środowisko naturalne/ekologia

Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie

21 maja br. w Warszawie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk podpisał porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie reprezentowanym przez panią Prezes dr Joannę Kopczyńską.

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ma na celu umacnianie obronności państwa, zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań, przygotowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników PGW Wody Polskie do współdziałania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej. WOT i PGW Wody Polskie współpracować będę w obszarze szkoleniowym, m.in. w zakresie wzajemnego korzystania z bazy szkoleniowej. Strony Porozumienia będą udzielały sobie wzajemnego wsparcia promocyjnego oraz wspólnie uczestniczyły w uroczystościach i przedsięwzięciach promocyjnych i edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności.

Podczas wczorajszego spotkania Pani Prezes dr Joanna Kopczyńska podkreśliła:  

Tak naprawdę ta współpraca trwa już od kilku lat. Żołnierze WOT kilkukrotnie wpierali PGW Wody Polskie, m.in. przy katastrofie ekologicznej na rzece Odrze w ubiegłym roku czy przy umacnianiu i uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych tam, gdzie była taka potrzeba w trakcie zagrożenia powodziowego. Mam nadzieję, że ta współpraca, będzie się jeszcze szerzej rozwijała.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy DWOT

załączniki

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy DWOT