ekonomia/biznes/finanse energetyka

Finansowanie OZE w 2024 roku - trendy i przepisy, które będą kształtować rynek

21.03.2024 | PKO Leasing
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) coraz częściej koncentrują się na  inwestycjach w odnawialne źródła energii. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne środowisku.
• Polski biznes otrzyma ponad 2 miliardy złotych finansowania w formie leasingu i pożyczek udzielonych przez PKO Leasing w ramach programu gwarancyjnego InvestEU. 
• PKO Leasing poszerza ofertę finansowania OZE. Proponuje przeprowadzenie audytu energetycznego oraz przedstawi klientom kompleksową propozycję wdrożenia sprawdzonych w praktyce rozwiązań technicznych służących oszczędności energii.
• W 2024 roku cztery trendy, zdaniem ekspertów, mogą wpłynąć na rozwój rynku OZE w Polsce.
 
Obowiązkowe raportowanie ESG (E jak environmental – środowiskowy, S jak social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G jak corporate governance, czyli ład korporacyjny) dla największych firm to nieodłączny element wpisany w strategię przedsiębiorstw. W sektorze MŚP coraz częściej pojawia się zainteresowanie inwestycjami, które minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Branża leasingowa przygląda się tym zmianom z uwagą i chce odgrywać znaczącą rolę w finansowaniu odnawialnych źródeł energii.
 
-  Założenia ESG stwarzają pewne ramy, ale to obszary ukryte pod literami skrótu wpływają na strategie coraz większej liczby przedsiębiorstw, w tym z sektora MŚP. Firmy, zgodnie z własnym poczuciem misji lub pod wpływem wymagań partnerów biznesowych, kładą nacisk na politykę społecznej, środowiskowej i zarządczej odpowiedzialności. W roku 2023 transformacja energetyczna zyskiwała na znaczeniu, a leasing instalacji odnawialnych źródeł energii był istotnym narzędziem wspierającym przedsiębiorstwa w realizacji ich ekologicznych celów. W roku 2024 przewiduje się kontynuację tego trendu, z uwzględnieniem rosnącego zainteresowania przedsiębiorstw z sektora MŚP – mówi Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej w PKO Leasing.
 
Poniżej cztery trendy, które zdaniem ekspertów PKO Leasing, mają szansę znacząco wpłynąć na rozwój rynku OZE w 2024 roku w Polsce.
 
InvestEU – unijne wsparcie dla leasingu OZE w 2024 roku
Program InvestEU Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, który został zainicjowany w Polsce przez PKO Leasing, stanowi znaczące wsparcie dla inwestycji w obszarze OZE w naszym kraju. Umożliwia on małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) realizację projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii. Również startupy zyskują dostęp do preferencyjnych warunków leasingu na cele związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki temu, że od 50 do 80 proc. kwoty udzielonego klientowi finansowania objęte jest gwarancją ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, instytucje finansowe mogą szerzej otworzyć się na ryzyko i wspierać firmy, które do tej pory zmagały się z utrudnionym dostępem do kapitału.
 
- W ramach programu InvestEU wprowadzamy produkty gwarancyjne, które mają odpowiadać na potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności. Wiosną w PKO Leasing ruszają gwarancje, w ramach których zaoferujemy startupom finansowanie maszyn, ekologicznego transportu ciężkiego oraz elektrycznych samochodów osobowych z niskim wkładem własnym (5 proc. wobec 10-20 proc. według standardowej oferty). Dla sektora MŚP oraz większych przedsiębiorstw (zatrudniających do 500 pracowników) dostępne będzie finansowanie paneli fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, magazynów energii i ładowarek do aut elektrycznych z obniżoną marżą. Polskie firmy otrzymają zatem nowe szanse na rozwój  inwestycji z obszaru OZE, w oparciu o preferencyjne warunki finansowania. Wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych technologii stanie się jeszcze łatwiej osiągalne, zaś urządzenia – dostępne praktycznie od ręki – mogą od razu pracować na zwiększenie efektywności energetycznej firmy – mówi Szymon Gawryszczak, Kierownik Zespołu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Departamencie Finansów w PKO Leasing.
 
