ekonomia/biznes/finanse

ING Instytucją Finansową Przyjazną Mediacji

09.10.2023 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski został laureatem wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji.

W ING od lat stawiamy klienta w centrum a dialog jest dla nas podstawą budowania długoletniej, partnerskiej relacji. Cieszy nas przyznane wyróżnienie ponieważ jest potwierdzeniem, że jesteśmy otwarci i działamy właściwie – powiedziała podczas odbierania nagrody Barbara Borgieł-Cury – Dyrektor Banku odpowiedzialna za obszar Operacje Klient Detaliczny w ING Banku Śląskim.

Wyróżnienia Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji przyznawane są Instytucjom, które propagują polubowne metody rozwiązywania sporów a kontakty z klientami opierają na otwartości, dialogu i dążeniu do porozumienia. O przyznaniu wyróżnień decyduje Kapituła w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Więcej tu: Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

tel: +48 603-942-678

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

tel: +48 603-942-678

informacje o firmie