wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Bank Pekao S.A. liderem efektywności w rankingu Miesięcznika Finansowego Bank

20.06.2024 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. został zwycięzcą XXIX Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank w kluczowej kategorii „Lider Efektywności sektora bankowego” oraz utrzymał ubiegłoroczne II miejsce w kategorii „Liderzy popularności wśród klientów banków”.

Jak wskazuje MF Bank pierwszą i najważniejszą kategorią prezentowaną w rankingu banków jest ta dotycząca właśnie liderów efektywności. W tym zestawieniu pod uwagę branych jest pięć czynników: dynamika przychodów podstawowych w ostatnim roku w stosunku do wyniku z 2022 r.; wysokość wskaźników ROE i ROA; poziom wskaźnika C/I w 2023 r. oraz koszt ryzyka.

Doceniane jest wyższe tempo wzrostu przychodów, wyższe wskaźniki ROE i ROA, niższy poziom C/I oraz niższy koszt ryzyka. Najlepszy bank w danym wskaźniku uzyskiwał 12 pkt., zaś najsłabszy 1 pkt za dany czynnik. Finalny wynik banku stanowił zaś średnią liczbę punktów dla pięciu czynników. Bank Pekao SA. uzyskał bardzo wysokie noty praktycznie w ramach wszystkich ocenianych wskaźników, co dało finalny wynik 9,3 pkt.

MF Bank zwrócił przy tej okazji uwagę na innowacyjne produkty i rozwiązania oferowane klientom Banku Pekao. W minionym roku w szczególności były to stale rozwijana aplikacja PeoPay, z której korzysta aktywnie już ponad 3 mln klientów; gra edukacyjna w aplikacji PeoPay KIDS, a także Karta Kredytowa z Żubrem.

Z kolei zwycięzcy rankingu „Liderzy popularności wśród klientów banków” to te banki, w których klienci najchętniej lokują swoje oszczędności i do kogo zwracają się z wnioskami o kredyty. Brane pod uwagę były nominalne wartości i dynamika w porównaniu z rokiem 2022.

Bank Pekao zajął w tej kategorii drugie miejsce i  mógł pochwalić się jednymi z najwyższych przyrostów wartości nominalnej zarówno należności, jak i zobowiązań klientowskich w ostatnim roku. A jury zauważyło ponadto aktywne działania Pekao na rynku zrównoważonych finansów i jego ambitną Strategię ESG na lata 2021–2024, w której bank zobowiązał się do sfinansowania projektów zrównoważonych w wysokości 30 mld zł.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.