ekonomia/biznes/finanse

Zmiany klimatyczne a biznes – okrągły stół dla sektora bankowego

18.10.2019 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski zorganizował okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju. Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji w gronie przedstawicieli instytucji finansowych działających w Polsce i wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zachodzących zmian klimatycznych.

Kwestie poruszone podczas spotkania to m.in. przygotowanie się do zmian jakie niesie za sobą nowa taksonomia przygotowywana przez Unię Europejską, droga jaką należy obrać w kierunku zrównoważonego portfela oraz współpraca, jaką może podjąć polski sektor finansowy w tym obszarze. Otwarta dyskusja wśród uczestników spotkania pokazała, że dla całego sektora jest to temat ważny i aktualny.

ING Bank Śląski jako instytucja finansowa świadoma nieodwracalnych zmian jakie spowoduje globalny wzrost temperatury, już podjął pierwsze kroki w tym zakresie – odeszliśmy od wspierania technologii opartych na węglu energetycznym. Teraz postanowiliśmy zaprosić przedstawicieli innych banków do dyskusji o roli biznesu i sektora bankowego w czasach nadchodzącej transformacji energetycznej, a także wpływie strategii i polityk kredytowych na rozwój konkretnych branż oraz możliwości kształtowania rynku w kierunku zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych banków mogliśmy otwarcie dyskutować o istotnym wpływie zmian klimatycznych na biznes i konkurencyjność naszych klientów – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Banki są otwarte na taką dyskusję i chcą na ten temat rozmawiać. Wszyscy mamy świadomość, że zmiany wokół nas zachodzą dynamicznie, zwiększa się liczba ludności na świecie, zużywamy coraz więcej zasobów i emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń. Jeśli teraz nie zareagujemy i nie zaczniemy działać w sposób odpowiedzialny, to w przyszłości będziemy ponosić duże konsekwencje – powiedział Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym w ING Banku Śląskim.

Współorganizatorem spotkania było WiseEuropa, a partnerami wydarzenia było WWF i Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”.

kontakt dla mediów
Piotr Utrata
Rzecznik Prasowy, ING Bank Śląski S.A.
Piotr Utrata

Piotr.Utrata@ing.pl

tel: +48 22 820-4022

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Piotr Utrata
Rzecznik Prasowy, ING Bank Śląski S.A.
Piotr Utrata

Piotr.Utrata@ing.pl

tel: +48 22 820-4022

informacje o firmie