sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Okrągły Stół dla sektora bankowego i organizacji pozarządowych - ING Bank Śląski i Bank BNP Paribas o zrównoważonym finansowaniu w kontekście wpływu społecznego oraz uczciwej komunikacji

23.10.2023 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W październiku odbyło się czwarte spotkanie w formule Okrągłego Stołu – w ramach cyklu dyskusji pomiędzy bankami, a organizacji pozarządowymi. Uczestnicy dyskutowali o zrównoważonym finansowaniu w kontekście wpływu społecznego oraz uczciwej komunikacji. Organizatorami spotkania były ING Bank Śląski i Bank BNP Paribas. Patronat nad wydarzeniem objął Związek Banków Polskich oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie ING Banku Śląskiego był „Sektor finansowy a literka S (social) w ESG”. Uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci największych banków w Polsce, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych interesariuszy. Dyskusja, moderowana przez Marię Krawczyńską- Kaczmarek – Członkinię Zarządu i Dyrektorkę Generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczyła bankowalności projektów społecznych, potencjału rozwoju tego rynku w Polsce oraz narzędzi, które zdynamizowałyby rozwój tego segmentu. Poruszono również temat obecnych potrzeb polskiego rynku oraz wyzwań jakie przed nim stoją, wypracowania definicji i zasad komunikacji zrównoważonych produktów i usług finansowych oraz przeciwdziałania social/greenwashingowi.

Podczas spotkania dyskutujący prezentowali swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie finansowania trzeciego sektora. Wśród kluczowych wyzwań wymieniono brak długoterminowego kapitału po stronie sektora finansowego, brak tradycyjnych zabezpieczeń oraz trudności w ocenie ryzyka finansowania trzeciego sektora oraz konieczność mierzenia wpływu kwestii „S” w ESG – trudności w mierzalności wpływu społecznego.

Rozmówcy podkreślali również jak ważna jest rola współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi (NGOs) a sektorem finansowym oraz regulacji w tworzeniu wspólnych standardów sprawozdawczości.

Postanowiliśmy pójść w kierunku „S”, żeby rozmawiać i być o krok do przodu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Nie byli to tylko przedstawiciele sektora bankowego, ale również administracja publiczna, regulatorzy, świat nauki i NGO-sy. Dzięki temu mieliśmy bardzo szeroką perspektywę na temat social. Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania oraz precyzyjnego nazewnictwa, na czym polega problem, gdzie on występuje, co za nim stoi i jakie to niesie konsekwencje. Zaobserwowałam szybkie przechodzenie od problemu do rozwiązań. Spotkanie było bardzo twórcze i wierzę, że przy takim zaangażowaniu, naprawdę zrobimy nie pół kroku do przodu, ale kilka  – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski.

- Bardzo się cieszę, że dyskusja w formule Okrągłego Stołu mogła kolejny raz odbyć się przy współpracy Banku BNP Paribas i ING Banku Śląskiego. Główne wątki poruszone podczas spotkania to finansowanie bankowe organizacji pozarządowych oraz inwestycji celowych, mających pozytywny wpływ społeczny. Omówiliśmy nie tylko wyzwania regulacyjne i komercyjne, ale też edukacyjne i komunikacyjne, by zadbać o zrozumienie i partnerstwo pomiędzy stronami popytową i podażową – zaznaczył Michał Szalast-Dao Quy, Kierownik Zespołu Zrównoważonego Finansowania, Bank BNP Paribas.

- Zrównoważona transformacja jest niezbędna do zapewnienia godnych warunków życia przyszłym pokoleniom. To proces dla społeczeństwa i przez nie realizowany, istotny także w kontekście Agendy 2030. Potwierdza to wagę obszaru "S" i zarządzania wpływem społecznym w ramach wdrażania strategii ESG. Cieszymy się, że jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspieramy tak ważny dialog wokół dostępu i sposobów finansowania oraz rzetelnej komunikacji wymiaru społecznego w działaniach sektora bankowego – dodała Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Członkini Zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,.

Spotkanie zorganizowane przez ING Bank Śląski oraz Bank BNP Paribas, stworzyło przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń między sektorem finansowym a organizacjami pozarządowymi. Najważniejsze było jednak wypracowanie kolejnych kroków, po to aby banki mogły efektywnie wspierać inicjatywy społeczne oraz promować pozytywną zmianę w społeczeństwie.

kontakt dla mediów
Magdalena Ostrowska
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A.
Magdalena Ostrowska

magdalena.ostrowska1@ing.pl

tel: +48 571-203-101

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Magdalena Ostrowska
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A.
Magdalena Ostrowska

magdalena.ostrowska1@ing.pl

tel: +48 571-203-101

informacje o firmie