nauka/edukacja/szkolenia

Ruszyła rekrutacja na studia w SGGW

02.06.2023 | SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęła rejestrację na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie i studia II stopnia na rok akademicki 2023/2024. Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się poprzez system IRK dostępny w linku https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/ W tym roku w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) można wskazać dwa kierunki studiów, którymi kandydat jest zainteresowany.

W tym roku do wyboru 42 kierunki na 14 wydziałach, w ośmiu obszarach kształcenia: środowisko i klimat, żywność i żywienie, inżynieria i technika, świat zwierząt, gospodarka i społeczeństwo, biologia i zdrowie, człowiek i środowisko. Oferta SGGW obejmuje w bieżącej rekrutacji w szczególności:

• 40 kierunków studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

• 24 kierunki II stopnia

• 10 kierunków w języku angielskim

• 24 kierunki prowadzone w trybie niestacjonarnym

Oprócz bogatej oferty kierunków prowadzonych w języku polskim, warto zwrócić uwagę na stale rozszerzającą się ofertę kierunków anglojęzycznych.

Od semestru zimowego będzie można studiować na kierunku Veterinary Medicine (jednolite studia magisterskie), a także na 4 kierunkach w ramach studiów I stopnia, tj.: Biotechnology, Organic Agriculture and Food Production, Food Science -Technology and Nutrition, Management.

W ramach studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim oferowanych jest 5 kierunków:  Finance and Accounting, Informatics and Econometrics, Environmental Protection, Sustainable Horticulture, Forest Information Technology.

W nadchodzącym roku akademickim nowości na SGGW to: dwa nowe kierunki na studiach II stopnia (Sustainable Horticulture, Forest Information Technology) oraz możliwość studiowania zarządzania w j. angielskim na studiach I stopnia. 

Zarządzanie w j. angielskim (Management)- absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach agrobiznesu
 • handlu
 • usługach
 • różnego rodzaju agencjach konsultingowych
 • organizacjach gospodarczych i samorządowych
 • szkolnictwie
 • placówkach naukowo-badawczych
 • zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z agrobiznesem

Sustainable Horticulture - po ukończeniu tego kierunku absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych
 • przetwórstwie owocowo-warzywnym
 • usługach i doradztwie ogrodniczym
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni
 • instytutach badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • administracji

Forest Information Technology - absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
 • jednostkach samorządowych – różnych szczebli
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej
 • przedsiębiorstwach leśnych
 • przemyśle drzewnym
 • przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej
 • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych
 • placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dla kandydatów: 

https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/

 

 

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl

 

załączniki

kontakt dla mediów
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

tel: + 48 22 593 19 98

informacje o firmie

dr inż. Krzysztof Szwejk

Rzecznik Prasowy

Biuro Prasowe

ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 54, 02-787 Warszawa

tel. +48 22 593 19 98, +48 22 593 19 97, kom. 604 534 879

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

www.sggw.edu.pl