ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Kredyt na studia medyczne - rusza przyjmowanie wniosków

05.10.2023 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A., jako jedyny bank w Polsce, kolejny raz rozpoczyna nabór wniosków o sfinansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim. Kwota refinansowania może sięgnąć nawet 22 tys. złotych za semestr. W pierwszej edycji programu – w roku akademickim 2022/2023, Bank Pekao S.A. udzielił blisko 1800 takich kredytów.

Kredyt na studia medyczne ma zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunku lekarskim. Dzięki temu osoby, które marzą o tym, aby zostać lekarzami, będą mogły zrealizować swoje plany. Środki na studia są finansowane przez Bank Pekao S.A. preferencyjnym kredytem. Studenci mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania, poręczenia kredytu, a także z całkowitego lub częściowego umorzenia kredytu. Wszystko z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kredyt na studia medyczne to jeden z elementów „Pakietu dla młodych”, czyli działań podejmowanych na rzecz studentów, absolwentów i rezydentów. Dzięki preferencyjnemu kredytowi zwiększamy dostęp do odpłatnego kształcenia na kierunku lekarskim. Tym samym zwiększamy zasoby kadrowe systemu ochrony zdrowia w Polscemówi Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

–  Obserwujemy duże zainteresowanie kredytem na studia medyczne. Od kiedy uruchomiliśmy Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, czyli od ponad roku, skorzystało z niego już blisko 1800 studentów, którzy łącznie otrzymali 80 mln zł na refundację nauki. W ten sposób, jako polski bank rozwoju, przyczyniamy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program naszego modelu biznesowego - Ochrona zdrowiamówi Piotr Grzebalski, dyrektor tego programu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od początku października br. Bank Pekao S.A. przyjmuje wnioski o kredyt na finansowanie opłat za studia w roku akademickim 2023/2024 i kolejnych latach. Kredyt jest wypłacany w transzach co semestr na rachunek uczelni i można nim sfinansować czesne za cały okres studiów. Wnioski można składać w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia semestru zimowego. Po upływie tego terminu o kredyt będzie można ubiegać się dopiero na początku kolejnego semestru.

Aby  otrzymać kredyt wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Oprócz wniosku potrzebny będzie tylko dokument tożsamości i zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że wnioskujący jest studentem na płatnym kierunku lekarskim, gdzie nauka odbywa się w języku polskim.

Maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu zależy od tego, kiedy student rozpoczął studia:

  • studenci, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2023/2024 mogą otrzymać kredyt z maksymalną transzą 22 tys. zł za semestr, czyli nawet 264 tys. złotych w ciągu 6 lat studiów,
  • dla studentów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej, maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu wynosi: 20 tys. zł dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2022/2023 albo 18 tys. zł dla tych, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022.

Cieszymy się, że program jest tak popularny wśród młodych ludzi mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.To dobra alternatywa dla osób chcących studiować medycynę. Kredyt pozwala na spokojne zajęcie się nauką w trakcie trwania studiów i specjalizacji, a następnie długofalowe rozplanowanie spłaty kolejnych rat kredytu. A co ważne, wiele osób, przy spełnieniu odpowiednich warunków, będzie mogło skorzystać z całkowitego umorzenia kredytu – dodaje.

Kredyt może być umorzony w całości jeśli student przepracuje 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w ciągu maksymalnie 12 lat od daty zakończenia studiów. Czas ten skraca się, jeżeli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r.[1]

Kredyt na studia medyczne to atrakcyjna forma finansowania nauki na preferencyjnych warunkach. Spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat i rozpocznie się po 12 latach karencji. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt, a drugą połowę dopłaca BGK, który jest operatorem funduszu.

Więcej informacji o kredycie na stronie Banku Pekao S.A.:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html

 

[1] Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. - Dz.U.2023.1503 - OpenLEX

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.