sport kultura/sztuka/rozrywka

Fundacja Enea startuje z dwoma nowymi programami grantowymi

01.09.2023 | Enea

Fundacja Enea ogłasza dwa nowe programy grantowe: „Szlakiem lokalnej historii” oraz „Lokalnie, aktywnie, sportowo”. Nowe programy zainicjowane przez Fundację Enea mają na celu zachęcenie lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru działania Grupy Enea, do wspólnych inicjatyw w zakresie sportu, kultury i historii.

Fundacja Enea poprzez swoje dwa nowe programy chce zwrócić uwagę na atrakcyjność i różnorodność naszego kraju oraz historię i tradycje regionów Polski. Fundacja Enea programem „Szlakiem lokalnej historii” umożliwia realizację projektów promujących małe ojczyzny - miejsca, z których pochodzimy, o których często jeszcze wiele nowego możemy się dowiedzieć. Grant do 8 tys. zł można przeznaczyć m.in. na organizację wycieczek historycznych, koncertów muzyki ludowej czy wydanie albumów dotyczących regionu.

Program „Lokalnie, sportowo, aktywnie” ma na celu zachęcenie społeczności do wspólnej aktywności fizycznej po pracy, zajęciach w szkole, czy w weekendy. Grant w wysokości do 6 tys. zł można przeznaczyć na organizację lokalnych biegów, turniejów, zajęć sportowych czy zakup sprzętu.

Zależy nam by regiony, w których prowadzimy swoją działalność biznesową rozwijały się nie tylko pod względem gospodarczym, ale również społecznym. Dlatego też Fundacja Enea uruchomiła dwa nowe programy grantowe dla społeczności lokalnych, których nadrzędnym celem jest promowanie wspólnego, aktywnego spędzania czasu, a co za tym idzie wzmacniania przywiązania do miejsc, z których pochodzimy – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty niegospodarcze działające dla dobra publicznego i zacieśniania więzi lokalnych m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej. Budżet dwóch programów wynosi 500 tys. zł.

Jednym z głównych zadań Fundacji Enea jest wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.  Od prawie dziesięciu lat realizuje ona projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, z terenu działalności Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.

Regulaminy oraz szczegółowe informacje dotyczące programów grantowych „Lokalnie, aktywnie, sportowo” oraz „Szlakiem lokalnej historii” znajdują się na stronie: https://www.enea.pl/fundacja

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzecznik prasowy, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Berenika Ratajczak
Rzecznik prasowy, Biuro Prasowe Grupy Enea
Berenika Ratajczak

berenika.ratajczak@enea.pl

tel: +48 61 884 54 13

informacje o firmie