ekonomia/biznes/finanse

Zmiany w ofercie ING

01.06.2023 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING wprowadza zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego dla osób fizycznych od 29 sierpnia br. oraz w Tabeli Opłat i Prowizji maklerskich Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego od 1 sierpnia br.

 

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego dla osób fizycznych:

 

 • wycofanie bezpłatnej, pierwszej w okresie rozliczeniowym wypłaty gotówki z bankomatów obcych kartą Visa zbliżeniowa dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct

Nadal bez opłat będzie:

 • pierwsza wypłata BLIKIEM;
 • wypłata gotówki z bankomatów z logo ING i Planet Cash oraz w ramach usługi Cashback.

 

 • wprowadzenie opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów obcych w Polsce (oraz EUR w krajach SEPA) dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct w wysokości:
 • kartą Visa zbliżeniowa – z 5 zł na 10 zł;
 • BLIKIEM – z 2,50 zł na 5 zł (od drugiej wypłaty).

Nadal bezpłatne będą:

 • wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce dla konta Komfort i konta Active;
 • wypłaty gotówki BLIKIEM oraz pierwsza wypłata gotówki kartą Visa zbliżeniowa w okresie rozliczeniowym dla konta Mobi 13-26 lat (każda kolejna wypłata to koszt bez zmian 2,50 zł).

 

 • zmiana miesięcznej opłaty za obsługę karty Visa zbliżeniowa – z 7 zł na 10 zł.

Nadal bank nie będzie pobierał tej opłaty, jeśli w okresie rozliczeniowym wykonane zostaną transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę:

 • dla konta Direct, konta Mobi powyżej 26 lat oraz konta Komfort – min. 300 zł
 • dla konta Direct 18-26 lat – min. 200 zł

Nadal bank nie będzie pobierać opłaty za kartę - bez względu na kwotę transakcji bezgotówkowych - dla konta Direct 13-18 lat, konta Mobi 13-26 lat oraz konta Active

 

 • zmiana opłaty za wypłaty gotówki za granicą (inne niż EUR w krajach SEPA) kartą Visa zbliżeniowa z 3% na 5% kwoty wypłaty.

 

 • zmiana opłaty za aktywowanie pakietu wypłat gotówki na karcie Visa zbliżeniowa z 15 zł na 25 zł.

Nadal bezpłatne będą wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów za granicą dla

konta Active.

 

 • zmiana opłat związanych z obsługą i wypłatami gotówki kartą Mastercard w EUR:
 • zmiana miesięcznej opłaty za obsługę karty Mastercard EUR z 1,50 zł na 4,50 zł
 • zmiana opłaty za wypłatę z bankomatów obcych w kraju i za granicą dla karty Mastercard EUR z 3% na 5%

 

 Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji maklerskich Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego:

 

 • zmiana prowizji internetowej:
 • w koncie maklerskim elastycznym z 0,30% do 0,37%;
 • w koncie aktywnym z 0,25% do 0,30% oraz stawki przyznane za wykonany obrót.

 

 • zmiana prowizji minimalnej z 5 zł do 6 zł.

 

 • zmiana opłaty za konto maklerskie aktywne z 15 zł do 25 zł.

 

 • wprowadzenie jednej stawki prowizji 1,50% dla wszystkich zleceń telefonicznych.

 

 • zmiana opłaty za pakiet notowań – 5 najlepszych ofert i pełny arkusz.

 

 • usunięcie prowizji typu daytrading dla kontraktów terminowych i w usłudze OTP Trader.

 

 • wprowadzenie jednej stawki prowizji dla kontraktów akcyjnych 3 zł i dla kontraktów walutowych 0,50 zł.

 

 • ujednolicenie opłaty za inne dodatkowe czynności związane z obsługą konta maklerskiego na 90 zł (np. przygotowanie zaświadczenia, przeksięgowanie instrumentów finansowych, blokada akcji).

Konto maklerskie elastyczne wciąż prowadzone jest bezpłatnie. Bez opłat za dostęp do notowań w pakiecie z jedną najlepszą ofertą i bez opłat za przechowywanie aktywów.

 

Więcej na temat zmian tu:

 

 

kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

tel: +48 603-942-678

Piotr Utrata
Rzecznik Prasowy, ING Bank Śląski S.A.
Piotr Utrata

Piotr.Utrata@ing.pl

tel: +48 22 820-4022

tel: +48 601-308-378

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

tel: +48 603-942-678

Piotr Utrata
Rzecznik Prasowy, ING Bank Śląski S.A.
Piotr Utrata

Piotr.Utrata@ing.pl

tel: +48 22 820-4022

tel: +48 601-308-378

informacje o firmie