sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Prawie dwie trzecie Polaków zauważa pogorszenie jakości życia. Obawiamy się też o swoje finanse

Gospodarstwa domowe obawiają się, że wojna w Ukrainie pogorszy ich sytuację finansową. Co więcej, aż 64% gospodarstw domowych zauważa gorszą jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku.

W II kwartale 2022 r. w badaniu ZPF i IRG SGH na temat sytuacji na rynku consumer finance zadano respondentom pytanie, czy obawiają się wpływu wojny w Ukrainie na ich kondycję finansową. Aż 84,6% respondentów stwierdziło, że wojna w Ukrainie może pogorszyć ich sytuację finansową. Z tego około 32,8% zadeklarowało, że bardzo się tego obawiają, gdyż może to poważnie pogorszyć ich sytuację finansową.

Poziom wyrażanych obaw jest zbliżony do poziomu obawa zgłaszanych wcześniej przez respondentów, wywołanych pandemią COVID-19 (84,6% vs 83,6%). Obecnie przeważają skrajni pesymiści (ok. 33% vs ok. 30%). Jedynie 9% respondentów stwierdziło: „nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych lub znikome konsekwencje dla naszych finansów”, a 6,4% nie potrafiło wyrazić opinii wybierając wariant: „nie mam zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków wojny dla naszych finansów”.

Obawy przed skutkami wojny nałożyły się na pesymizm wynikający z bardzo dużej inflacji. Nastroje gospodarstw domowych mocno tąpnęły już w poprzednim badaniu, które było realizowane na początku roku, jeszcze przed agresją Rosji. Oceny kondycji finansowej nie spadły więc w porównaniu do poprzedniego badania, mocno zmniejszyły się jednak oceny co do ogólnej sytuacji gospodarczej. Ale gospodarka jest jeszcze rozpędzona i napompowana nominalnie inflacją. Stąd niskie są obawy przed bezrobociem. Inflacja w percepcji gospodarstw domowych jest obecnie bardzo dużym zagrożeniem – ocenia dr Sławomir Dudek IRG SGH.

cf-2022q2-pytsp-jakosczycia-b

W bieżącej edycji badania poddano diagnozie odczucia gospodarstw domowych co do jakości życia i czynników je warunkujących, zadając pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani jakość swojego życia w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku?”. Aż 64% gospodarstw domowych uważa, że jest gorzej. Ok. 24% respondentów stwierdziło brak zmian, a jedynie 12% uważa, że jest lepiej.

Za czynnik, który ma największy wpływ na ogólną ocenę jakości życia, respondenci uznali „wzrost inflacji” – 78,2%. Drugim najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na jakość życia była wojna w Ukrainie (55,4%). Co czwarty respondent uważa, że konflikt polityczny pogarsza jego jakość życia (ok. 26%). Zniesienie obostrzeń nałożonych wskutek pandemii COVID-19 wskazało jedynie 11% respondentów.

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

załączniki

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.