ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Santander i Harvard Business Publishing Education oferują bezpłatne szkolenie dla nauczycieli akademickich

 

Grupa Santander oferuje 300 miejsc na Szkolenie Santander: Essential Teaching Techniques, które pozwoli poznać najlepsze światowe praktyki i skuteczne strategie uczenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Harvard Business Publishing Education, który wraz z Grupą Santander organizuje program, jest niezależną organizacją non-profit stowarzyszoną z Harvard Business School.

Każdego dnia jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznych przemian społecznych i ekonomicznych. Żeby za nimi nadążyć i móc dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku, biznesu, otoczenia, w którym funkcjonuje każdy z nas, niezbędna jest edukacja. Kluczowym elementem edukacji są nauczyciele akademiccy i ich rozwój. Dlatego wspólnie z Harvard Bussiness Publishing Education przygotowaliśmy kolejną edycję szkoleń dla kadry akademickiej. Zachęcamy do udziału i jesteśmy pewni, że inwestycja w rozwój kompetencji szkoleniowych przełoży się na jeszcze wyższy poziom nauczania na uczelniach wyższych, z korzyścią dla kolejnych pokoleń studentów – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor odpowiedzialny za rozwój Santander Open Academy w Polsce. 

Szkolenie odbywa się online. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie co najmniej trzech lat doświadczenia w nauczaniu akademickim. Szkolenie Santander: Essential Teaching Techniques jest dostępne dla pracowników uczelnii z 13 krajów (Argentyny, Brazylii, Chile, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju i Wielkiej Brytanii). Program jest bezpłatny, a uczestnicy nie muszą być klientami Santander Bank Polska.

Kurs trwa 10 tygodni. Jest dostępny w języku hiszpańskim, angielskim i portugalskim. Program oferuje różnorodne metody nauczania, w tym sesje na żywo, mentoring, interakcję z innymi uczestnikami oraz materiały do samodzielnej nauki.

Zgłoszenia do udziału w programie można przesyłać za pośrednictwem strony https://app.santanderopenacademy.com/pl/program/essential-teaching-techniques do 1 lipca 2024 roku.

 

***

Grupa Santander zwiększa swoje zaangażowanie w edukację i zwiększanie dostępu do rynku pracy, oferując programy realizowane we współpracy z prestiżowymi instytucjami międzynarodowymi. Santander Open Academy to globalna platforma szkoleniowa oraz do rozwoju zawodowego, która oferuje dostęp do szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe i szanse na zatrudnienie, w ramach kursów dofinansowanych w 100%, wysokiej jakości bezpłatnych treści i stypendiów realizowanych we współpracy z wiodącymi uczelniami i instytucjami na całym świecie, które są aktualizowane w zależności od tego, które umiejętności są w danym momencie najbardziej poszukiwane na rynku.

Santander wspiera edukację i przedsiębiorczość oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

Grupa Santander nieustannie wspiera zrównoważony rozwój nakierowany na eliminację wykluczenia społecznego. Fakt, że od 27 lat Bank angażuje się w edukację, przedsiębiorczość i zwiększanie szans na zatrudnienie wyróżnia go na tle innych instytucji finansowych na świecie. Santander przeznaczył na ten cel ponad 2,3 mld EUR i we współpracy z 1.200 uczelniami udzielił wsparcia ponad 1,5 milionowi osób i firm dzięki umowom podpisanym z 1 200 uczelniami.  Został także uznany za jedną z instytucji, które w największym stopniu przyczyniają się do zmieniania świata na lepsze według rankingu magazynu Fortune „Change the World” 2023. (www.santander.com/universities).

Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education jest oddziałem Harvard Business Publishing, niezależnej korporacji non-profit będącej spółką stowarzyszoną z Harvard Business School. Dbamy o doskonałą jakość w edukacji menedżerskiej. Współpracujemy z nauczycielami i uczniami na całym świecie, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie doświadczenia edukacyjne, które rozwijają liderów gotowych na zmieniający się świat (hbsp.harvard.edu).

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie