handel ekonomia/biznes/finanse

Mocny koniec 2022 roku w Grupie Eurocash: dwucyfrowy wzrost sprzedaży i rekordowy wynik EBITDA

28.03.2023 | Grupa Eurocash

 

  • W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na zwyżkę łącznych przychodów o ponad 19% r/r, do 8,2 mld zł. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021.
  • Dzięki działaniom nakierowanym na poprawę efektywności, Grupa Eurocash wypracowała najwyższy w swojej historii wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację): w czwartym kwartale sięgnął on 308 mln zł (+14% r/r), a w całym 2022 roku przekroczył 1 mld zł (+41% r/r). EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 w omawianych okresach wyniosła odpowiednio 204 mln zł (+36% r/r) i 570 mln zł (+63%).
  • Osiągnięty w czwartym kwartale zysk netto Grupy Eurocash wyniósł blisko 79 mln zł i był ponad 2-krotnie wyższy niż w ostatnim kwartale 2021 roku (35 mln zł). Narastająco, w całym ubiegłym roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 89 mln zł, co oznacza poprawę o prawie 190 mln zł w porównaniu z 2021 rokiem.
  • Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec 2022 roku spadł poniżej 1,2x. To najniższy poziom tego wskaźnika od końca 2018 roku.

 

– Za nami kolejny kwartał poprawy wyników finansowych Grupy Eurocash. Rok 2022 rok – niezwykle trudny pod wieloma względami, bo naznaczony wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym i wysoką inflacją – zakończyliśmy z dynamicznie rosnącą sprzedażą i rekordowym wynikiem EBITDA. W strategii na lata 2023-2025, którą przedstawiliśmy pod koniec sierpnia, postawiliśmy sobie ambitne cele, w tym wzrost zysku EBITDA do 1 mld zł (przed MSSF 16) w 2025 roku. Jestem bardzo zadowolony z kolejnych już działań realizowanych w ramach przyjętej strategii, w tym z rozpoczęcia integracji jednostek hurtowych, rosnącej sprzedaży przez platformę eurocash.pl, czy ze zwiększania liczby sklepów integrowanych na platformie IPH. Znacząco poprawiliśmy też standing finansowy, osiągając najniższy wskaźnik długu netto do EBITDA od 4 lat, poniżej poziomu zapisanego w naszej strategii. W środowisku wysokich stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie, aby ograniczać koszty finansowe. Efektem jest wyraźna poprawa rentowności na poziomie wyniku netto. Widzę nas na dobrej drodze, by spełnić nasze ambitne cele na 2025 rok – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

 

Hurt: wzrost sprzedaży ponad inflację przy stabilnej marży

W segmencie hurtowym czwarty kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich formatach dystrybucji. Łączna zewnętrzna sprzedaż produktów w Hurcie sięgnęła 5,9 mld zł i była o 19,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. O 18,7% r/r, do  232,4 mln zł, wzrosła natomiast EBITDA segmentu hurtowego w ostatnim kwartale 2022 roku.

W całym ubiegłym roku sprzedaż produktów w Hurcie wyniosła 22,3 mld zł, co stanowi wzrost o 15,8% w porównaniu z 2021 rokiem, natomiast EBITDA segmentu zwiększyła się o 22,9% r/r do 821 mln zł. Oznacza to wzrost marży EBITDA do 3,7% z 3,5% przed rokiem.

Zgodnie z ogłoszoną w sierpniu ubiegłego roku strategią na lata 2023-2025, Grupa Eurocash rozpoczęła integrację operacyjną formatów hurtowych, co docelowo – jak szacuje Zarząd Eurocash – przyniesie około 100 mln zł synergii kosztowych i sprzedażowych. W tym roku rozpoczyna się połączenie obszarów Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry.

Systematycznie rośnie również liczba klientów Grupy zamawiających produkty online na platformie eurocash.pl. W 2022 roku liczba kupujących za jej pośrednictwem sięgnęła blisko 17 tysięcy[1] (wzrost o 28% r/r), a ich obrót odpowiadał za ponad 54% łącznej sprzedaży segmentu (wzrost o 16% r/r).

 

Detal: szósty kwartał z rzędu poprawy wyników

Sprzedaż segmentu detalicznego w czwartym kwartale ubiegłego roku sięgnęła 2,04 mld zł (+15,9% r/r), a w całym 2022 roku przekroczyła 7,67 mld zł (+20,2% r/r). Warto odnotować wzrost rocznej sprzedaży w ujęciu like-for-like, tj. porównując tę samą liczbę sklepów, o 12,1% w Delikatesach Centrum oraz o 20,9% w salonikach Inmedio.