Polski biznes otrzyma ponad 2 miliardy złotych finansowania w formie leasingu i pożyczek udzielonych przez PKO Leasing w ramach programu gwarancyjnego z InvestEU. Zapewnienie tego rodzaju wsparcia, zwiększa szansa na realizacje inwestycji, dzięki którym przedsiębiorstwa z sektora MŚP wejdą na drogę transformacji energetycznej. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2024-2025.
 
Rewolucja w budownictwie: zeroemisyjne budynki i nowelizacja EBD
W marcu 2024 roku Parlament Europejski będzie głosować nad nowelizacją dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EBD). Nowe regulacje mówią, że budynki mają być coraz bardziej zrównoważone. Nowelizacja EBD skupia się na wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i wykorzystaniu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Obowiązkowy montaż instalacji fotowoltaicznych planowany jest od 2029 roku. Wprowadzenie systemu ETS2 od 2027 roku, nakładającego obowiązek nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla na niektóre sektory, również będzie sprzyjać ekologicznym rozwiązaniom. Od 2030 roku wszystkie nowo powstające budynki w UE muszą być zeroemisyjne.
 
Cele nowelizacji EBD:
 
o 2030 rok - redukcja emisji w budownictwie o co najmniej 60%
o 2040 rok - wycofanie kotłów opalanych paliwami kopalnymi
o 2050 rok - osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej.
 
Nowelizacja EBD skupia się na wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i wykorzystaniu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Obowiązkowy montaż instalacji fotowoltaicznych planowany jest od 2029 roku. Wprowadzenie systemu ETS2 od 2027 roku, nakładającego obowiązek nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla na niektóre sektory, również będzie sprzyjać ekologicznym rozwiązaniom. Od 2030 roku wszystkie nowo powstające budynki w UE muszą być zeroemisyjne.
 
- Każda nowelizacja dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków generuje większy popyt na ekologiczne rozwiązania, dlatego branża leasingowa jest przygotowana na rosnące zainteresowanie usługami finansowania urządzeń związanych z OZE. Dla najuboższych gospodarstw domowych przewidziany jest Społeczny Fundusz Klimatyczny. Umożliwi sfinansowanie 100% kosztów renowacji dla rodzin mieszkających w budynkach, które nie spełniają obecnych standardów energetycznych – mówi Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej w PKO Leasing.
 
• Kompleksowe finansowanie i doradztwo OZE od PKO Leasing
W 2024 roku PKO Leasing podejmuje konkretne działania, aby poszerzyć swoją obecność w obszarze finansowania odnawialnych źródeł energii, oferując klientom bardziej kompleksowe doradztwo. 
 
-  W PKO Leasing nie tylko dostarczamy finansowanie dla technologii OZE, ale także proponujemy klientom optymalne rozwiązania na podstawie audytu energetycznego przeprowadzonego z naszym partnerem biznesowym. Dzięki temu możemy określić indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa, dostarczyć optymalne rozwiązania techniczne, jak również zaproponować elastyczne warunki współpracy w zakresie udzielenia leasingu lub pożyczki dla danej inwestycji. Co warte podkreślenia, finansowanie zewnętrzne opieramy na modelu samo-spłaty. Spłata inwestycji następuje zatem z oszczędności wygenerowanych dzięki wprowadzeniu rozwiązań ograniczających koszty energii elektrycznej w firmie, bez konieczności przeznaczania przez przedsiębiorcę dodatkowych środków finansowych – mówi Bartosz Korbus, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej w PKO Leasing. - Skupimy się na finansowaniu różnorodnych technologii OZE, obejmujących m.in. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Bierzemy też pod uwagę inne innowacyjne rozwiązania. Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w dostosowaniu się do nowoczesnych standardów ekologicznych. Połączenie finansowanie z ekspertyzą oznacza, że klienci nie tylko uzyskają dostęp do środków, ale także skorzystają z wiedzy specjalistów w dziedzinie OZE – dodaje ekspert PKO Leasing.
 
