określanego w badaniu prowadzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. ...

Branża pożyczkowa pracuje nad samoregulacją

24.01.2019 11:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, reprezentujące wszystkie segmenty rynku instytucji pożyczkowych, rozpoczęły wspólne prace nad zasadami dobrych praktyk. ...

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

06.12.2018 16:21 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. ...

Znów gorsze wskazania Barometru Consumer Finance

28.11.2018 10:27 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W IV kwartale 2018 roku, po prawie 3 latach utrzymywania się powyżej wartości referencyjnej 50 punktów, znaczącemu pogorszeniu uległ Barometr Rynku Consumer Finance. Jego wartość spadła do poziomu 48,9 punktu – to prawie o 8 pp. ...

Bariery w dostępie do kredytu konsumenckiego

30.10.2018 10:04 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Udział Polaków, uznających zbyt wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek za barierę dla zaciągania pożyczki w instytucji finansowej, osiągnął w I półroczu 2018 roku rekordowo niską wartość 28 proc. To o 4 p.p. ...

Skala nadużyć dotykających instytucje finansowe wciąż rośnie

24.10.2018 09:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Nasila się zjawisko nadużyć na rynku finansowym. Każdy z respondentów tegorocznego badania „Nadużycia w sektorze finansowym", przeprowadzonego przez EY i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), został w minionych 12 miesiącach dotknięty większą liczbą nadużyć, w wyniku których poniósł większe straty finansowe. ...

Polacy nie mają zamiaru korzystać z upadłości konsumenckiej?

09.10.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Prawie 60% gospodarstw domowych w Polsce zdecydowanie odrzuca możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w okresie najbliższego roku. To najwyższy poziom tak zdecydowanych deklaracji, jaki zanotowano od 2009 roku w badaniach prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Kredytobiorcy coraz bardziej lekkomyślni – czas na odpowiedzialne i zintegrowane działania wierzycieli

21.09.2018 15:43 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Lekkomyślne zaciąganie zobowiązań oraz brak planowania wydatków i dochodów, w tym zaciąganie zobowiązań na granicy zdolności własnego budżetu, to główna przyczyna problemów finansowych Polaków, nieterminowo wywiązujących się z zobowiązań kredytowych. ...

Polacy są bardzo uczciwi – szkoda, że tylko werbalnie

31.08.2018 11:00 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Aż 94% Polaków deklaruje, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym – wynika z raportu Moralność finansowa Polaków, wykonanego z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. To bardzo pozytywne wskazanie nie opisuje jednak polskiej rzeczywistości w relacjach finansowych. ...

Co Polacy sądzą o udostępnianiu danych osobowych?

25.07.2018 08:15 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Jak często i w jakich miejscach udostępniamy swoje dane osobowe? Jak czujemy się w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni do ich podania? Odpowiedzi na te pytania, sprawdzające świadomość społeczną dotyczącą problemu ochrony danych osobowych, znaleźć można w raporcie z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw...

Upadłość konsumencka bardziej dostępna dla nierzetelnych

17.07.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych uznają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, otwierającą swobodny dostęp do upadłości konsumenckiej wszystkim dłużnikom, za zbyt daleko idącą. Ich zdaniem likwidacja przesłanki etycznej, dopuszczającej skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy także przez nierzetelnych, czy wprost nieuczciwych klientów telekomów, spółdzielni mieszkaniowych,...

Utrzymuje się niski poziom finansowej kondycji moralnej Polaków

12.07.2018 08:30 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Polacy są skłonni usprawiedliwiać naruszanie przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w prawie jednej czwartej sytuacji – to wniosek płynący z tegorocznej edycji badania KPF Moralność finansowa Polaków. ...

Konkurs Verba Veritatis po raz trzynasty

25.06.2018 09:50 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Do 31 lipca br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac z zakresu etyki biznesu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 6 tys. zł. ...

Na co pożyczamy najchętniej?

12.04.2018 08:45 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Według badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w I kwartale 2018 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, co czwarty Polak środki z uzyskanego kredytu lub pożyczki wydaje na zakup drobnych dóbr trwałych, na przykład sprzętu RTV-AGD. ...

Ponad połowa Polaków wciąż trzyma oszczędności „w skarpecie”

09.03.2018 09:00 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, w ramach kwartalnego badania rynku consumer finance, zapytali Polaków o formy oszczędzania w przypadku posiadania wolnych środków. ...

Priorytety spłat, czyli komu oddajemy długi

17.11.2017 10:02 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W przypadku kłopotów finansowych, statystyczny Polak zrezygnuje z oddania długu rodzinie lub znajomemu. Opłaci natomiast czynsz za mieszkanie, rachunek za prąd, gaz lub wodę oraz ratę kredytu zabezpieczonego, w tym mieszkaniowego bądź samochodowego. ...

Cyberprzestępczość najszybciej rosnącym zagrożeniem według branży finansowej

24.10.2017 12:58 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Co druga instytucja finansowa deklaruje, że wystąpiło u niej zjawisko nadużycia popełnionego przez cyberprzestępcę. To o blisko 35% więcej niż przed rokiem i aż o 160% więcej niż przed dwoma laty. To główne wnioski z najnowszego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz firmę doradczą EY. ...

Zamiast na emeryturę Polacy oszczędzają na remonty

09.10.2017 13:40 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Polacy coraz chętniej oszczędzają, zwłaszcza na remont domu lub mieszkania oraz bieżące wydatki konsumpcyjne. Tak wynika z ostatniego raportu z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Moralność finansowa Polaków nadal źródłem obaw

24.07.2017 11:53 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Czy w sprawach finansów osobistych Polacy są wystarczająco moralni, by firmy ubezpieczeniowe, kredytodawcy i wierzyciele nie musieli obawiać się strat z powodu świadomych i nierzetelnych zachowań swoich klientów? Skłonność obywateli do usprawiedliwiania odstępstw od zasad i norm społecznych została sprawdzona po raz drugi w badaniu „Moralność finansowa Polaków 2017”. ...

Po co Polakom karty kredytowe?

22.06.2017 10:08 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Po spadkach, obserwowanych w latach 2011-2014, zadłużenie z tytułu korzystania z kart kredytowych wykazuje obecnie w Polsce wzrosty. Jego dynamika wyniosła w grudniu 2016 roku 5%. Pomimo wzrostu całkowitej wielkości zadłużenia, maleje jednak odsetek gospodarstw domowych posiadających kartę kredytową.

Polscy konsumenci doceniają przynależność do UE

11.05.2017 12:26 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zdecydowana większość polskich konsumentów dostrzega korzyści z przynależności do Unii Europejskiej. To wnioski z badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w bieżącym kwartale przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. ...

Polacy wolą emeryturę, choć wiedzą, że nie zapewni im ona odpowiedniego poziomu życia

09.02.2017 14:22 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Większość społeczeństwa planuje przejść na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, a co dziewiąty Polak chce wykorzystać tę możliwość nawet przed osiągnięciem odpowiedniego wieku.

Strona 1 następna

Dla mediów

Jesteś wydawcą, dziennikarzem, blogerem? Uzyskaj akredytację i ciesz się bezpłatną licencją na wykorzystanie informacji, zdjęć, MP3, a także wideo - nawet w jakości TV!

Dla firm

Odpowiadasz za komunikację? Zwiększ swoją widoczność w mediach!