prawo przemysł ciężki

Międzysektorowe oświadczenie dot. recyklatów w kluczowych zastosowaniach tworzyw sztucznych

12.04.2023 | PZPTS

Międzysektorowe oświadczenie w sprawie ram politycznych niezbędnych do zapewnienia materiałów pochodzących z recyklingu w kluczowych zastosowaniach tworzyw sztucznych.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych, EuPC, którego długoletnim członkiem jest PZPTS oraz 30 innych stowarzyszeń łańcucha wartości tworzyw sztucznych wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do przyjęcia w 2023 roku, zharmonizowanych unijnych zasad obliczania zawartości recyklatów metodą bilansu masowego.

Aby osiągnąć cele GOZ w branży tworzyw sztucznych, należy zwiększyć wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Oprócz dbałości o klimat i neutralną produkcję, potrzebne jest większe zaangażowanie w kwestiach zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych oraz szybkiego zwiększenia skali recyklingu: mechanicznego, organicznego i chemicznego.

Europejscy przetwórcy tworzyw sztucznych, producenci i użytkownicy wyrobów plastikowych lub opakowań pragną znacząco zwiększyć podaż i wykorzystanie recyklatów we wszystkich sektorach.

Sygnatariusze pisma wzywają więc KE do wybrania lub opracowania zharmonizowanej na poziomie UE metody obliczania i weryfikacji, która określi sposób przypisywania wyjściowej zawartości recyklatów. Stowarzyszenia zwróciły się do KE o pilne przyjęcie metody bilansu masy (mass balance chain of custody) do obliczania zawartości materiałów pochodzących z recyklingu chemicznego w tworzywach sztucznych. Bilans masy jest przejrzystą i łatwą do skontrolowania metodą śledzenia określonych cech materiału wzdłuż łańcucha wartości od dostawców materiału do konsumentów.

Aby osiągnąć cele w zakresie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, potrzebne jest jeszcze w tym roku, uchwalenie nowego prawa, tak aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na planowanie, finansowanie, uzyskanie pozwoleń oraz budowę dodatkowych zakładów i towarzyszącej infrastruktury. Każdy z tych kroków może zająć kilka lat.

Zharmonizowana na poziomie UE metoda obliczania i weryfikacji musiałaby określać, w jaki sposób przypisać zawartość pochodzącą z recyklingu do produktów końcowych. Według sygnatariuszy załączonego pisma model „fuel-use exempt”  zapewniłby solidny system w odniesieniu do recyklingu chemicznego, który pozwoliłby producentom i użytkownikom materiałów pochodzących z recyklingu osiągnąć poziomy oczekiwane przez rynek i wymagane przez prawodawstwo UE w odpowiednim czasie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w piśmie załączonym poniżej.

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie