środowisko naturalne/ekologia transport

Studenci SGGW analizują wpływ drogi przecinającej Kampinoski Park Narodowy na kształtowanie przestrzeni, środowisko i walory krajobrazu

22.06.2023 | SGGW

Czy droga krajowa obniża wartość przyrodniczą Kampinoskiego Parku Narodowego? 

W ramach zajęć na studiach inżynierskich Gospodarki Przestrzennej SGGW - specjalizacja Planowanie Przestrzeni studenci III roku podjęli problem zbadania wpływu drogi wojewódzkiej nr 579 na Kampinoski Park Narodowy (KPN) i jego otulinę. Droga wojewódzka przecina KPN rozdzielając go na dwie części i utrudniając tak zwierzętom, jak i turystom przemieszczanie się po terenie Parku. Badania miały na celu wskazanie obszarów problemowych, które mogą wpływać na obniżenie wartości przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Elementy degradacji środowiska

 

Badanie przeprowadzono na odcinkach o długości ok. 2 km. Przeanalizowano elementy degradacji środowiska i krajobrazu, w tym zaśmiecanie terenu przez użytkowników drogi, nielegalne wjazdy z drogi do KPN, obecność wielkoformatowych reklam i tablic informacyjnych, zabudowę wzdłuż drogi. Zbadano również zagrożenia dla Parku, w tym: natężenie hałasu generowanego przez samochody osobowe i ciężarowe w odległościach 10 i 50 m od drogi przy użyciu mierników poziomu dźwięku Trotec SL 400, natężenie ruchu (pomiar bezpośredni w godzinach 12:00-13:00). Oceniono również, w jaki sposób wyżej wymienione elementy wpływają na ogólny krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wyniki badań

Wyniki badań terenowych wykazały wysoki poziom hałasu wzdłuż trasy spowodowany głównie ruchem samochodów ciężarowych (nawet do 87,5 dB). Zwiększony ruch samochodów ciężarowych odnotowano również na odcinku drogi, na którym jest on formalnie ograniczony. Wzdłuż badanego odcinka drogi znaleziono zwłoki kilku zwierząt (5 miejsc), którym nie udało się jej bezpiecznie przekroczyć. Wzdłuż drogi zaobserwowano 28 wjazdów na teren Parku, w tym 5 nielegalnych. Wzdłuż drogi znaleziono również dużą ilość odpadów. Podczas 5-godzinnej wizyty w terenie zebrano 22 worki śmieci pozostawionych przez kierowców. Uzyskane wyniki wpłynęły na niską ocenę atrakcyjności obecnego krajobrazu Kampinoskiego Parku narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Propozycja rozwiązań

Po przeprowadzeniu badań studenci przedstawili swoje propozycje rozwiązań na problemy z którymi zmaga się KPN takich jak: wprowadzenie większego ograniczenia prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, wprowadzenie barier dźwiękowych w postaci pasów krzewów oraz zaprojektowanie tablic informujących i ostrzegawczych o przebywaniu na terenie KPN i jak bardzo cenny przyrodniczo jest to teren.

Wyniki badań zostały już przekazane do władz Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ćwiczenia w terenie KPN były realizowane pod kierunkiem dr Wojciecha Lewandowskiego przy współpracy dr hab. Agaty Cieszewskiej z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

Anna Kiryjow-Radzka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Kiryjow-Radzka

anna_kiryjow@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 97

Tłumaczka języka angielskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marta Hulak

marta_hulak@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: +48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl

 

załączniki

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

Anna Kiryjow-Radzka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Kiryjow-Radzka

anna_kiryjow@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 97

Tłumaczka języka angielskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marta Hulak

marta_hulak@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Prasowe

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: +48 22 593 19 98

tel: +48 604 534 879

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl