wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Grad nagród dla Banku Pekao w rankingu Instytucja Roku

16.03.2023 | Bank Pekao SA

W tegorocznym rankingu Instytucja Roku Bank Pekao zajął 1. miejsce w dwóch kategoriach, a w kolejnych pięciu znalazł się w czołówce. Indywidualne wyróżnienia za jakość obsługi otrzymało 25 placówek banku.

W tegorocznej edycji rankingu Instytucja Roku, organizowanego przez firmę Moje Bankowanie, Bank Pekao zdobył nagrody aż w siedmiu kategoriach. Numerem 1 na rynku okazał się w kategoriach Najlepsza bankowość internetowa i Najlepsza aplikacja mobilna. Ocenę przyznano w oparciu o badanie ilościowe 13 banków na próbie 1000 klientów korzystających z bankowości internetowej i mobilnej. W przypadku aplikacji mobilnych brano też pod uwagę opinie użytkowników w sklepach Google Play i App Store. Bank Pekao uzyskał najwyższy wskaźnik dostępnych funkcjonalności w obu kanałach i najwyższe oceny użytkowników aplikacji mobilnej.

W kategorii Najlepsza obsługa w placówce Bank Pekao uzyskał 3. miejsce. O indywidualne nagrody przez cały rok walczyły placówki bankowe. Indywidualne wyróżnienia i tytuł Najlepszej placówki bankowej w Polsce otrzymało aż 25 placówek Banku Pekao.

Bank otrzymał również szereg innych wyróżnień, m.in. w kategorii Najlepszy zdalny proces otwarcia konta (2. miejsce), Najlepsza bankowość osobista (2. miejsce), Najlepsza bankowość prywatna (3. miejsce) i Najlepszy bank dla firm (4. miejsce)

Ogółem, po podsumowaniu wszystkich 10 kategorii, Bank Pekao został uznany za trzeci Najlepszy bank w Polsce.

Jak podaje firma Moje Bankowanie, Instytucja Roku to największy na rynku a przy tym najbardziej kompleksowy projekt skupiony na jakości obsługi klienta w sektorze bankowym. Celem projektu jest ciągłe podnoszenie standardów jakości obsługi a zarazem sprostanie stale rosnącym i zmieniającym się oczekiwaniom klientów.  Ósma roczna edycja Instytucji Roku była realizowana przez cztery kwartały 2022 roku i objęła 13 banków.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.