środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Doniczki z fusów z kawy, wieczny las i hotele dla owadów. Bank BNP Paribas podsumowuje swoje wewnętrzne działania na rzecz środowiska w 2022 r.

23.03.2023 | Bank BNP Paribas

Ponad 1,3 tony fusów z biurowej kawy posłuży do wyprodukowania przedmiotów wielorazowego użytku przez EcoBean. To jeden z przykładów ekologicznych inicjatyw wdrożonych w  Banku BNP Paribas w ubiegłym roku. Głównymi ideami przyświecającymi działaniom banku na rzecz środowiska naturalnego było wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego i bioróżnorodności poprzez wartościowe partnerstwa, eko-usprawnienia w codziennym funkcjonowaniu firmy, eko-wolontariat oraz – w sposób szczególny - akcje edukacyjne, budujące proekologiczne postawy.

- Nie ustajemy w prośrodowiskowych działaniach, wciąż rozszerzając nasze ekologiczne inicjatywy w działalności operacyjnej. Jesteśmy otwarci na wartościowe projekty, akcje proponowane przez pracowników. Stale poszukujemy sposobów, aby dbać o środowisko naturalne i popularyzować proekologiczne postawy – mówi Jarosław Frączek, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji w Banku BNP Paribas.

W październiku 2022 r. akcją sadzenia lasu w Julianowie, w województwie świętokrzyskim, bank rozpoczął trzyletnie partnerstwo z Fundacją Las Na Zawsze. Zostało ono zainicjowane przez sieć pracowniczą „Kobiety Zmieniające BNP Paribas”. Wolontariuszki i wolontariusze z Banku BNP Paribas posadzili 1 ha liściastego lasu, który zgodnie ze statutem partnerskiej fundacji, nigdy nie zostanie poddany wycince. Lasy Na Zawsze to obszary oddane naturze – lasy mieszane obejmujące rodzime gatunki drzew i krzewów, które stanowią najbardziej naturalny, bogaty i bioróżnorodny ekosystem w naszej szerokości geograficznej. Zasada przeznaczenia lasów na cele przyrodnicze, a nie gospodarcze, pozwoli im zestarzeć się, przekształcać, dziczeć. Do jesieni 2022 r. Fundacja i jej partnerzy oddali naturze 80,87 ha lasów, z czego ponad 70 ha to młode lasy, a ponad 10 ha – dojrzałe ekosystemy. W ramach partnerstwa z Bankiem BNP Paribas planowane są działania edukacyjne, sadzenie nowych lasów, ochrona już istniejących i wspieranie bioróżnorodności.

Inny przykład partnerstwa, to wspomniana już pilotażowa współpraca z EcoBean, firmą, która przetwarza fusy pozostałe po wypijanych w biurze kawach w przedmioty wielorazowego użytku. Od sierpnia do teraz, Bank BNP Paribas przekazał 1 310 kg fusów. Ich ponowne wykorzystanie oznacza dla środowiska tyle, co ocalenie 33 drzew bądź oszczędność 79 kg emisji CO2. Już wkrótce bankowe biura ozdobią wyprodukowane w ramach współpracy biodegradowalne doniczki z drzewkami kawowca.

- Nasza współpraca z EcoBean to przykład jednego z wielu eko-usprawnień, jakie stosujemy w banku. Administrowanie biurem i codzienną działalnością firmy może być polem do wielu działań promujących odpowiedzialne postawy i budujących ekologiczne nawyki, a także korzystnych dla środowiska naturalnego. To przede wszystkim rozwiązania służące oszczędzaniu zasobów i ograniczaniu odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – wyjaśnia Jarosław Frączek.

Inne bankowe eko-usprawnienia to m.in.: automatyczna segregacja odpadów, segregacja elektrośmieci we wszystkich centralach, zbiórki odzieży we współpracy z platformą Ubrania Do Oddania, letnia akcja „Dojedź do pracy rowerem”. Bank daje także drugie życie swoim sprzętom – w 2022 r. do organizacji społecznych trafiło 1800 biurowych mebli.

Ważnym elementem zeszłorocznego zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego był ekowolontariat. Z okazji Dnia Ziemi, każda osoba zatrudniona w banku mogła skorzystać z 2 z 16 godzin dodatkowego, płatnego urlopu na wolontariat, aby zaangażować się w działania na rzecz naszej planety np. sprzątając tereny zielone. W akcję „2 godziny dla Ziemi” włączyło się 272 pracowników z całej Polski. Dodatkowe akcje sprzątania lasów zostały zorganizowane w Krakowie, Warszawie i Rudzie Śląskiej. Inicjatywą, która przyciągnęła ponad setkę bankowych wolontariuszy, była budowa eco hoteli dla owadów – powstały 3 takie domy stworzone ze 108 modułów. Z kolei w kwietniu ubiegłego roku, we współpracy z nadleśnictwem Katowice, pracownicy Banku BNP Paribas wraz z rodzinami posadzili 1 500 drzew na 0,25 ha. W ramach cyklicznych spotkań z tym nadleśnictwem i przy współpracy Stowarzyszenia SPES, bankowi wolontariusze z Warszawy, Krakowa i Katowic zbudowali także 150 budek lęgowych dla ptaków.

Zarówno działania ekowolontariackiej, jak i filantropię środowiskową koordynuje Fundacja BNP Paribas, która w ubiegłym roku nawiązała ważne proekologiczne partnerstwa. Została partnerem akcji #beeYOPE organizowanej przez markę YOPE i Fundację Łąka, w ramach której uczestniczące w projekcie szkoły otrzymały 800 pakietów edukacyjnych. Każdy pakiet pozwolił na przeprowadzenie lekcji, w trakcie której dzieci wysiały szkolną łąkę kwietną i poszerzyły swoją wiedzę o roli zapylaczy w środowisku naturalnym. Wspólnie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundacja BNP Paribas zaangażowała się w ochronę zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w rezerwacie przyrody Beka, w województwie pomorskim. Więcej na temat tych inicjatyw można przeczytać tutaj.

Przez cały 2022 r. Bank BNP Paribas kontynuował swoją kampanię edukacyjną Bank Zielonych Zmian, skierowaną do pracowników i ich bliskich. Zorganizowano dla nich webinaria z inspirującymi gośćmi, ekspertkami i ekspertami w dziedzinie środowiska naturalnego. W minionym roku odbyły się cztery spotkania poświęcone znaczeniu i wspieraniu bioróżnorodności oraz ekologicznemu gotowaniu i planowaniu zakupów. Materiały edukacyjne pojawiały się też regularnie w firmowym intranecie. W tym roku kampania będzie kontynuowana i rozwijana.

Bank BNP Paribas wspiera także zieloną transformację gospodarki, w samym 2022 r. udzielił aż 2,7 mld zł zrównoważonego finansowania, o czym więcej można przeczytać tutaj.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie