ekonomia/biznes/finanse

Deglobalizacja niepokoi polskich prezesów

09.05.2023 | EY

Fragmentacja globalnej gospodarki to, obok zwiększonego kosztu kapitału, największe ryzyko dla rozwoju biznesu polskich CEO, wskazane przez 39% z nich – wynika z najnowszej odsłony badania CEO Outlook Pulse. Jedynie 20% wskazało cyberryzyka. Niedoszacowane mogą być również czynniki ESG, co wskazuje na konieczność edukacji szefów firm w tym zakresie.

Ostatnie miesiące to okres szczególnej zmienności biznesowej, wprowadzającej szereg dodatkowych ryzyk do prowadzenia biznesu. EY-Parthenon przeprowadził badanie CEO Outlook Pulse, w którym zapytał CEO o ryzyka kluczowe z ich punktu widzenia. Prezesi firm obecnych w Polsce i na świecie są dość zgodni w ich ocenie, widać jednak kilka istotnych różnic.

Prezesi polskich firm o światowym zasięgu najbardziej obawiają się fragmentacji światowej gospodarki, która w dużej mierze jest wynikiem zarówno pandemii COVID-19, jak i napięć geopolitycznych. Aż 39% respondentów uważa, że jest to najważniejsze ryzyko w ich firmach. Tymczasem na świecie deglobalizację wskazało zaledwie 30% CEO.

W Polsce prezesi obawiają się, że deglobalizacja osłabi handel międzynarodowy, obniży inwestycje i spowoduje zaostrzenie regulacji w największych gospodarkach (to ryzyko wskazało 30%). Dodatkowo, zdaniem 27% polskich CEO (30% światowych), utrudni pozyskiwanie talentów. 

 

 

Jedna trzecia polskich prezesów, podobnie jak ich koledzy na świecie (32%), wskazała, że poważnym ryzykiem jest niepewność co do polityki monetarnej i wynikających z niej coraz wyższych stóp procentowych, a także rosnący koszt kapitału.

Te dwa czynniki mają wpływ na wyższe koszty produkcji oraz ostatecznie na wysokość inflacji, która w Polsce nadal jest odczuwalna i ogranicza zdolności produkcyjne polskich firm – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich, Lider Transaction Strategy & Execution w Regionie CESA, w zespole Strategia i Transakcje w EY Polska.

Chociaż świat wraca do normalniejszego funkcjonowania po dwóch latach pandemicznych obostrzeń to nadal jej ryzyko nie zostało wyeliminowane, co przyznaje 31% polskich i 32% światowych CEO.

Zaskakujące może się wydawać, że spośród wymienianych rodzajów ryzyka najmniej groźnym dla polskich prezesów wydają się być cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Te zagrożenia jako istotne dla rozwoju biznesu wskazał tylko co piąty ankietowany (na świecie prawie co trzeci).

Obecną rzeczywistość charakteryzuje szereg ryzyk dla biznesu, które CEO dostrzegają i próbują nimi zarządzać, często widząc w tym szansę na wzmocnienie biznesu i budowanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Wymaga to szybkiej reakcji i proaktywnego dostosowywania działań przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia, a także stałego analizowania każdego aspektu działalności, operacji, portfela i ekosystemu – mówi Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający w Dziale Strategia i Transakcje EY, Lider Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

ESG kluczowe dla rozwoju

Jednym z bardziej newralgicznych obszarów dla każdej firmy są standardy ESG, których stosowanie coraz częściej wymuszają regulatorzy, rynek, inwestorzy i klienci. Włączenie czynników ESG do strategii korporacyjnej, planu fuzji i przejęć oraz transformacji portfela w reakcji na zmieniające się otoczenie polityczne wymieniane jest przez 40% ankietowanych prezesów w Polsce i 28% prezesów na świecie (suma odpowiedzi, przy możliwości dwóch wskazań). Dywersyfikacja produktów i usług w oparciu o ESG to kluczowy aspekt dla 37% badanych w Polsce i 28% badanych na świecie. Aż 36% (28% na świecie) ma nadzieję, że standardy ESG dadzą dostęp do nowych metod finansowania, np. zielonych obligacji – co może być dość istotne w obliczu zwiększonego kosztu kapitału, wynikającego z inflacji i wysokich stóp procentowych będących jej konsekwencją. Jednocześnie jedynie 20% wskazań w Polsce i 31% na świecie widzi wartość czynników ESG we wzmacnianiu marki i budowaniu zaufania wśród kluczowych interesariuszy.

Polscy liderzy biznesu funkcjonują w środowisku, w którym kapitał stał się drogi po serii podwyżek stóp procentowych, a dostęp do środków z KPO wciąż nie został uruchomiony. Wyniki badania pokazują, że CEO w Polsce radzą sobie z tymi wyzwaniami m.in. poprzez wpisanie ESG do strategii korporacyjnej - co daje dostęp do kapitału zewnętrznego (zielone obligacje i kredyty) angażującego się w projekty zrównoważone społecznie i klimatycznie. O ile wpływ ESG na kapitał zewnętrzny i relacje z klientami jest oceniany wysoko - o tyle znaczenie ESG znacząco spada, gdy chodzi o kapitał własny, a nie dłużny, oraz w przyciąganiu talentów do organizacji – mówi Enio Chłapowski-Myjak, Menedżer, EY-Parthenon.

kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska
EY Polska
Magdalena Wierzchowska

magdalena.wierzchowska@pl.ey.com

tel: +48 519 098 032

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl

kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska
EY Polska
Magdalena Wierzchowska

magdalena.wierzchowska@pl.ey.com

tel: +48 519 098 032

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl