ekonomia/biznes/finanse

Polska z pozycją lidera wśród najlepszych lokalizacji produkcyjnych w regionie EMEA

14.12.2022 | Cushman & Wakefield

Firma doradcza Cushman & Wakefield po raz kolejny opublikowała raport podsumowujący sytuację w sektorze produkcyjno-przemysłowym.

Sporządzony przez firmę Cushman & Wakefield ranking Manufacturing Risk Index (MRI) uwzględnia szereg istotnych wskaźników, które pozwalają ocenić względną atrakcyjność 45 krajów pod względem lokowania w nich produkcji. Spośród państw regionu EMEA najwyżej w rankingu bazowym została sklasyfikowana Polska, nieznacznie wyprzedzając Czechy, lidera roku 2021 r. Awans Polski wynika m.in. z niższych kosztów pracy i energii elektrycznej w porównaniu nie tylko z Europą Zachodnią i Północną, lecz także z niektórymi państwami Europy Wschodniej, m.in. Rumunią, Litwą, Bułgarią i Czechami.  

Pozycja Polski, jako najbardziej atrakcyjnego dla rynku produkcyjnego kraju EMEA jest kolejnym potwierdzeniem dobrych perspektyw, pomimo wymagających kolejnych miesięcy. Wykwalifikowani i rzetelni pracownicy, dostęp do doskonałej infrastruktury logistycznej, doskonałe otoczenie biznesowe, a także stosunkowo niskie ryzyka ekonomiczne i energetyczne, a także atrakcyjne koszty budowy i jedne z najniższych w regionie koszty mediów czynią nasz kraj idealną lokalizacją dla działalności produkcyjno-przemysłowej. – komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Ranking Manufacturing Risk Index (MRI) ocenia względną atrakcyjność 45 krajów w regionie EMEA, obu Amerykach oraz regionie Azji, Australii i Oceanii pod kątem lokowania w nich produkcji oraz umożliwiają firmom przeanalizowanie potencjalnego wpływu aktualnych warunków na prowadzoną działalność. Ocena poszczególnych krajów obejmuje trzy główne obszary:

  • Warunki – środowisko biznesowe, w tym dostępność pracowników oraz dostęp do rynków zbytu
  • Koszty – koszty operacyjne, w tym koszty pracy, energii elektrycznej i nieruchomości
  • Ryzyko – ryzyko polityczne, ekonomiczne i środowiskowe

Dokonaliśmy weryfikacji ryzyk, kosztów i otoczenia bznesowego pod kątem wielu kryteriów i wskaźników, niemniej jednak w każdym przypadku Polska plasowała się w najwyższym kwartylu skupiającym najbardziej atrakcyjne kraje świata, w których ryzyka związane z uruchomieniem operacji produkcyjnej zostało zdefiniowane jako najniższe – tłumaczy Damian Kołata.

Według danych OECD bezpośrednie inwestycje do Polski w 2021 roku były rekordowe i wyniosły aż 24.8 miliardy dolarów (w ramach prawie 450 nowych zagranicznych projektów) co uplasowało Polskę pod tym względem jako 6 największy kraj pod względem wielkości inwestycji w Europie i 3 w Unii Europejskiej.

Wysoką pozycję Polski potwierdzają również inne wyniki badań C&W, które pokazują, iż typowa operacja logistyczna, prowadzona w średniej wielkości magazynie o powierzchni 10 000 mkw, generuje o ponad 1/3 mniej koszów (34%), niż w Czechach i aż o 2/3 mniej (62%) niż w Niemczech, ze względu na niskie koszty energii, pracy, a także najmu w porównaniu do innych europejskich krajów - dodaje ekspert.

