ekonomia/biznes/finanse

Wyniki finansowe Grupy Generali na 31.03.2023

25.05.2023 | Grupa Generali

Generali odnotowuje silny, rentowny wzrost i potwierdza swoją wyjątkowo solidną pozycję kapitałową.

  • Składka przypisana brutto wzrosła do 22,2 mld euro (+1,3%) dzięki silnemu wzrostowi w segmencie ubezpieczeń majątkowych (+10,1%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie były w całości skoncentrowane na ubezpieczeniach typu unit-linked i ochronnych, zgodnie ze strategią Grupy.
  • Wynik operacyjny wzrósł do 1 820 mln euro (+22,1%), głównie dzięki silnemu udziałowi segmentu majątkowego (P&C), podczas gdy segment ubezpieczeń na życie pozostał odporny. Wskaźnik mieszany poprawił się do 90,7% (-5,6 p.p.). Doskonała marża na nowej działalności wyniosła 5,72% (+0,32 p.p.).
  • Skorygowany wynik netto znacznie wzrósł do 1 229 mln euro (+49,7%), odzwierciedlając korzyści płynące ze zdywersyfikowanych źródeł zysku.
  • Niezwykle solidny współczynnik wypłacalności wyniósł 227% (221% w 2022 r.)

Cristiano Borean, Dyrektor Finansowy Grupy Generali, powiedział: „Silny wzrost zysku osiągnięty w pierwszym kwartale potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów, założonych w naszej strategii ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ („Partner na całe życie 24: Siła napędowa wzrostu”). Wyniki segmentu ubezpieczeń majątkowych odzwierciedlają naszą koncentrację na doskonałości technicznej, podczas gdy w ubezpieczeniach na życie kontynuujemy równoważenie naszego miksu biznesowego w kierunku naszych linii, które są bardziej rentowne nawet w trudnych warunkach. Grupa potwierdza również swoją wyjątkowo solidną pozycję w zakresie wypłacalności, napędzaną silnym generowaniem kapitału organicznego.

Ten kwartał jest również pierwszym, w którym raportujemy zgodnie z nowymi standardami rachunkowości. Pozwala nam to znacznie poprawić widoczność i przewidywalność źródeł zysków oraz zapewnia dokładniejsze odzwierciedlenie wartości wbudowanej w naszą działalność w sektorze ubezpieczeń na życie. Dziękuję wszystkim naszym kolegom z Grupy, którzy mieli swój udział we wdrożeniu projektu IFRS 17 i 9.”

Pełny komunikat z informacją finansową Grupy Generali znajduje się poniżej w załączonym pliku pdf.

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

GRUPA GENERALI
Generali jest jednym z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 r., jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, a jej łączny przypis ze składek wynosi 81,5 mld euro w 2022 r. Zatrudniając 82 000 pracowników obsługujących 68 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i rosnącą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zobowiązanie wobec klientów, by być dla nich Partnerem na całe życie ("Lifetime Partner"), realizowane poprzez innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania, najlepsze w swojej klasie doświadczenia klientów oraz cyfrowe możliwości globalnej dystrybucji. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

GRUPA GENERALI
Generali jest jednym z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 r., jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie, a jej łączny przypis ze składek wynosi 81,5 mld euro w 2022 r. Zatrudniając 82 000 pracowników obsługujących 68 milionów klientów, Grupa ma wiodącą pozycję w Europie i rosnącą obecność w Azji i Ameryce Łacińskiej. U podstaw strategii Generali leży zobowiązanie wobec klientów, by być dla nich Partnerem na całe życie ("Lifetime Partner"), realizowane poprzez innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania, najlepsze w swojej klasie doświadczenia klientów oraz cyfrowe możliwości globalnej dystrybucji. Grupa w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.