nauka/edukacja/szkolenia

Współpraca badawcza z lokalnymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi bezpośrednio przekłada się na pozycję w rankingach

07.06.2024 | SGGW

Globalny krajobraz badań akademickich coraz bardziej podkreśla znaczenie umiędzynarodowienia i współpracy między naukowcami z różnych uniwersytetów. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego aktywnie uczestniczy w tych trendach, dążąc do maksymalizacji korzyści płynących z międzynarodowych i lokalnych partnerstw.

Analiza przeprowadzona na platformach Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=AVFCO8IAAAAJ&hl=en) oraz Web of Science wykazała, że prof. dr hab. Hazem M. Kalaji z Katedry Fizjologii Roślin, Instytutu Biologii SGGW, osiągnął rekordową liczbę współautorów oraz współpracujących instytucji.

Analiza dorobku naukowego profesora Hazema M. Kalaji ujawniła wyjątkową współpracę naukową, która jest ceniona zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej. Jego osiągnięcia opierają się na współpracy z 44 polskimi instytucjami oraz uczelniami wyższymi, co zaowocowało współautorstwem z 236 naukowcami. Ponadto, w ramach kooperacji międzynarodowej, profesor Kalaji współpracował z 541 współautorami i 241 instytutami z 52 krajów. Łącznie do dnia dzisiejszego opublikował prace z 777 współautorami, co jest wynikiem rekordowym zarówno w SGGW jak i w kraju.

Platforma Research.com (https://research.com/scientists-rankings/plant-science-and-agronomy/pl) ogłosiła, że prof. Hazem Kalaji jest jednym z najlepszych naukowców na świecie – zajmuje 3. miejsce w rankingu najlepszych polskich naukowców w dziedzinie nauk o roślinach i nauk o rolnictwie (ang. Plant Science and Agronomy).

https://www.youtube.com/watch?v=EMltNI2x-XM 

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

Anna Kiryjow-Radzka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Kiryjow-Radzka

anna_kiryjow@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 97

Tłumaczka języka angielskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marta Hulak

marta_hulak@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: +48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl

 

załączniki

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

Anna Kiryjow-Radzka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Kiryjow-Radzka

anna_kiryjow@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 97

Tłumaczka języka angielskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marta Hulak

marta_hulak@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: +48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl