ekonomia/biznes/finanse energetyka

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) z perspektywy korzyści dla klienta E.ON Polska

26.07.2023 | E.ON Polska

Digitalizacja w sektorze energetyki obejmuje coraz większe obszary. Poza wprowadzaniem własnych, nowoczesnych systemów IT, podmioty tej gałęzi gospodarki pracują nad nowym modelem wymiany informacji rynku energii – Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). Eksperci z firmy E.ON Polska podkreślają, że system ten przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Konsumentom, prosumentom, sprzedawcom energii, operatorom sieci dystrybucyjnej i operatorowi sieci przesyłowej.

 

W CSIRE gromadzone będą wszystkie techniczne i handlowe informacje niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej. Pozwoli to na skuteczną i bezpieczną wymianę danych, a także rozwój nowych usług dostosowanych do aktualnych potrzeb klientów.

CSIRE dla klienta, to przede wszystkim nowe standardy obsługi i wymiany informacji. To szansa na usprawnienie i przyspieszenie realizacji jego spraw i procesów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Tu dobrym  przykładem jest chociażby możliwość zmiany sprzedawcy w ciągu zaledwie 24h. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie uwierzył, że tego typu zmiana w tak krótkim czasie jest realna podkreśla Ewa Midak, prezeska zarządu E.ON Polska Operations.

CSIRE dla klienta firmy energetycznej

Dziś niemal w każdej dziedzinie życia, w tym także w przypadku energii elektrycznej, szybki dostęp do aktualnych informacji ma niebagatelne znaczenie. Klienci przyzwyczajeni są do możliwości przeglądania ofert różnych sprzedawców i swobodnego wyboru najkorzystniejszej z nich. Dzięki CSIRE takie działania, dostępne od dawna np. w bankowości czy telekomunikacji, będą możliwe również w energetyce.

Zmiana modelu rynku energetycznego i standaryzacja wymiany danych między operatorami sieci, a sprzedawcami to początek transformacji cyfrowej energetyki na szeroką skalę. Dla każdej firmy energetycznej to wielka szansa na zwiększenie bazy klientów, dosprzedaż dodatkowych produktów i usług, automatyzację procesów i rozwój nowoczesnych produktów, połączonych z profilem zużycia. Jest to jednak i wielkie wyzwanie, bardziej konkurencyjny rynek, na którym zapewne pojawią się też nowi gracze. Dbałość o doświadczenia klienta, dobrą ofertę i wzmocnienie własnej marki firm staną się jeszcze istotniejsze niż dzisiaj – na te możliwości, ale także wyzwania zwraca uwagę Magdalena Borek–Dwojak, dyrektorka Customer Experience & Digital w E.ON Polska.

Z perspektywy klienta E.ON Polska, a także każdej innej firmy energetycznej, Centralny System Informacji Rynku Energii oznacza szereg korzyści. Wśród nich znajdą się, m.in.:

  • bezpłatny dostęp do danych dotyczących własnych punktów poboru energii, w tym do danych pomiarowych,
  • łatwiejszy oraz krótszy czas realizacji procesów rynku energii m.in. zmiany sprzedawcy (docelowo ten proces ma trwać tylko 24h),
  • weryfikacja indywidualnego poboru oraz oddania energii elektrycznej do sieci,
  • podejmowanie decyzji dot. wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia kosztu jej użytkowania na podstawie rzetelnych danych (optymalizacja domowego budżetu dzięki danym z inteligentnych liczników czy planowanie zużycia poza szczytem, co oznacza rozwój ekoświadomości),
  • udostępnianie własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych, wybranym przez siebie podmiotom np. w celu przygotowania spersonalizowanych ofert cenowych zależnych od parametrów zużycia,
  • bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
  • kontrola indywidualnego zapotrzebowania energetycznego nawet w cyklach 15 minutowych
  • dostęp do nowych produktów, które zapewne powstaną np. promocje typu „happy hours”
  • szybsza wymiana informacji (np. zapytanie/ reklamacje) na linii klient – sprzedawca – OSD.

Sektorowe korzyści wynikające z CSIRE

Perspektywa korzyści dla klienta to także możliwości, jakie E.ON Polska, jako sprzedawca, zyska dzięki CSIRE.  Wzrost konkurencyjności, ale także zwiększona transparentność i możliwość efektywniejszego planowania ofert to tylko kilka aspektów, na które sprzedawcy energii elektrycznej liczą po zakończeniu implementacji rozwiązania.

CSIRE z perspektywy klienta, to jasny i zrozumiały dostęp do danych o własnym zużyciu, lub produkcji np. z własnego źródła fotowoltaicznego. Z pewnością będą one miały wpływ na podejmowanie świadomych decyzji o wykorzystywaniu energii na swoje potrzeby. Docelowo, w chwili wprowadzenia inteligentnego opomiarowania i nowych dynamicznych cen w produktach, możliwy będzie wybór produktu i dostawcy energii elektrycznej odpowiadający indywidualnemu schematowi zużycia energii. Takie podejście będzie generowało impulsy do optymalnego wykorzystania energii na swoje potrzeby na zasadzie „płacę za to, ile i kiedy zużywam” – wskazuje Małgorzata Eull, dyrektorka pionu klienta biznesowego w E.ON Polska.

CSIRE da nowe możliwości wykorzystania danych pozyskiwanych z rynku energii. System pozwoli na dostęp do wybranych informacji zagregowanych na potrzeby rozwoju nowych usług, prowadzenia prac analityczno-badawczych oraz opracowań dziennikarskich. Praca na tak dużej ilości danych pozwoli szybciej, skuteczniej planować i wdrażać nowe, ciekawsze rozwiązania oraz wyciągać wnioski na przyszłość.

Automatyzacja procesów i pewność danych, które ma zapewnić nam CSIRE, to oszczędność czasu, łatwiejsze zarządzanie oraz lepsza, bardziej efektywna koordynacja zadań. Biorąc pod uwagę liczbę danych, którymi się posługujemy, proces centralnej wymiany danych będzie rewolucją w naszej branży – zaznacza Filip Jagodziński z zespołu Customer Experience E.ON Polska.

Patrząc z perspektywy celów Grupy E.ON, a także z punktu widzenia całego sektora, CSIRE to dziś fundament digitalizacji energetyki w Polsce.

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.

 

załączniki

informacje o firmie

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78 tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. E.ON Polska dostarcza energię elektryczną do ponad miliona odbiorców na terenie Warszawy i okolic.