transport ekonomia/biznes/finanse

UNIQA wprowadza dwuletnie umowy dla fabrycznie nowych pojazdów

  • W ramach oferty ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA umożliwia zawarcie umowy na 24 miesiące dla fabrycznie nowych pojazdów.
  • Ubezpieczenie autocasco w ramach umowy dwuletniej zawiera Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia plus na wartość fakturową.
  • Jeżeli klientowi przydarzy się szkoda w pierwszym roku trwania takiej umowy, to ubezpieczyciel nie wykona rekalkulacji składki z tego tytułu na kolejny rok.

Umowy dwuletnie z Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia plus (GSU+) w autocasco są proponowane dla fabrycznie nowych pojazdów. Oznacza to, że w umowie ubezpieczenia pojazd zachowa swoją wartość fabryczną na drugi rok jego eksploatacji. W odróżnieniu od powszechnie występujących na rynku klauzul stałej sumy ubezpieczenia, GSU+ gwarantuje, że w przypadku wzrostu wartości pojazdu w czasie, UNIQA będzie mogła wypłacić nawet 110% sumy ubezpieczenia z polisy. To pierwsze i na obecną chwilę jedyne tego typu rozwiązanie na rynku w Polsce.

Nasza propozycja odpowiada na obawy tych, którzy martwią się zmianą wartości swojego nowego pojazdu w pierwszym okresie użytkowania czy też w wyniku jakiegoś przykrego zdarzenia drogowego. Niezależnie od tego, co się wydarzy, gwarantujemy te same warunki ubezpieczenia w drugim roku ochrony. Jeśli natomiast klient uzna, że chce wypowiedzieć umowę na koniec pierwszego roku, zachowa do tego pełne prawo – wyjaśnia Jacek Rink, dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych w UNIQA.

Z uwagi na wymogi ustawowe, z technicznego punktu widzenia dwuletnia oferta UNIQA składa się z dwóch umów 12-miesięcznych w ramach jednego druku polisowego. Składka za dwa lata trwania ochrony ubezpieczeniowej jest z góry znana na etapie składania wniosku o zawarcie umowy. Klient może ją opłacić w dwóch ratach rocznych lub czterech ratach półrocznych. Po zakończeniu umowy dwuletniej kolejne wznowienia ubezpieczyciel oferuje w cyklu rocznym.

Zarówno w zakresie umowy OC, jak i ubezpieczeń dobrowolnych, klient zachowuje możliwość wypowiedzenia umowy na koniec pierwszego roku. W takich przypadkach przy składaniu wypowiedzenia obowiązują te same terminy, co w przypadku polis rocznych. Jeżeli klient sprzeda pojazd w pierwszym roku trwania umowy dwuletniej, to umowa rozwiąże się wraz z jego końcem, a umowa na drugi rok trwania nie przejdzie na nowego nabywcę. Jeżeli zaś dojdzie do rozwiązania umowy dwuletniej w trakcie trwania pierwszego roku umowy w wyniku np. wypowiedzenia nabywcy czy wyrejestrowania pojazdu, to umowa na drugi rok automatycznie również się rozwiąże.

Wszystkie zmiany na umowie dwuletniej, które zostaną wprowadzone w pierwszym roku trwania umowy (np. zmiana zakresu ochrony, aktualizacja danych pojazdu/klienta), automatycznie przeniosą się także na drugi rok umowy.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2023 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł ponad 4,6 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,1 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 6 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 90 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 21 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 17 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. Jest obecna w 14 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2023 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł ponad 4,6 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,1 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 6 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 90 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 21 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 17 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. Jest obecna w 14 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com