handel środowisko naturalne/ekologia

Auchan wspólnie z dostawcami na rzecz niskoemisyjnej oferty

Ruszył kolejny etap realizacji unikatowego programu sieci “Partnerzy w dekarbonizacji 2030”


Firma Auchan Polska rozpoczęła realizację drugiego etapu programu „Partnerzy w dekarbonizacji 2030” – unikatowej w skali branży inicjatywy, której celem jest zaangażowanie dostawców we wspólną dekarbonizację łańcucha wartości i tworzenie niskoemisyjnej oferty produktowej. Zainicjowany w 2023 r. program ma zachęcać partnerów Auchan do wdrażania praktyk przyjaznych środowisku, zapewniając równocześnie wsparcie i dostęp narzędzi pomocnych w skutecznym zmniejszaniu ich śladu węglowego. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że dla osiągnięcia wymiernego sukcesu w dekarbonizacji łańcucha wartości potrzebny jest wspólny wysiłek i zaangażowanie wszystkich tworzących go stron. To poczucie wspólnego celu jest w naszym projekcie szczególnie ważne. Jako sieć dążymy do tego, aby nasza oferta była coraz bardziej niskoemisyjna i takie produkty chcemy promować. Dlatego zależało nam, aby nasi partnerzy zrozumieli, jak to wpisuje się w założenia planu klimatycznego Auchan, który zakłada redukcję naszego śladu węglowego z emisji pośrednich w całym łańcuchu wartości o 25% do 2030 r. – mówi Ewa Malecka, dyrektor CSR w Auchan Polska. Równocześnie chcieliśmy im zaoferować realną pomoc w zmierzeniu się z wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją – np. dzięki udostępnionym narzędziom, szkoleniom czy możliwości wspólnego poszukiwania rozwiązań i dzielenia się dobrymi praktykami. Faza inicjująca projekt w ubiegłym roku, skierowana do pierwszej grupy ponad 200 naszych dostawców, okazała się prawdziwym sukcesem i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Cieszy to tym bardziej, że grupę tę stanowili dostawcy najbardziej emisyjnych kategorii produktowych, odpowiadających za blisko 40% naszego śladu węglowego w zakresie 3 (emisji pośrednich). Jeszcze w tym roku planujemy zwiększyć tę wartość do 60%., a do roku 2026 programem objęci zostaną już wszyscy dostawcy naszej sieci. 

Ważnym założeniem projektu „Partnerzy w dekarbonizacji” jest stałe zaangażowanie uczestników programu i aktywna, bieżąca współpraca – otwarte dyskusje, dzielenie się wyzwaniami i pomysłami, bieżącymi celami i planami klimatycznymi, a także odpowiednimi wskaźnikami emisji produktów. Ma to znaczenie z punktu widzenia efektywności wspólnie prowadzonych działań i podjętych zobowiązań – osiągnięcia wyznaczonego poziomu dekarbonizacji w określonych ramach czasowych

Dla przystępujących do programu firm sieć przygotowała we współpracy z ekspertami specjalną ankietę dojrzałości klimatycznej, na podstawie, której oceniane są dotychczasowe praktyki i zaawansowanie w drodze do dekarbonizacji. Ocena ta pozwala lepiej zrozumieć aktualną sytuację każdego z partnerów i w indywidualny sposób dostosować wsparcie oferowane przez Auchan – tak do konkretnych potrzeb, jak i kontekstu operacyjnego, technicznego oraz finansowego każdego z dostawców. 

Opracowany został również specjalny przewodnik dla dostawców, który opisuje założenia programu, wyjaśnia podejście Auchan i określa oczekiwania sieci wobec partnerów, podkreśla korzyści wynikające z zaangażowania w proces dekarbonizacji, a także przedstawia zasoby i narzędzia, które udostępniane są wszystkim dostawcom.  Dodatkowo przygotowana została lista często zadawanych pytań i odpowiedzi. Zapewniony jest także dostęp do porad ekspertów, dzięki uruchomionej w ramach programu infolinii.  

Auchan zachęca swoich dostawców do dekarbonizacji poprzez odpowiednie plany aktywacji i programy. Może to obejmować wysiłki mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przejście z konwencjonalnych na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, zmniejszenie ilości odpadów, czy wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do recyklingu. Do tej pory przygotowano łącznie w ramach programu ok. 100 gotowych rozwiązań, tzw. dźwigni dekarbonizacji, wraz z kalkulatorem wpływu na emisje CO2, dostosowanym do objętych programem kategorii produktowych. 

W ramach projektu na bieżąco prowadzone są indywidualne spotkania z partnerami zorientowane na budowanie wspólnych strategii dekarbonizacji.

ETAPY PROGRAMU

Realizacja programu „Partnerzy w dekarbonizacji” podzielona została na 3 etapy, w perspektywie roku 2030 i osiągnięcia przyjętego przez Auchan celu w zakresie dekarbonizacji. W fazie inicjującej projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla kupców i menadżerów kategorii w Auchan z tematów związanych ze strukturą śladu węglowego, dźwigniami dekarbonizacji, zarządzaniem CO2 i budowaniem niskoemisyjnej oferty, jako ambasadorów programu.

 

  • Start programu w 2023 r. 

 

W pierwszym etapie programu firma wyselekcjonowała 9 priorytetowych kategorii produktowych o najwyższym wpływie na emisję CO2, odpowiadających za blisko 40% śladu węglowego Auchan w zakresie 3, czyli emisji pośrednich. Ankieta klimatyczna wysłana została do ponad 200 dostawców sieci (producentów lub dystrybutorów produktów z wybranych w tej fazie kategorii), z których blisko 90% wypełniło ankietę. 

 

  • Skalowanie programu - w okresie 2024-2026

 

W roku 2024 rozszerzenie zakresu projektu do 15 kategorii produktów i ponad 300 dostawców. Pozwoli to na uzyskanie pokrycia emisji CO2 na poziomie 60% w zakresie emisji pośrednich. Do końca roku 2026 do programu zaproszeni zostaną wszyscy dostawcy Auchan w Polsce.

 

  • Efektywność węglowa – w okresie 2027-2030

 

Na tym etapie ważne będzie upewnienie się, że wszyscy dostawcy sukcesywnie rozwijają ofertę niskoemisyjną. Osiągnięcia w zakresie dekarbonizacji mierzone będą corocznie przez cały okres trwania projektu z wykorzystaniem specjalnego narzędzia do śledzenia emisji CO2. Pozwoli to na bieżącą ocenę wspólnej wydajności klimatycznej, mierzenie i analizę postępów, podkreślenie osiąganych sukcesów i dzielenie się najlepszymi praktykami.

kontakt dla mediów
Hanna Bernatowicz
rzecznik prasowy, Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
Hanna Bernatowicz

h.bernatowicz@auchan.pl

informacje o firmie

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket. Więcej informacji na temat firmy znaleźć można na stronie https://www.auchan.pl/pl 

 

kontakt dla mediów
Hanna Bernatowicz
rzecznik prasowy, Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
Hanna Bernatowicz

h.bernatowicz@auchan.pl

informacje o firmie

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket. Więcej informacji na temat firmy znaleźć można na stronie https://www.auchan.pl/pl