ekonomia/biznes/finanse

Pekao Leasing pozyskał 150 mln euro od EBOiR na finansowanie MŚP

26.09.2023 | Bank Pekao SA

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił Pekao Leasing 150 mln euro kredytu na  finansowanie - w formie leasingu - małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Co najmniej 60 proc. wartości kredytu zostanie przeznaczone na zielone inwestycje. To pierwszy kredyt EBOiR dla Pekao Leasing.

Pekao Leasing Sp. z o.o. to spółka leasingowa z Grupy Banku Pekao S.A., piąta pod względem wielkości w Polsce, w 100 proc. należąca do Banku Pekao. Kredyt EBOiR zostanie wykorzystany przez Pekao Leasing do wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Co najmniej 60 procent środków trafi na zielone inwestycje, zgodnie z podejściem EBOiR do ekologicznej transformacji gospodarki. Obejmuje ono m.in. poprawę w zakresie efektywności energetycznej, zasobów i wody, energii odnawialnej i minimalizacji odpadów, wspierając polskie przedsiębiorstwa w zwiększaniu wykorzystania wydajnych technologii.

Na firmy w Polsce negatywnie wpływają zakłócenia w łańcuchach dostaw, inflacja, rosnące ceny energii oraz ograniczony import i eksport produktów w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. MŚP odpowiadają za dwie trzecie zatrudnienia w Polsce, zatem niezwykle ważne jest, aby pomóc im stawić czoła gospodarczym konsekwencjom wojny i zapewnić zdolność do kontynuowania działalności. Dodatkowe finansowanie zewnętrzne, takie jak kredyt udzielony przez EBOiR, jest dla Pekao Leasing istotne dla dywersyfikacji źródeł finansowania leasingobiorców.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Pekao Leasing przy projekcie spełniającym tak wiele kryteriów - wzmocnienie zdolności kredytowej kluczowego gracza na polskim rynku leasingowym, zapewnienie wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym przez wojnę na Ukrainie oraz promowanie zielonych inwestycji. Nie możemy się doczekać wspólnej pracy nad rozszerzeniem rozwiązań finansowych w Polsce, które nie tylko pomogą przedsiębiorstwom zwiększyć efektywność, ale także przyniosą bardzo wyraźne korzyści dla środowiska, umożliwiając Polsce przejście na zieloną gospodarkę. Jest to jeden z naszych kluczowych celów w kraju – powiedziała Elisabetta  Falcetti, dyrektor regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie.

Jako Pekao Leasing wyrażamy ogromne podziękowania dla EBOiR za możliwość rozpoczęcia współpracy z instytucją, która dotychczas wspomogła polską gospodarkę niebagatelną kwotą ponad 13 mld euro. Tym bardziej obecny projekt, którego beneficjentami mają być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pozwoli złagodzić negatywne skutki finansowe, jakie dotknęły polskich przedsiębiorców ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę. Bardzo ważnym elementem naszej oferty będzie także chęć inwestowania w aktywa związane z zieloną transformacją. W Pekao Leasing cenimy sobie wartości Banku Pekao, takie jak: prosto, razem, odważnie i odpowiedzialnie, a dzisiejsze podpisanie umowy z EBOiR przy nieocenionym wsparciu Banku Pekao S.A., jak najbardziej się w nie wpisuje – mówi Krzysztof Zgorzelski, prezes Pekao Leasing.

– Grupa Pekao jest przewodnikiem polskich firm w czasach dobrej koniunktury i trudniejszych okresach. Udowodniliśmy to podczas pandemii oraz na początku wojny w Ukrainie. Cały czas robiliśmy wszystko by zapewnić polskim przedsiębiorstwom finansowanie na jak najlepszych warunkach. Dziś zawieramy kolejną umowę, z naszym wieloletnim, renomowanym partnerem, która ma szansę wydatnie wesprzeć polskie MŚP, tworzące przecież połowę polskiego PKB – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Jako Grupa Pekao jesteśmy liderem finansowania przedsiębiorstw w Polsce i każdego dnia staramy się zaoferować przedsiębiorcom jak najlepsze warunki pozyskania kapitału. Mamy też ambicję by być wiodącym bankiem jeśli chodzi o finansowanie zielonej transformacji polskiej gospodarki. EBOiR jest dla nas od dawna ważnym partnerem, brał udział w emisjach długu przeprowadzanych przez Bank Pekao w 2018, 2019 i 2023 roku – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Promowanie gospodarki niskoemisyjnej i wzmacnianie roli sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, to dwa kluczowe priorytety prac EBOiR w Polsce. Bank zainwestował w Polsce już ponad 13 miliardów euro w 505 projektów.

Udział Grupy Banku Pekao w umowie z EBOiR wpisuje się w realizację Strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-24. Bank założył w niej, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł. Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.