ekonomia/biznes/finanse energetyka

Fotowoltaika z dofinansowaniem dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Pomoże Energa Obrót

31.05.2024 | Grupa ENERGA

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania do zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE , prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane na budynku wielorodzinnym.

Spółdzielnie i wspólnoty mogą skorzystać z tzw. Grantu OZE. Dofinansowanie oferowane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Grant może zostać przeznaczony nie tylko na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale także modernizację instalacji już działającej. Dofinansowaniem są też objęte magazyny energii oraz pompy ciepła. Sfinansowanych w ten sposób może zostać do 50 proc. inwestycji.

Proces ubiegania się o grant rozpoczyna się od przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej, która musi być zgodna z przepisami i rekomendacjami BGK. Wniosek wraz z dokumentacją należy przekazać do BGK, który przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną projektu. W przypadku pozytywnej oceny, inwestor może przystąpić do realizacji i ubiegać się o wypłatę środków. Wnioski można składać do 30 czerwca 2026 roku.

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Prosument lokatorski

Prosument lokatorski to prosument indywidualny, który dodatkowo spełnia następujące warunki:

  • posiada mikroinstalację przyłączoną za układem pomiarowo-rozliczeniowym części wspólnej budynku wielolokalowego,
  • posiada mikroinstalację umiejscowioną na tym budynku wielolokalowym,
  • moc mikroinstalacji nie większa niż moc przyłączeniowa całego budynku (części wspólnej i lokalowej razem),
  • budynek ma przeważającą funkcję mieszkalną.

Energia elektryczna wytworzona ze słońca poprzez instalację i wykorzystana np. na oświetlenie klatek schodowych, przejść czy garaży; pracę wind, bram, wentylacji, klimatyzacji; ogrzewanie budynku, w tej samej godzinie stanowi autokonsumpcję. Oznacza to, że tak wyprodukowany prąd nie jest obciążony kosztami zakupu energii ani opłatami dystrybucyjnymi. Autokonsumpcja umożliwia istotne obniżenie rachunków za energię dla mieszkańców, ponieważ w słoneczne dni instalacja może zasilać urządzenia „za darmo”.

Rozliczanie energii elektrycznej

Nadwyżki godzinowe, czyli wytworzona i wprowadzona do sieci energia, jest przeliczana po miesięcznej cenie rynkowej (od 1.07.2023 roku po cenie godzinowej) i zapisywana na koncie prosumenta jako depozyt prosumencki. Następnie jest wypłacana w 100 proc. na konto na koniec danego okresu rozliczeniowego, czyli najczęściej po miesiącu lub dwóch, w zależności od decyzji prosumenta.

Środki z nadwyżek można wykorzystać na np. rozliczenie zobowiązań prosumenta związanych z zakupem energii elektrycznej. Mogą one także pomóc w obniżeniu opłat na fundusz remontowy, ciepło, gaz, administrację czy sprzątanie. Środki mogą być też wykorzystane np. na obniżenie kosztów związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez prosumenta.

Korzyści z synergii obu programów

Połączenie możliwości prosumenta lokatorskiego z dofinansowaniem może być dużym wsparciem dla wspólnot i spółdzielni. Inwestorzy mają możliwość korzystania z obu programów jednocześnie, maksymalizując korzyści ekonomiczne i przyczyniając się dodatkowo do redukcji emisji dwutlenku węgla. Dzięki elastycznym opcjom finansowania i szerokiemu wsparciu technicznemu, inicjatywy te stają się kluczowym elementem w osiąganiu celów związanych z energią odnawialną, zwiększając jednocześnie świadomość ekologiczną i zaangażowanie społeczne w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowa oferta od Energi Obrotu

Energa Obrót oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania, a także realizacji inwestycji, jaką jest np. instalacja fotowoltaiczna. Proces inwestycyjny rozpoczyna się od analizy rocznego zużycia prądu przez inwestora, oceny lokalizacji pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych, aż po końcową realizację projektu. Oprócz tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych, spółka oferuje również połączenia pomp ciepła i magazynów energii z systemami fotowoltaicznymi.

Spółka przejmuje na siebie większość obowiązków związanych z procedurami przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, co obejmuje zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, wnioskowanie i koordynację z operatorami systemu dystrybucyjnego. Dodatkowo, spółka oferuje pomoc w zgłaszaniu i rozliczaniu instalacji w systemach wsparcia takich jak właśnie  wspomniany już Grant OZE. Dzięki temu wspólnoty i spółdzielnie mogą przejść przez cały proces bez zbędnych formalności i z pewnością, że wszystkie aspekty techniczne i prawne zostaną należycie obsłużone. Warto także podkreślić, że wybierając ofertę Energi Obrotu można liczyć na wysokiej jakości komponenty, 5-letnią gwarancję na montaż paneli fotowoltaicznych i możliwość uzyskania 2-letniego ubezpieczenia od wichury oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  

Informacje na temat rozwiązań dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych znaleźć można na stronie https://www.energa.pl/fotowoltaika-energa/spoldzielnie-i-wspolnoty-mieszkaniowe oraz w salonach sprzedaży Energi Obrotu.

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.