sprawy społeczne

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar

1 marca 2024 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręczył czasowo pełniącemu obowiązki Dowódcy WOT generałowi brygady dr Krzysztofowi Stańczykowi Sztandar Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

W historii naszych Sił Zbrojnych sztandar wojskowy zawsze stanowił świadectwo sławy wojennej, tradycji i miłości Ojczyzny – nadawał sens walce o kulturę narodową, mowę ojczystą i zachowanie historii – aż do złożenia na ołtarzu Ojczyzny ofiary najwyższej – życia. Wartości niesione na sztandarach z okresów wojen i walki o niepodległość nie zmieniły się, a dewiza: Bóg, Honor, Ojczyzna – nie utraciła swojego głębokiego znaczenia.

Nadanie i wręczenie sztandaru jest dziś największym wyróżnieniem dla jednostki w Wojsku Polskim. Stanowi nobilitację dla dowództwa i żołnierzy. Sztandar jest znakiem jedności formacji, symbolem etosu służby wojskowej.

1 marca 2024 roku to dzień szczególny dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś o godzinie 12:00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas uroczystego apelu, Prezydent RP Pan Andrzej Duda wręczył sztandar Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej na ręce czasowo pełniącego obowiązki Dowódcy WOT generała brygady dr Krzysztofa Stańczyka.

"Ze wzruszeniem przybyłem na dzisiejszą uroczystość, aby w tym szczególnym dniu wręczyć Sztandar Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. To wielka symbolika, że to właśnie dziś, w dniu Żołnierzy Wyklętych, walczących o wolną Polskę, jako ostatnie z Dowództw Sił Zbrojnych otrzymuje swój Sztandar - świadectwo gotowości, świadectwo sprawdzenia jednostki, świadectwo jej znakomitości. Wojska Obrony Terytorialnej to są właśnie "chłopcy i dziewczęta stąd", którzy służą Ojczyźnie zazwyczaj w pobliżu swoich domów, swoich macierzystych miast, miasteczek i miejscowości. Z całego serca dziękuję Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, wszystkim oficerom, ale przede wszystkim żołnierzom za ich służbę, za wspaniałe dzieło tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez ostatnie 7 lat, które osiągnęły dzisiaj liczbę ponad 40000 żołnierzy."

- powiedział Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Głos zabrał także Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Sztandar nie jest pustym przedmiotem. Jest symbolem oddania, jedności, wyznacza kierunek, daje poczucie wspólnoty. Zgromadza nas wokół nie jako rzecz, ale jako wartość, symbol. Dziś Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymuje swój Sztandar - wyraz największego uszanowania dla danego zgromadzenia. Dziękuję za wasze oddanie, poświęcenie, za 40000 osób, które tworzą Wojska Obrony Terytorialnej, z czego 35000 to są Ci, którzy pełnią służbę ochotniczo. Szczególne uznanie należy się dziś także tym, którzy tworzyli Wojska Obrony Terytorialnej, na czele z Szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą, z Dowódcą Operacyjnym gen. dyw. Maciejem Kliszem i dziś pełniącym tą zaszczytną funkcję gen. bryg. dr Krzysztofem Stańczykiem. Wierzę, że w tym roku wypełnimy zapisy Ustawy o Obronie Ojczyzny - Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego. To się wydarzy w tym roku. To będzie wypełnienie zapisów Ustawy, ale także wypełnienie naszych politycznych zobowiązań. To wymiar dojrzałości, wymiar gotowości."

Gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk, przyjmując sztandar z rąk Prezydenta RP, powiedział:

„Przyjmując sztandar, przyjmujemy również ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, za naszych rodaków, za przyszłe pokolenia. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują, jesteśmy tam, gdzie zagrożenie występuje, dlatego powinniśmy być przykładem dla innych, być wzorem odwagi, poświęcenia i profesjonalizmu”.

Matką Chrzestną sztandaru została pani Halina Rogozińska ps. „Mała” lub „Niebieska” – żołnierz AK, łączniczka IV Obwodu Ochota w Powstaniu Warszawskim, a Ojcem Chrzestnym Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - pan Janusz Komorowski.

W uroczystości wzięli udział m.in.:

  • Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP - Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda,
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – pan Jacek Siewiera,
  • Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz,
  • Szef Sztabu Generalnego WP - gen. Wiesław Kukuła,

oraz wielu innych znamienitych dowódców, komendantów uczelni wojskowych, szefów służb, inspekcji i straży, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.

Kompanię honorowa na uroczystość wystawiła 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, a oprawę muzyczna zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej na uroczystości reprezentowały pododdziały wystawione przez: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej, 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej i 18 Stołeczną Brygadę Obrony Terytorialnej.

Poczty sztandarowe wystawiły wszystkie jednostki podległe pod Dowództwo WOT, które posiadają swoje sztandary.

Oficjalny streaming z wręczenia Sztandaru Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sztandar Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowanego srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach znajduje się napis w jednym wierszu „DWOT” – symbolizujący skróconą nazwę Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, haftowany złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku, którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru w polu wieńca umieszczony jest haftowany barwnie wizerunek odznaki pamiątkowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, wprowadzonej decyzją Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z 23 września 2020 r. (Dz.Urz.MON.2020.150)

W górnym lewym rogu płata sztandaru, w polu wieńca umieszczony jest znak Polski Walczącej haftowany srebrnym szychem. Znak Polski Walczącej jest symbolem w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę.

W górnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, w polu wieńca umieszczony jest haftowany barwnie Herb Województwa Mazowieckiego.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, w polu wieńca umieszczony jest skrót Komendy Głównej Armii Krajowej „KG AK 1942 – 1945”.

kontakt dla mediów
ppłk Robert PĘKALA
Rzecznik Prasowy DWOT, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ppłk Robert PĘKALA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

tel: 727-019-075

informacje o firmie

ppłk Robert PĘKALA
Rzecznik prasowy Dowództwa WOT

załączniki

kontakt dla mediów
ppłk Robert PĘKALA
Rzecznik Prasowy DWOT, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ppłk Robert PĘKALA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

tel: 727-019-075

informacje o firmie

ppłk Robert PĘKALA
Rzecznik prasowy Dowództwa WOT