  • Finansowanie elektromobilności i ewolucja programu „Mój elektryk”
Choć elektromobilność w Polsce stawia swoje pierwsze kroki, do wzrostu zainteresowania pojazdami zeroemisyjnymi niewątpliwie przyczynił się program “Mój elektryk”. Co więcej, przykłady z innych krajów europejskich pokazują zależność między dofinansowaniem, a wzrostem sprzedaży aut. Wg Licznika Elektromobilności* rejestracja samochodów całkowicie elektrycznych w 2023 roku wzrosła o 52 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.  Nie zmienia to jednak faktu, że udział samochodów zeroemisyjnych na polskim rynku wciąż jest ponad 4 razy niższy w porównaniu do średniej unijnej, na co wskazuje Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Sprzedaż samochodów bateryjnych powinna zatem mocno poszybować w górę, jeśli chcemy porównywać się do rynku europejskiego. 
 
- “Mój elektryk” niewątpliwie działa. Jednak, aby zapewnić mu efektywne funkcjonowanie do 2025 roku, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie budżetu programu. Ponadto, zmiana zasad funkcjonowania programu mogłaby być skutecznym narzędziem stymulującym popyt na samochody elektryczne. Mam tu na myśli podniesienie limitu cenowego dofinansowanych aut i objęcie dopłatami także samochodów używanych. Uwzględnienie dopłat do samochodów używanych wpłynie również na atrakcyjność oferty wynajmu samochodów elektrycznych, których wartości końcowe są elementem budzącym dużą niepewność wśród firm z obszaru CFM - mówi Maciej Matelski, dyrektor Biura Kompetencji ds. Rynku Samochodów Osobowych w PKO Leasing.
 
Kontynuacja programu “Mój elektryk”, wzrost zapotrzebowania na samochody zeroemisyjne ze strony flot firmowych, rozwój infrastruktury ładowania i otwartość na zewnętrzne finansowanie są czynnikami, które będą zwiększać popyt na pojazdy elektryczne.  Program dopłat do nabycia pojazdów z segmentu transportu ciężkiego stanie się również ważnym elementem w rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym w latach 2024-2028.
 
*Dane Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) 

 

kontakt dla mediów
Ewelina Kaska
Ekspert ds. PR PKO Leasing, PKO Leasing
Ewelina Kaska

ewelina.kaska@pkoleasing.pl

informacje o firmie

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce. Zapewniamy szeroką sieć sprzedaży, mobilnych Doradców i oferujemy najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999r. nieprzerwanie wspieramy biznes -  niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. W 2013 powstała spółka działająca w Szwecji - PKO Leasing Sverige AB. W 2017 przejęliśmy Raiffeisen-Leasing Polska S.A., dzięki czemu staliśmy się niekwestionowanym liderem na polskim rynku leasingu. W 2019 przejęliśmy jedną z największych firm zajmujących się wynajmem długoterminowym - Grupę Masterlease. Jesteśmy także członkiem Związku Polskiego Leasingu.

kontakt dla mediów
Ewelina Kaska
Ekspert ds. PR PKO Leasing, PKO Leasing
Ewelina Kaska

ewelina.kaska@pkoleasing.pl

informacje o firmie

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce. Zapewniamy szeroką sieć sprzedaży, mobilnych Doradców i oferujemy najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999r. nieprzerwanie wspieramy biznes -  niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. W 2013 powstała spółka działająca w Szwecji - PKO Leasing Sverige AB. W 2017 przejęliśmy Raiffeisen-Leasing Polska S.A., dzięki czemu staliśmy się niekwestionowanym liderem na polskim rynku leasingu. W 2019 przejęliśmy jedną z największych firm zajmujących się wynajmem długoterminowym - Grupę Masterlease. Jesteśmy także członkiem Związku Polskiego Leasingu.