Ogólne wnioski z raportu MRI Manufacturing Risk Index (MRI)

Pozycję lidera rankingu bazowego utrzymują Chiny, dzięki wciąż znacznie niższym kosztom pracy w porównaniu z innymi głównymi lokalizacjami produkcyjnymi. Ponadto na wzrost produkcji przemysłowej w Chinach pozytywnie wpływają nowo powstające sektory gospodarki, m.in. branża produktów bazujących na tzw. nowej energii czy nowych materiałach, takich jak stacje do ładowania samochodów elektrycznych, turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne, a także produkcja pojazdów zasilanych tego typu energią – wszystko to dzięki rządowym programom wsparcia. Transformacja ta – w połączeniu z dalszą ekspansją gospodarczą regionu Azji, Australii i Oceanii oraz związanym z tym popytem na towary – nadal będzie wpływać na umacnianie się chińskiego przemysłu.

Ranking bazowy

RANKING BAZOWY

NAJLEPSZE LOKALIZACJE PRODUKCYJNE ŚWIATA

 

OPIS I WAGI

W rankingu bazowym warunki prowadzenia działalności i konkurencyjność kosztowa mają taką samą wagę

Warunki 40%

Ryzyko 20%

Koszt 40%

RANKING BAZOWY

I KWARTYL

II KWARTYL

III KWARTYL

IV KWARTYL

Chiny

Portugalia

Singapur

Niemcy

Indie

Sri Lanka

Maroko

Francja

Indonezja

Bułgaria

Finlandia

Austria

Malezja

Korea Południowa

Japonia

Norwegia

Tajlandia

Filipiny

Wielka Brytania

Niderlandy

Polska

Turcja

Grecja

Belgia

Wietnam

Kanada

Brazylia

Dania

Czechy

Peru

Szwecja

Irlandia

Kolumbia

Rumunia

Tunezja

Szwajcaria

USA

Litwa

Argentyna

 

Węgry

Hiszpania

Australia

 

Słowacja

Meksyk

Włochy

 

 

Pod względem wysokości kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej, kraje azjatyckie dominują wśród najlepszych lokalizacji świata – 8 z 10 pierwszych pozycji w rankingu MRI znajduje się w Azji. Na korzyść Chin, Indonezji i Indii nadal przemawia nie tylko duża podaż taniej siły roboczej, lecz także niższy koszt energii elektrycznej i budowy nieruchomości.

Wśród państw europejskich i basenu Morza Śródziemnego, swoje pozycje w tegorocznym rankingu umocniły również Turcja, Polska, Maroko oraz Tunezja. Oferują one koszty pracy w przeliczeniu na USD na zasadniczo stabilnym, a nawet nieznacznie niższym poziomie, a także stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej. Choć koszty energii w Polsce wzrosły, wciąż są niższe niż w innych krajach, takich jak Litwa, Rumunia, Bułgaria czy Czechy.

Ranking według kosztów

RANKING WG KOSZTÓW

NAJLEPSZE LOKALIZACJE PRODUKCYJNE ŚWIATA

 

OPIS I WAGI

W rankingu według kosztów większe znaczenie ma redukcja kosztów, dzięki czemu lepszy wynik uzyskują kraje, w których koszty prowadzenia działalności, w tym koszty pracy, są niższe.

Warunki 20%

Ryzyko 20%

Koszt 60%

RANKING WEDŁUG KOSZTÓW

I KWARTYL

II KWARTYL

III KWARTYL

IV KWARTYL

Chiny

Maroko

Grecja

Francja

Indonezja

Bułgaria

Kanada

Norwegia

Indie

Meksyk

Korea Południowa

Austria

Malezja

Słowacja

Hiszpania

Niemcy

Wietnam

Tunezja

USA

Irlandia

Tajlandia

Węgry

Singapur

Belgia

Sri Lanka

Portugalia

Japonia

Niderlandy

Kolumbia

Argentyna

Wielka Brytania

Dania

Filipiny

Czechy

Finlandia

Szwajcaria

Peru

Rumunia

Australia

 

Turcja

Litwa

Szwecja

 

Polska

Brazylia

Włochy

 

 

Biorąc pod uwagę ryzyko jako główny czynnik lokalizacyjny, Chiny pozostają liderem rankingu – częściowo za sprawą wysokich ocen w takich kategoriach, jak warunki prowadzenia działalności i czynniki kosztowe, ale także dzięki zmniejszeniu się ryzyka korporacyjnego i ekonomicznego. W ostatnich latach Chiny wdrożyły reformy mające na celu złagodzenie przepisów regulujących inwestycje zagraniczne, co sygnalizuje determinację tego kraju w tworzeniu atrakcyjnych warunków dla kolejnych inwestycji.

