nowe produkty/usługi wydarzenia handel ekonomia/biznes/finanse energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Zaproszenie na webinar Enspiriona: WORM – minimalizacja ryzyka na rynku wtórnym

29.06.2020 | Grupa ENERGA

1 lipca, Enspirion organizuje webinar, na którym zostanie poruszona tematyka bezpieczeństwa w Rynku Mocy dla wszystkich jego uczestników, procesu zawierania transakcji poprzez Portal Uczestnika Rynku Mocy (PURM) oraz wypracowanej przez zespół Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) umowy między stronami transakcji rynku wtórnego.

Do uruchomienia Rynku Mocy w Polsce pozostało sześć miesięcy. Dla firm, które wzięły udział w aukcjach mocy oraz zaciągnęły obowiązki mocowe to ważny czas przygotowań. Szczególnie dla przedsiębiorstw, które jak co roku będą musiały przeprowadzić przeglądy i postoje. Trzeba pamiętać, że kontrakt z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) nie przewiduje wakacji w gotowości i wykonaniu obowiązków w ramach ogłaszanych okresów zagrożenia.

Agenda webinaru:

10:00 - 10:10: Powitanie uczestników

10:10 - 11:00: Zasady zgłaszania i weryfikacji transakcji w ramach obrotu wtórnego - Paweł Wójcik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

11:00 - 11:40: Platforma Wymiany Obowiązku w Rynku Mocy - Remigiusz Szlendak, Enspirion,

11:40 - 12:30: Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym - Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią,

12:30 - 12:45: Panel pytań i odpowiedzi

Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu poprzez link rejestracyjny:

https://enspirion.clickmeeting.pl/worm-mitygacja-ryzyka-na-rynku-wtornym/register

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

załączniki

więcej z kategorii nowe produkty/usługi