zdrowie ekonomia/biznes/finanse

Rosną koszty leczenia za granicą

  • Średnio o prawie 20 proc. wzrosły koszty leczenia medycznego za granicą od początku 2023 roku – wynika z analizy UNIQA i firmy ISON Care.
  • Powodem pandemia, inflacja i ograniczona dostępność lekarzy w sektorze prywatnym.
  • UNIQA rekomenduje wyższe sumy ubezpieczenia, które w pełni pokryją ewentualne szkody.

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Turystyki UNWTO, liczba podróżujących w Europie i na Bliskim Wschodzie w 2023 roku powinna zbliżyć się do poziomów sprzed pandemii. Już w 2022 roku Europa, będąca największym na świecie regionem docelowym, odnotowała 585 mln przyjazdów, co stanowiło prawie 80 proc. przyjazdów sprzed wybuchu pandemii.

Rosnącej liczbie podróżujących towarzyszy także zauważalny z roku na rok wzrost kosztów leczenia. Od początku 2023 roku najbardziej odczuwalny jest on na południu Europy i w krajach cieszących się dużą popularnością podczas wyjazdów wakacyjnych, takich jak Grecja, Hiszpania, Turcja czy Egipt. Wyższe ceny paliwa i stawki wynagrodzeń spowodowały zwiększenie kosztów transportu, zarówno niemedycznego, jak i medycznego, o ponad 20 proc. W niektórych przypadkach wzrosty są jeszcze większe i sięgają nawet 100 proc.

– Skutki pandemii, ale też ekstremalnie wysokie poziomy inflacji w poszczególnych krajach, np. sięgająca w szczytowym momencie w Turcji 80 proc, powodują nagły wzrost stawek za leczenie. Dwa razy więcej zapłacimy dziś np. za pobyt w szpitalu lub wizytę lekarską w hotelu w Egipcie albo pobyt na oddziale intensywnej terapii w Grecji. Dużo więcej kosztuje też lotnicze pogotowie ratunkowe i wykorzystanie samolotów sanitarnych, z których korzystamy coraz częściej, ponieważ regularne linie lotnicze w mniejszym zakresie dopuszczają możliwość zainstalowania noszy czy wygospodarowania dodatkowego miejsca np. na nogę lub tlen – mówi Rafał Buczak, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w ISON Care.

Amerykanizacja stawek medycznych

Wzrost kosztów leczenia nie ominął też krajów, które dotychczas były uznawane za tańsze pod tym względem, takie jak Meksyk, Dominikana czy Peru. Tam, podobnie jak wielu innych częściach świata, nastąpiła „amerykanizacja” stawek medycznych, czyli podniesienie ich do poziomów porównywalnych z kosztami leczenia w Stanach Zjednoczonych. A te nie tylko uchodzą za jedne z najwyższych na świecie, ale też rosną zwykle w tempie dwu lub trzykrotnie wyższym niż inflacja.

– Rosnące koszty to trend, który obserwujemy na całym świecie, dlatego rekomendujemy wybór takich sum ubezpieczenia przy polisie turystycznej, które umożliwią pełne pokrycie kosztów leczenia w momencie wystąpienia szkody. Świadomość w tym zakresie po stronie klientów zwiększa się i jest to pozytywny trend. Przypominamy naszym klientom, że przede wszystkim należy sprawdzić, jakie są stawki w danym kraju, bo różnice mogą być duże. W Grecji za pobyt na OIOM-ie zapłacimy prawie 2 tys. euro, ale w krajach skandynawskich taki koszt może sięgnąć nawet 10 tys. euro. Z kolei koszt ratownictwa w Austrii może się zamknąć w granicach 3-5 tys. euro, ale w Pakistanie będzie to już ponad 20 tys. euro. Dlatego z doświadczenia rekomendujemy podróżującym przy wyjazdach do Europy sumy ubezpieczenia w przedziale od 50 tys. do 100 tys. euro, a poza Europą powyżej 150 tys. euro  – wyjaśnia Magdalena Oszczak, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych w UNIQA.

W 2022 roku UNIQA rozszerzyła zakres sum ubezpieczenia i w przypadku ubezpieczenia Kontynenty Multitravel sięgają one nawet ponad 1 mln zł. Do tego w zakresie ubezpieczenia jest amatorskie uprawianie sportów zarówno letnich, jak i zimowych.

Tab. Inflacja kosztów leczenia w okresie przed i po pandemii wg regionów świata

 

2020

2021

2022

2019

2022

2022 vs 2019

Świat

3,6%

5,3%

5,4%

1000 USD

1150 USD

15,0%

Am. Łacińska i Południowa

7,2%

4,6%

6,2%

1000 USD

1191 USD

19,1%

Azja i Pacyfik

4,7%

4,9%

5,7%

1000 USD

1161 USD

16,1%

Europa

1,5%

4,6%

4,5%

1000 USD

1109 USD

10,9%

Afryka i Bliski Wschód

5,2%

7,3%

7,6%

1000 USD

1215 USD

21,5%

Meksyk

10,9%

13,6%

14,8%

1000 USD

1446 USD

44,6%

Kanada

5,5%

8,1%

6,7%

1000 USD

1217 USD

21,7%

Stany Zjednoczone

6,0%

3,0%

4,1%

1000 USD

1137 USD

13,7%

Źródło: Global Medical Trends Surevey 2022

 

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne

Dobre ubezpieczenie podróżne chroni od wielu zdarzeń, z którymi należy się liczyć podczas podróży, takich jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, utrata lub opóźnienie bagażu, czy opóźnienie lotu. Powinno też uwzględniać szkody z OC wyrządzone osobom trzecim za granicą, zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas uprawiania sportu. Warto także sprawdzić, czy w ramach ubezpieczenia przysługuje pomoc prawna, szczególnie za granicą, i czy ochrona obejmuje takie zdarzenia jak kradzież gotówki, zamknięcie narciarskich tras zjazdowych, kradzież mienia w miejscu zamieszkania podczas wyjazdu, czy rezygnacja z wyjazdu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych ubezpieczonego lub jego bliskich. Warto zadbać także o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo  czy w skrajnym przypadku śmierć.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com