Kraje europejskie zazwyczaj charakteryzują się najniższym ryzykiem geopolitycznym w świecie, ale z powodu wyzwań związanych z dynamiką wydarzeń w skali regionalnej i globalnej obecnie wiele z nich stoi w obliczu podwyższonego poziomu ryzyka, zwłaszcza ekonomicznego i politycznego. W przypadku niektórych, m.in. Czech i Polski, postępy na drodze do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – w połączeniu z bardzo konkurencyjnym poziomem kosztów – umożliwiły im umocnienie swoich pozycji w rankingu, pomimo wzrostu ryzyka gospodarczego.

Ranking według poziomu ryzyka

RANKING WG POZIOMU RYZYKA

NAJLEPSZE LOKALIZACJE PRODUKCYJNE ŚWIATA

 

OPIS I WAGI

Ze względu na rosnące ryzyko geopolityczne, w rankingu według poziomu ryzyka wyżej oceniane są kraje charakteryzujące się niższym ryzykiem ekonomicznym i politycznym.

Warunki 20%

Ryzyko 60%

Koszt 20%

RANKING WEDŁUG POZIOMU RYZYKA

I KWARTYL

II KWARTYL

III KWARTYL

IV KWARTYL

Chiny

Austria

Wietnam

Belgia

Korea Południowa

Australia

Szwajcaria

Irlandia

Czechy

Indie

Norwegia

Turcja

Indonezja

Japonia

Litwa

Włochy

Kanada

Tajlandia

Niderlandy

Meksyk

Finlandia

Słowacja

Hiszpania

Tunezja

Singapur

Francja

Węgry

Grecja

Polska

Peru

Kolumbia

Brazylia

Szwecja

Wielka Brytania

Filipiny

Argentyna

Malezja

Dania

Rumunia

 

USA

Maroko

Portugalia

 

Niemcy

Bułgaria

Sri Lanka

 

Warunki geopolityczne funkcjonowania rynku przemysłowego

Po niemal trzech latach zarządzania ryzykiem i trudnościami związanymi z globalną pandemią COVID-19, firmy działające w sektorze produkcyjno-przemysłowym stają w obliczu kolejnych, nowych wyzwań oraz konieczności rozwiązywania długofalowych problemów.

Pandemia COVID-19 oraz zakłócenia w produkcji i transporcie towarów na całym świecie uwydatniły znaczenie dobrze funkcjonujących i niezawodnych łańcuchów dostaw. Najbardziej znaczące skutki pandemii stały się nieco mniej dotkliwe, ale globalna gospodarka i przedsiębiorstwa stanęły w obliczu nowych, zmieniających się wyzwań. Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na dostępność oraz ceny energii i surowców, lecz także spowodowała wzrost ryzyka, zwłaszcza gospodarczego i politycznego, ponieważ widmo rosnących kosztów i trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzi do coraz większych napięć społecznych i politycznych. Zmiany klimatu i ryzyko klęsk żywiołowych w dalszym ciągu utrudniają poszczególnym krajom stworzenie i zapewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków dla rozwoju firm. Ponadto, dynamika na rynku pracy – zwłaszcza dostępność i koszt odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – wciąż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje firm o wyborze lokalizacji dla swojej działalności.

 

 

Pełny raport dostępny pod linkiem:

Global Manufacturing Risk Index | Industrial Research | Cushman & Wakefield (cushmanwakefield.com)

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake 

informacje o firmie

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake