rolnictwo nauka/edukacja/szkolenia

Niekonwencjonalne metody oceny strat plonu po opadach gradu

23.06.2023 | SGGW

Zespół prof. dr. hab. Hazema M. Kalaji z Katedry Fizjologii Roślin Instytutu Biologii SGGW prowadzi badania nad opracowaniem nowoczesnej i nieinwazyjnej metody oceny strat plonu w wyniku opadu gradu. Testowana jest między innymi niekonwencjonalna metoda ostrzału z powietrza plantacji rzepaku sztucznym gradem z  pneumatycznego karabinka maszynowego.

Do tej pory symulację gradu otrzymywano za pomocą laboratoryjnego symulatora gradu czyli dziurkacza, niszcząc materiał badawczy (rośliny) mechanicznie. Inną metodą – teoretyczną – było stosowanie odpowiedniego modelu matematycznego.

Badania odbywające się na SGGW dotyczą opracowania metody oceny strat plonu bazują na pomiarach klasycznych (zmiany morfologiczne odnotowane przez profesjonalnych likwidatorów szkód), naziemnych sygnałów fluorescencji chlorofilu (wydajność fotosyntetyczna roślin), obrazowaniu wielospektralnym  (drony) oraz teledetekcji (z zastosowaniem danych satelitarnych Sentiel-2).

Badania prowadzone są w ramach współpracy profesora Hazema Kalaji i jego współpracownika dr. hab. inż. Piotra Dąbrowskiego, prof. SGGW (Instytut Inżynierii Środowiska SGGW) z firmami ubezpieczającymi uprawy i zbiory przed stratami spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl

 

załączniki

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl