sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Co Polacy myślą o emeryturach? Wyniki badania consumer finance

Prawie trzy czwarte Polaków, którzy nie pobierają jeszcze emerytury, jest przekonanych, że przyszłe świadczenia nie zapewnią im odpowiedniego poziomu życia. Co robią, by to zmienić?

W najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, realizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), respondenci zostali zapytani o przewidywania dotyczące emerytur, które będą dostawać w przyszłości.

 

Emerytury w Polsce. Rosną obawy o ich wysokość

Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy przyszłe świadczenia emerytalne zapewnią im odpowiedni poziom życia. Prawie 75 proc. odpowiedziało, że raczej
lub zdecydowanie nie.

- Podobne pytanie zadaliśmy siedem lat temu. Wówczas odsetek sceptyków nie przekraczał jednej trzeciej. Widać więc, że coraz więcej osób oswoiło się z obecnym w debacie publicznej pojęciem „stopa zastąpienia” oraz faktem, że będzie ona niska. Wpływ na to mają też prognozy emerytalne, które ubezpieczeni dostają z ZUS-u - podkreśla dr Sławomir Dudek, ekonomista z IRG SGH
i współautor badania.

Wskazuje jednocześnie, że pozytywnym zjawiskiem jest to, iż w porównaniu do poprzedniego badania (z 2016 r.) wyraźnie zmniejszyła się grupa osób, które nie potrafiły odpowiedzieć na tak zadane pytanie lub w ogóle nie myślą o przyszłej emeryturze. Ich odsetek spadł z 55,6 proc. do 15,6 proc.

 

Emerytury a stopa zastąpienia. Czym Polacy załatają dziurę w domowym budżecie?

Chociaż niemal trzy czwarte ankietowanych obawia się niskich emerytur w przyszłości, to jednocześnie 44,2 proc. nie podejmuje żadnych działań, by zwiększyć swoje dochody w przyszłości.

Dr Sławomir Dudek zwraca uwagę, że z jednej strony odsetek takich osób spadł z 56 proc. w 2016 r. Z drugiej - obecny wynik jest niepokojący, bo przyszłe emerytury będą niskie w porównaniu do średniego wynagrodzenia. - Wskaźnik zastąpienia będzie w przypadku wielu ubezpieczonych wynosił nawet 20-30 proc. - przestrzega ekonomista.

Z badania „Sytuacja na rynku consumer finance” wynika, że wśród osób, które podejmują działania, by zapewnić sobie dodatkowe dochody na emeryturze, dominuje samodzielne odkładanie środków na bankowych kontach oszczędnościowych.

Co dziesiąty ankietowany zdecydował się na oszczędzanie w IKE/IKZE. Wyniki prezentujemy na poniższej grafice.

cf-2023q1-pytspec-1

 

 

Edukacja finansowa Polaków. Jak oceniają swoją wiedzę? 

- Promocja idei oszczędzania jest istotna nie tylko w kontekście debaty o tzw. wskaźniku zastąpienia, ale również edukacji ekonomicznej społeczeństwa - dodaje Marcin Czugan, prezes ZPF.

Warto bowiem zauważyć, że aż jedna piąta Polaków ocenia swój poziom wiedzy finansowej jako niski lub bardzo niski. Taki wynik przynosi badanie ZPF i IRG SGH na temat edukacji finansowej w Polsce. Wśród ankietowanych dominuje samoocena, że ich poziom wiedzy finansowej jest średni.

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.

załączniki

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie blisko 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 20 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE.

ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.