ekonomia/biznes/finanse

Laur CESSIO 2023. Trwa ważne głosowanie w branży wierzytelności

Do 31 lipca firmy z sektora finansowego mogą wskazywać instytucje, które w procesach sprzedaży i kupna wierzytelności kierują się najwyższymi standardami rynkowymi. Organizatorem CESSIO jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Laur CESSIO to prestiżowe wyróżnienie w branży zarządzania wierzytelnościami. Jest przyznawane od 2013 r.

- Laur jest elementem misji ZPF. Chcemy w ten sposób upowszechniać na rynku finansowym wysokie standardy działania oraz umacniać świadomość istotnej roli w gospodarce firm zarządzających wierzytelnościami - mówi Marcin Czugan, prezes ZPF.

 

Laur CESSIO 2023. Kto może wziąć udział w głosowaniu?

ZPF oraz PwC Polska - partner merytoryczny Lauru CESSIO, zapraszają do wzięcia udziału w głosowaniu:

- firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami, które brały udział w przetargu na sprzedaż bądź outsourcing obsługi wierzytelności,

- wierzycieli pierwotnych, którzy organizowali przetarg na zakup portfela wierzytelności lub postępowania ofertowe na outsourcing obsługi wierzytelności.

Do tegorocznej edycji Lauru CESSIO można zgłaszać instytucje, które uczestniczyły w przetargach lub je organizowały w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Głosowanie na najlepsze z nich potrwa do 31 lipca. Mogą w nim wziąć udział nie tylko instytucje finansowe zrzeszone w ZPF.

Szczegóły, a wśród nich regulamin oraz skład Kapituły Lauru CESSIO, są dostępne na stronie: https://zpf.pl/wydarzenia/laur-cessio/.

 

Laur CESSIO 2023. Wręczenie już we wrześniu

Prestiżowe wyróżnienia ZPF zostaną wręczone instytucjom finansowym w czwartek 14 września podczas pierwszego dnia Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu. To największe w Polsce wydarzenie branżowe dla przedstawicieli sektora wierzytelności. Jego organizatorem już po raz 14. jest ZPF.

- Kongres jest częścią szerszego projektu pod nazwą Dni Zarządzania Wierzytelnościami. Jego uczestnicy dyskutują o perspektywach rozwoju rynku wierzytelności i stojących przed nim wyzwaniach, organizują tzw. drzwi otwarte w firmach windykacyjnych, jak i biorą udział w biegu charytatywnym, wspierając potrzebujących. Dotychczas w poszczególnych edycjach Kongresu wzięło udział łącznie ponad trzy tysiące osób - podkreśla Marcin Czugan.

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.

załączniki

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.