środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Santander Bank Polska publikuje Raport ESG 2023

Santander Bank Polska opublikował Raport ESG za 2023 rok. Prezentuje w nim informacje na temat swojego wpływu na środowisko, społeczeństwo, a także porusza zagadnienia ładu korporacyjnego. Po raz pierwszy publikacja odnosi się do europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

W raporcie bank przedstawia swoją nową strategię na lata 2024-2026. Jednym z jej filarów jest kierunek „Total odpowiedzialność”. Integruje on w sposób trwały obszar ESG ze strategią biznesową organizacji.

Najważniejsze tematy zawarte w publikacji bank opracował z wykorzystaniem matrycy podwójnej istotności. To podejście odpowiada na wymogi nowej Dyrektywy o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Po raz pierwszy matryca tematów istotnych powstała w odniesieniu do standardów ESRS. Raport obejmuje Grupę Kapitałową Santander Bank Polska. Oprócz banku, w publikacji są ujęte także jego spółki zależne.

- To już jedenasta edycja naszego raportu ESG. Publikacja ponownie pokazuje zaangażowanie Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w zrównoważony rozwój oraz transparentność naszych działań. To także kolejny krok w kierunku bardziej kompleksowej i przejrzystej sprawozdawczości. Wierzę, że nasza praca, którą w tej publikacji opisujemy, przyczynia się do budowania bardziej odpowiedzialnego sektora finansowego i lepszego świata dla przyszłych pokoleń – mówi Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

Raport przedstawia działania Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w kontekście najnowszych międzynarodowych wytycznych i standardów. Są to m. in. GRI Standards, wytyczne do raportowania ESG dla spółek notowanych na GPW i zasady UNEP FI. Jest też zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej, które dotyczą ujawniania informacji niefinansowych związanych z klimatem oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ponadto publikacja już po raz trzeci zawiera analizę klimatyczną opracowaną według rekomendacji inicjatywy TCFD.

Kluczowe dla Grupy wskaźniki zostały poddane niezależnej atestacji przez audytora - firmę PricewaterhouseCoopers Polska. Potwierdza to wiarygodność i rzetelność danych ujawnianych w publikacji.

Raport ESG 2023 Grupy Santander Bank Polska jest dostępny w wersji online (https://esg.santander.pl/2023/) oraz w formacie PDF, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Strona z raportem została dostosowana do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Jest zgodna z międzynarodowym standardem dostępności dla osób o indywidualnych potrzebach (WCAG 2.1 na poziomie AA) i ma certyfikat Fundacji Widzialni.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie