ekonomia/biznes/finanse

BIK: w sierpniu br. mniej kredytów w rachunku bieżącym i na niższą wartość

03.10.2023 | Grupa BIK

W sierpniu 2023 r., w porównaniu do sierpnia 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+15,7%) i na wyższą wartość (+15,7%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+34,2%) i kredytów inwestycyjnych (+18,9%), mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-10,7%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+23,2%) oraz kredyty inwestycyjne (+17,7%). Spadki natomiast wystąpiły w kredytach w rachunku bieżącym (-1,7%).

W okresie styczeń - sierpień 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+11,0%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+5,6%). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-13,3%) i o niższej wartości (-21,0%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+15,1%) i (+8,0%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+1,5%) i (+6,6%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,09% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,95%, kredyty w rachunku bieżącym 4,37% oraz kredyty obrotowe 11,31%.
W sierpniu 2023 r. w porównaniu do lipca 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,44). Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do sierpnia 2022, ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,14). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,34) oraz kredytów w  rachunku bieżącym (+0,78).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,3%) i 2,8 tys. handlowe (22,7%). Łącznie 71% udzielonych w sierpniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,643 mld zł, banki udzieliły 608 mln zł (37,0%) kredytów firmom z sektora usług oraz 427 mln zł (26,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w sierpniu 2023 r. to 63,0% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W sierpniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+18,8%) oraz usług (+17,7%). W ujęciu wartościowym w sierpniu 2023 r. w porównaniu do sierpnia 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom budowlanym (+33,6%) oraz usługowych (+19,2%).

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+12,2%) oraz budowlanych (+11,7%). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+14,5%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+6,1%) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-0,8%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w sierpniu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,37%, handlowe (6,03%) oraz produkcyjne (5,98%). Najlepszy (najniższy) odczyt w sierpniu br. odnotował Indeks  Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,87%. W porównaniu do sierpnia 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w usługach (+1,36) oraz budownictwie (+1,32).

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy. 

kontakt dla mediów
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami, Biuro Informacji Kredytowej
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl

tel: +48 22 348 4131

tel: + 48 512 164 131

informacje o firmie

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,6 mln firm, w tym o 989 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

załączniki

kontakt dla mediów
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami, Biuro Informacji Kredytowej
Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl

tel: +48 22 348 4131

tel: + 48 512 164 131

informacje o firmie

Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jedyne biuro kredytowe w Polsce, które poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu.

BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,6 mln firm, w tym o 989 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii. Wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.