handel ekonomia/biznes/finanse

180 mln linii gwarancyjnej dla Grupy Eurocash od HSBC w Polsce. Chodzi o zrównoważony rozwój

26.01.2023 | Grupa Eurocash

Grupa Eurocash podpisała z bankiem HSBC w Polsce umowę na otwarcie linii gwarancyjnej powiązanej ze zrównoważonym rozwojem. Ustalenie limitu gwarancji na poziomie 180 mln zł ma pomóc polskiej spółce w realizacji ambitnej strategii dekarbonizacji.

Grupa Eurocash, największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG), zamierza do 2030 r. zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42 proc. To najważniejsze z wielu założeń ambitnej strategii dekarbonizacji, jaką spółka przyjęła w 2022 r. –  w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative* (SBTi ). Grupa zamierza zrealizować swój cel m.in. poprzez centralizację infrastruktury logistycznej i pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem środowiskowej strategii Eurocash są też działania związane z całkowitym odejściem od węgla i gazu w nowych obiektach.

W ramach nowej Linii Gwarancyjnej Powiązanej ze Zrównoważonym Rozwojem, zapewnionej przez HSBC, bank będzie monitorował proces dekarbonizacji realizowany w Grupie Eurocash. W umowę pomiędzy spółkami została wbudowana zachęta, która co roku nagradza Eurocash za osiągnięcie zakładanych postępów.

- Cieszymy się z ustanowienia pierwszej zrównoważonej linii gwarancyjnej dla Eurocashu z bankiem HSBC. Zwiększenie gwarancji do 180 mln zł to dowód zaufania do naszego biznesu i jego rozwoju. Teraz, dzięki redukcji emisji CO2 zgłoszonej w ramach The Science Based Targets initiative możemy uczynić go jeszcze bardziej zrównoważonym. To z kolei pozwoliłoby nam na obniżenie prowizji gwarancyjnej. To oczywisty zysk dla obu stron – mówi Jacek Owczarek, CFO Grupy Eurocash.

- Nowa linia gwarancyjna pomoże Grupie Eurocash w redukcji emisji CO2 i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, co doprowadzi do przekształcenia jej działalności w bardziej zrównoważoną i ekologiczną – mówi Konrad Lipski, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej w HSBC w Polsce.

- Bank HSBC w Polsce jest parterem Grupy Eurocash od lat i z ogromną satysfakcją wspiera jej rozwój biznesu. Cieszymy się, że mogliśmy zaoferować finansowanie powiązane z realizacją ambitnych celów środowiskowych grupy – powiedział Dariusz Kucharski, dyrektor generalny HSBC w Polsce.

Nowa umowa z Grupą Eurocash wpisuje się w szereg działań, jakie HSBC podejmuje na rzecz osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej w skali globalnej. HSBC wspiera firmy i instytucje rządowe w finansowaniu projektów zrównoważonych środowiskowo. Bank zobowiązał się również w swojej strategii do ograniczenia do zera finansowania projektów związanych z emisją CO2 do 2050 r. lub wcześniej, a także do osiągnięcia neutralności klimatycznej własnej działalności i łańcuchów dostaw najpóźniej do 2030 r. HSBC planuje również przeznaczyć od 750 do 1 bln USD do 2030 r. na sfinansowanie projektów i inwestycji swoich klientów w zakresie przejścia na zeroemisyjność.

* SBTi jest globalną organizacją, umożliwiającą przedsiębiorstwom wyznaczanie i realizację celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Zapewnia kompleksowy proces weryfikacji zgłoszonych strategii, wspierając w ten sposób firmy chcące skutecznie wdrożyć cele dekarbonizacyjne. Grupa Eurocash znalazła się w gronie sygnatariuszy SBTi jako jedna z pierwszych firm w Polsce.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

 

HSBC w Polsce jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej - Grupy HSBC. Oferuje kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami finansowymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych. Grupa HSBC z centralą w Londynie, jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie. Grupa HSBC powstała w 1865 roku jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

 

HSBC w Polsce jest częścią międzynarodowej instytucji bankowo-finansowej - Grupy HSBC. Oferuje kompleksowe usługi finansowe obejmujące bankowość korporacyjną, obsługę handlu międzynarodowego, zarządzanie środkami finansowymi i aktywami, usługi na rynkach kapitałowych, finansowanie oraz transakcje na rynku papierów wartościowych. Grupa HSBC z centralą w Londynie, jest jedną z największych organizacji bankowo-finansowych na świecie. Grupa HSBC powstała w 1865 roku jako Hongkong and Shanghai Banking Corporation.