zdrowie praca

Rossmann partnerem „Working With Cancer”

Firma Rossmann właśnie dołączyła do międzybranżowej koalicji firm pod auspicjami Fundacji Publicis zobowiązujących się do przeciwdziałania stygmatyzowaniu pracowników chorych na raka. Firmy zaangażowane w projekt „Working With Cancer” gwarantują chorym osobom pełne bezpieczeństwo pracy i zaangażowanie w budowanie świadomości tego problemu w społeczeństwie.

– Każdemu pracownikowi Rossmanna, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową, zapewnimy miejsce pracy, wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie oraz świadczenia przez okres co najmniej 1 roku, aby mógł skupić się na leczeniu jako priorytecie – mówi Ilona Perużyńska-Zych, Dyrektor Działu Personalnego w Rossmannie. Nasza firma kontynuuje budowanie otwartej, wspierającej i sprzyjającej powrotowi do zdrowia kultury pracy.

Do inicjatywy mogą dołączać firmy, które chcą budować kulturę wspierającą osoby dotknięte nowotworem. Nadrzędnym celem „Working With Cancer” są działania zmniejszające lęk u osób dotkniętych rakiem i ich stygmatyzację oraz zapewnić wsparcie otoczenia w walce z chorobą nowotworową. Pomysłodawcy koalicji nie narzucają konkretnych działań lub rozwiązań, które mają podejmować zaangażowane w koalicję. Firmy same decydują o stopniowym wprowadzaniu poszczególnych postulatów: oceny czy obecna polityka firmy zakłada wsparcie w przypadku diagnozy raka, nagłośnienie problemu wśród pracowników i ostatecznie wprowadzenie postanowień w codzienne życie firmy.

Publicis Groupe, którą tworzą medycy, naukowcy i pracownicy zaangażowani w opiekę chorych na całym świecie, zapewnia spersonalizowane wsparcie dla pracowników firmy. Takie osoby mogą liczy na opiekę ze strony wolontariuszy. Fundacja zapewnia także pomoc dla rodzin i najbliższy osób dotkniętych chorobą.

Program „Working With Cancer” wspierany jest przez wiodące organizacje charytatywne, które zajmują się nowotworami, m.in. Memorial Sloan Cancer Center (MSK), MacMillan Cancer Support oraz Instytut Gustave Roussy.

Jakub Jankowski

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Rossmann SDP Sp. z o.o., +48 691 521 009
Agata Nowakowska

Agata_Nowakowska@rossmann.com.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Rossmann SDP Sp. z o.o., +48 691 521 009
Agata Nowakowska

Agata_Nowakowska@rossmann.com.pl

informacje o firmie