EBITDA segmentu detalicznego w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 132 mln zł (wzrost o 5,4% r/r), a w całym minionym roku sięgnęła 376 mln zł (+83,6%). Marża EBITDA Detalu w 2022 roku wyniosła tym samym 4,9% wobec 3,2% rok wcześniej. Baza roku 2021 była obciążona odpisami na kwotę 64,3 mln zł związanymi z zamknięciem 50 supermarketów.

 

Projekty: ekspansja Dużego Bena i rosnąca sprzedaż Frisco

Sprzedaż segmentu Projekty w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosła z kolei 226 mln zł, co oznacza wzrost o 38,2% r/r, natomiast w całym ubiegłym roku wyniosła 761 mln zł, czyli o 42,9% więcej niż w 2021 roku. Motorem wzrostu sprzedaży była dalsza ekspansja sieci marketów alkoholowych Duży Ben oraz rozwój e-supermarketu Frisco.

Sieć Duży Ben na koniec 2022 roku liczyła już 305 sklepów wobec 204 rok wcześniej. Jej sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 60% r/r do ponad 93 mln zł, przy wzroście sprzedaży dla tej samej liczby placówek (LFL) na poziomie 20%. W całym 2022 roku sprzedaż sieci Duży Ben sięgnęła 296 mln zł, co oznacza wzrost o 63% w porównaniu z 2021 rokiem.

Ubiegłoroczna sprzedaż Frisco sięgnęła natomiast 384 mln zł (+38% r/r), z czego na czwarty kwartał przypadło 109 mln zł (+32% r/r). Frisco konsekwentnie umacnia pozycję krajowego lidera zakupów spożywczych online. Od 15 lat dostarcza zakupy mieszkańcom Warszawy i okolic, a teraz także Poznania, Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta, Katowic i Bydgoszczy. W tym roku, dla zaspokojenia szybko rosnącego popytu, w stolicy zostanie uruchomiony drugi magazyn automatyczny Frisco.

Grupa Eurocash rozwija Innowacyjną Platformę Handlu, oferującą detalistom m.in. integrację różnych systemów kasowych z centralą Sieci Partnerskiej. Na koniec roku sklepów sieciowych korzystających z rozwiązań IPH było 3,8 tys. (wobec 2,3 tys. rok wcześniej); kolejne 1,2 tys. miało podpisane umowy i oczekiwało na integrację.

Z uwagi na realizowane inwestycje i koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła -14 mln zł (wobec -10 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku), a w całym minionym roku -60 mln zł (wobec -44 mln zł rok wcześniej).

 

Porządki w sieci ABC

Na koniec 2022 r. łączna liczba sklepów (franczyzowych, partnerskich oraz własnych) skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash, tj. funkcjonujących pod markami: ABC, Lewiatan, Groszek, Gama (PSD), Euro Sklep, Delikatesy Centrum, Arhelan, Inmedio oraz Duży Ben, liczyła 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 roku. Spadek ten wynika głównie z przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku weryfikacji liczby sklepów ABC aktywnie współpracujących z Eurocash. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.

 

Rok 2023 pod znakiem cyfryzacji

– W bieżącym roku chcemy skupić się na dalszym rozwoju narzędzi cyfrowych dla naszych klientów. To także czas na wprowadzenie programu lojalnościowego dla klientów zrzeszonych w sieciach ABC, Groszek i Euro Sklep – zapowiedział Paweł Surówka.

 

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

mln zł

4Q 2022

4Q 2021

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

8 223

6 889

19,4%

Zysk brutto na sprzedaży

1 151

938

22,8%

Marża brutto na sprzedaży

14,00%

13,61%

0,39 pp

EBITDA

308

270

14,2%

Marża EBITDA

3,75%

3,92%

-0,17 pp

EBITDA (przed MSSF 16)

204

150

35,9%

Zysk/(strata) netto

79

35

125,0%

 

mln zł

2022

2021

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

30 858

26 281

17,4%

Zysk brutto na sprzedaży

4 233

3 409

24,2%

Marża brutto na sprzedaży

13,72%

12,97%

0,74 pp

EBITDA

1 000

708

41,3%

Marża EBITDA

3,24%

2,69%

0,55 pp

EBITDA (przed MSSF 16)

570

349

62,8%

Zysk/(strata) netto

89

(99)

-

 

[1] Począwszy od tego roku, Grupa Eurocash prezentuje liczbę sklepów, które aktywnie dokonują zakupów na platformie eurocash.pl (w odróżnieniu od prezentowanej wcześniej liczby zarejestrowanych użytkowników).

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.