technologie ekonomia/biznes/finanse

ING z finansowaniem innowacji technologicznych

24.03.2023 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Do 31 maja br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie wdrażania nowych technologii z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (2021-2027).

ING Bank Śląski w ramach umowy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski o kredyty technologiczne finansujące wdrożenie nowych technologii. Po przyznaniu promesy kredytu przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dotację  w formie premii technologicznej, która po zrealizowaniu projektu spłaci część kredytu technologicznego. 

W poprzedniej perspektywie finansowej 2014–2020, ING Bank Śląski był liderem wśród banków pod względem pozyskiwania dotacji w ramach poddziałania „Kredyt na innowacje technologiczne” zarówno pod względem liczby przyjętych wniosków, wydanych promes – jak i udzielonych wolumenów kredytowych. Nowy, otwarty 23 marca nabór potrwa do 31 maja br. Budżet jaki został alokowany na wsparcie nowych technologii to 578 mln zł. Bank może sfinansować do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kwota dofinansowania, która jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Niesłabnące zainteresowanie klientów kredytem technologicznym pokazuje stałe zapotrzebowanie na finansowanie wdrażania nowych rozwiązań wprowadzających coraz lepsze produkty bądź usługi. Bank niezmiennie wspiera kreatywność klientów pomagając w komercjalizacji  innowacyjnych pomysłów i wzmacnianiu konkurencyjności – powiedziała Ewa Łuniewska, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Z kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający zdolność kredytową i prowadzący pełną księgowość.

kontakt dla mediów
Magdalena Klejment
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A
Magdalena Klejment

magdalena.klejment@ing.pl

tel: +48 885-410-948

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Magdalena Klejment
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A
Magdalena Klejment

magdalena.klejment@ing.pl

tel: +48 885-410-948

informacje o firmie