sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Kolejny szkolny rok współpracy ING ze Zwolnionymi z Teorii

16.11.2023 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom kontynuują współpracę z Fundacją Zwolnieni z Teorii. W tym roku szkolnym 2023/2024 program „Krok do przodu” zyskał nową odsłonę związaną z tematami bezpieczeństwa w sieci, edukacją finansową oraz klimatyczną.

Krok do przodu – Wyzwanie ING

„Krok do przodu” to wyzwanie ING, które bank oraz Fundacja ING Dzieciom proponują w następujących kategoriach:

- edukacja o cyberbezpieczeństwie w ramach projektu „Bezpieczne dzieci w sieci”,

- edukacja klimatyczna – projekt dotyczący szerokiego tematu, jakim jest środowisko i klimat,

- edukacja finansowa – skierowana do młodych wiedza jak zarządzać swoim budżetem, przybliżająca świat finansów,

- inne tematy ważne dla młodych ludzi - ścieżka otwarta na pomysły dla ważnych tematów nieobjętych powyższymi kategoriami.

Olimpiada projektów społecznych

Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” to niepowtarzalna okazja, by młodzi ludzie ze średnich szkół w całej Polsce, pokazali swoje umiejętności i zrobili coś dobrego dla innych. Konkurs projektów społecznych daje możliwość sprawdzenia swoich sił w tworzeniu pierwszych projektów, a także zdobycia bezcennego doświadczenia i kompetencji przyszłości. Dzięki wsparciu Mentorów ING  i dostępowi do praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, uczestnicy mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności. Udział nagradzany jest certyfikatami biznesowymi oraz certyfikatem ING Banku Śląskiego poświadczającymi realizację projektu w ramach „Krok do przodu”.

Organizatorzy olimpiady z Fundacji Zwolnieni z Teorii we wrześniu br. dotarli do ponad 1200 szkół średnich z całej Polski i spotkali się z ponad 100 tys. uczniów. W trakcie spotkań inspirowali nastolatków do tego, aby stworzyli zespół, wybrali problem społeczny i zrobili własny projekt np. akcję charytatywną, wspólne wydarzenie integrujące czy aplikację mobilną dla społeczności szkolnej. Aby wziąć udział w tegorocznej olimpiadzie, wystarczy zebrać zespół, zarejestrować się i stworzyć projekt do 12 grudnia na stronie zwolnienizteorii.pl

Pod koniec roku szkolnego, wiosną 2024 r. najlepsze projekty będą mogły powalczyć podczas wielkiego finału m.in. o nagrodę „Złotego Wilka”. Szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii, którego Partnerem jest ING Bank Śląski.

Biznes i Zarzadzanie – nowy przedmiot w szkołach średnich

Od września 2023 r. w szkołach obowiązuje nowy przedmiot biznes i zarządzenie, który zastąpił dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości i przedmioty ekonomiczne. Jedna z największych zmian zakłada pracę zespołową i metodą projektową. ING Bank Śląski współpracował z Fundacją Zwolnieni z Teorii w przygotowaniu narzędzi i materiałów wspierających nauczycieli w nauce nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” , w ramach programu „Already Job-ready” realizowanego od 2021 r. Jego celem było wspieranie kompetencji, które pomogą młodym ludziom wejść na rynek pracy oraz przygotowanie nauczycieli na kształcenie w ramach nowego przedmiotu.

Poprzednia edycja programu „Krok do przodu”

W poprzednim roku szkolnym w olimpiadzie wzięło udział aż 16,5 tysiąca uczniów, 884 nauczycieli i 6,2 tysiąca młodych ukończyło 1200 projektów. Wyróżnionych zostało 10 niesamowitych pomysłów z programu „Krok do Przodu” ING Banku Śląskiego i Fundacji ING Dzieciom. Efektem zaangażowania było dotarcie aż do 4 mln beneficjentów programu.

Złotego Wilka w temacie kultura otrzymał  projekt „BezGańby”. Pielęgnowanie ślōnskij gŏdki, regionalnych tradycji, obyczajów. To wszystko cele grupy projektowej z Rybnika. Poprzez komunikację z odbiorcami w social mediach prezentowano i przybliżano zagadnienia związane ze śląskością. Projekt był mentorowany przez Sławka Gwioździka  i Izę Olech-Pytkowską z ING.

Ponadto 9 projektów zostało nagrodzonych Srebrnymi Wilkami, czyli nagrodą dla najlepszych projektów w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim (2), warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

 Duże uznanie dla wszystkich młodych ludzi, którzy realizują projekty społeczne w ramach „Zwolnieni z Teorii”. Z jednej strony zyskują poczucie sprawstwa, wiarę w siebie i budują cenne kompetencje na przyszłość, z drugiej strony wnoszą do życia społecznego pozytywne zmiany, zwracają uwagę na ważne tematy, dzielą się swoimi pasjami i umiejętnościami. Wspieranie zespołów w ich drodze do celu jest dla nas, mentorów, cennym i wartościowym doświadczeniem – mówi Maja Chabińska Rossakowska, Dyrektor HR w ING Banku Śląskim, Przewodnicząca Rady Fundacji ING Dzieciom.

 Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” to niepowtarzalna okazja, aby młodzi pokazali światu swoje umiejętności i zrobili coś dobrego dla innych. To szansa, aby przetestować swoje siły w tworzeniu pierwszych projektów społecznych i zdobyć bezcenne doświadczenie. Dzięki wsparciu mentorów i dostępowi do praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, uczestnicy mogą rozwijać swoje zdolności i kompetencje, a udział nagradzany jest prestiżowymi, uznawanymi certyfikatami biznesowymi – powiedziała Joanna Warmuz, Sustainability Expert w ING Banku Śląskim.

Platforma edukacyjna Zwolnieni z Teorii powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwości darmowego nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo.

Więcej informacji na stronie zwolnienizteorii.pl

 

 

 

 

 

 

 

kontakt dla mediów
Magdalena Klejment
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A
Magdalena Klejment

magdalena.klejment@ing.pl

tel: +48 885-410-948

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Magdalena Klejment
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A
Magdalena Klejment

magdalena.klejment@ing.pl

tel: +48 885-410-948

informacje o firmie