wydarzenia sprawy społeczne

25 lat temu Polska wstąpiła w szeregi NATO

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla polskich Sił Zbrojnych było oficjalnie przyjęcie do struktur Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Dokładnie 25 lat temu, 12 marca 1999r., w amerykańskiej miejscowości Independence w stanie Missouri ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier przekazali sekretarz stanu USA Madeleine Albright ratyfikowane wcześniej przez parlamenty protokoły akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego, tym samym dołączając do najpotężniejszego sojuszu wojskowego na świecie.

12 marca 2024r. obchodzimy 25-lecie wstąpienia Polski w struktury NATO. Jest to jedna z istotniejszych dat w najnowszej historii Polski. Przystąpienie do sojuszu było przede wszystkim gwarantem bezpieczeństwa dla naszego państwa, którego odzwierciedlenie znaleźć można w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, w którym strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. Co więcej Polska stała się równoprawnym partnerem do rozmów na arenie międzynarodowej, a dzięki temu zyskała realną możliwość kształtowania międzynarodowej polityki bezpieczeństwa.

GH5q9JbXEAA4oA1 

Równie istotnym elementem okazała się konieczność dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów NATO, co było bodźcem do szybkich reform struktur organizacyjnych oraz, co istotne, modernizacji technicznej jak i infrastrukturalnej zasobów Sił Zbrojnych. W szybkim tempie rozpoczęły się prace nad ulepszaniem i rozbudową m.in. lotnisk, składów paliwowych i baz morskich, budowa stanowiska dowodzenia systemem obrony powietrznej, budowa systemu rozpoznania radiolokacyjnego dalekiego zasięgu, przygotowanie systemu łączności dla Marynarki Wojennej. W ramach programu inwestycji NATO Security Investment Programme (NSIP), który odpowiada za realizację przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową i remontami infrastruktury wojskowej oraz pozyskaniem zasobów materialnych niezbędnych do osiągnięcia tych zdolności, Polska miała możliwość zrealizowania inwestycji, których łączna wartość wyniosła 7,8 mld zł. 

Ostatnie 25 lat dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP to czas wytężonej służby, dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO. Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystały potencjał jaki leży w możliwości szkolenia żołnierzy z wojskami sojuszniczymi w ramach międzynarodowych ćwiczeń. Takie szkolenia stały się wspólną platformą do wymiany doświadczeń i informacji między krajami członkowskimi, ale przede wszystkim pozwoliły Terytorialsom na zdobycie bezcennego doświadczenia oraz możliwości wypracowania własnego modelu działania na podstawie istniejących w innych krajach rozwiązań. Żołnierze WOT od 2018 r. regularnie uczestniczą w ćwiczeniach sojuszniczych. Pierwszymi ćwiczeniami, gdzie oficerowie WOT brali udział jako obserwatorzy były ćwiczenia SILL/HEDGEHOG- ESTONIA oraz FLAMING SWORD-LITWA. Następnie w 2019 r. wzięli udział w ćwiczeniach wojsk sojuszniczych pk. RIDGE RUNNER w USA, a także ćwiczeniu pk. TTX RESISTANCE 2019-NIEMCY. W kolejnych latach doskonalili swoje umiejętności w takich ćwiczeniach jak BULL RUN, DZIK-20, GRIFFIN LIGHTNING 2021, STEADFAST JUPITER 2021, STEADFAST LEDA 2021 czy VICTORY EAGLE1.

240228fre096

Podczas uroczystej zbiórki Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej z okazji 25-lecia wstąpienia Polski w struktury NATO, która odbyła się 11.03. w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu cz.p.o. Dowódcy WOT gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk podkreślił istotę sojuszu dla całych Sił Zbrojnych RP:

Dla Sił Zbrojnych RP 12 marca to szczególnie istotna data. Dziś mamy zaszczyt obchodzić już 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego było prawdziwym końcem zimnej wojny, ostatecznym upadkiem żelaznej kurtyny, na co czekało wiele pokoleń Polaków. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania należą się szczególne wyrazy uznania, gdyż wykonali oni olbrzymią pracę na rzecz rozwoju naszych sił zbrojnych. Zwłaszcza teraz, w obliczu wojny w Ukrainie, widzimy jak istotną rolę odgrywa współpraca ramię w ramię z armią amerykańską i pozostałymi armiami państw sojuszniczych. Dlatego właśnie tak ważnym elementem są dla Wojsk Obrony Terytorialnej regularne międzynarodowe ćwiczenia, w których nasi żołnierze biorą udział od początku istnienia formacji. Możliwość współpracy wojsk sojuszniczych w warunkach zbliżonych do bojowych pozwala na przygotowanie się na wszystkie możliwe scenariusze. Jest to nieoceniona platforma do wymiany doświadczeń i zdobywania niezbędnej wiedzy. Każdego dnia Terytorialsi swoją postawą oraz zaangażowaniem udowadniają, że są istotną częścią nie tylko Sił Zbrojnych RP, ale całego Paktu Północnoatlantyckiego. Nie ma silnej Europy bez NATO, tak jak nie ma silnego NATO bez zaangażowania Europy. Niech żyje Sojusz Północnoatlantycki, niech żyje Polska!

W tym roku blisko 1050 żołnierzy WOT z siedmiu brygad (Podlaska, Lubelska, Podkarpacka, Warmińsko-Mazurska, Mazowiecka, Pomorska i Zachodnio-Pomorska) bierze udział w najważniejszych z punktu widzenia Polski ćwiczeniach państw NATO pk. DRAGON-24 prowadzonych w ramach STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24), gdzie Polska pełni rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną ilość żołnierzy i sprzętu sojuszników. Do głównych zadań Terytorialsów w ramach tego ćwiczenia jest zapewnienie bezpieczeństwa i swobodnego przejazdu wojsk operacyjnych w rejonie odpowiedzialności poszczególnych brygad OT. Ochrona i utrzymanie drożności dróg, ale również ochrona infrastruktury krytycznej jak np. ważnych mostów czy wiaduktów kolejowych na trasie tego przemieszczenia.

 

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy DWOT

załączniki

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe DWOT
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Biuro Prasowe DWOT

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Zespół prasowy DWOT