ekonomia/biznes/finanse

ALEO.com ułatwia weryfikację wiarygodności prawie 4 milionów firm

13.01.2022 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Konieczność weryfikacji wiarygodności potencjalnego kontrahenta jest istotnym elementem prowadzenia biznesu. Na ALEO.com firmy mogą w łatwy sposób dokonać weryfikacji kontrahentów. Taki rekonesans często przyjmuje formę „białego wywiadu” (ang. open-source intelligence; OSINT)  i ma na celu zdobycie informacji na temat sytuacji prawnej, finansowej i ekonomicznej konkretnego podmiotu. Co ważne, wykorzystuje się tutaj tylko jawne i etyczne metody pozyskiwania danych, a więc te, które pochodzą z publicznych rejestrów. Wszystkie dane służące sprawdzeniu kontrahentów biznesowych znajdują się na indywidualnych profilach firm i dostępne są bezpłatnie oraz bez konieczności rejestracji w serwisie.

– W weryfikacji firmy bardzo przydatne okazują się agregatory danych. Spośród wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań najbardziej aktualne i najpełniejsze dane można znaleźć na ALEO.com. Narzędzie daje dostęp do informacji o prawie czterech milionach firm. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala przy tym na ich łatwe wyszukiwanie. W ten sposób można szybko oraz bezpłatnie sprawdzić szczegółowe dane na temat konkretnej firmy, bez konieczności sięgania do wielu źródeł – powiedział Jakub Wojteczek, Dyrektor Innovation Lab w ING Banku Śląskim, odpowiedzialny między innymi za bazę firm ALEO.com.

Jakie dane o firmach można znaleźć na ALEO.com?

  • Dane kontaktowe – adres i numer telefonu, e-mail, adres strony www oraz profili firm w mediach społecznościowych.
  • Dane rejestrowe – NIP, REGON, KRS, forma prawna, numery PKD, data rejestracji w rejestrze, kapitał zakładowy.
  • Odpisy z KRS, w których można znaleźć między innymi informacje o zarządzie, w tym dane osób wchodzących w skład tego organu.
  • Wskaźniki finansowe, generowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, obejmujące takie informacje jak przychody netto ze sprzedaży, zysk lub strata brutto, EBITDA, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach.
  • Informacje o przyznanych dotacjach unijnych.
  • Wiarygodne opinie klientów.

Szczególnie przydatne w analizie wiarygodności danego podmiotu są sprawozdania finansowe oraz powiązania kapitałowe i osobowe między nimi.

Sprawozdania finansowe

Dokumenty w formie elektronicznej można pobrać bezpłatnie z profilu każdej firmy, która jest zobowiązana do corocznego składania tego typu sprawozdań. Znajdują się w nich szczegółowe informacje między innymi o najważniejszych składowych sprawozdania finansowego, czyli: bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Powiązania kapitałowe i osobowe

W formie przejrzystego grafu są przedstawione powiązania pomiędzy firmami oraz członkami zarządów i organów nadzorczych (lub innych ról kierowniczych) tych podmiotów.

Tak szeroki zakres danych dostępnych na ALEO.com znacznie ułatwia cały proces weryfikacji firmy. Pozwala przy tym zaoszczędzić czas oraz pieniądze – wszystkie konieczne do tego dane są prezentowane w przystępnej i atrakcyjnej graficznie formie, a do tego bezpłatnie i w jednym miejscu.

Więcej informacji dostępnych jest na Baza firm ALEO.com - największa baza firm online

 

 

 

 

kontakt dla mediów
Magdalena Ostrowska
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A.
Magdalena Ostrowska

magdalena.ostrowska1@ing.pl

informacje o firmie

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Magdalena Ostrowska
Starszy Menedżer ds. Komunikacji, ING Bank Śląski S.A.
Magdalena Ostrowska

magdalena.ostrowska1@ing.pl

informacje o firmie