ekonomia/biznes/finanse

Skonsolidowane wyniki Grupy Generali na 31 grudnia 2022

15.03.2023 | Grupa Generali

Generali osiąga najlepszy w historii wynik operacyjny dzięki stałemu wzrostowi składki i wyniku netto. Grupa ma wyjątkowo solidną pozycję kapitałową.

  • Przypis składki brutto wyniósł 81,5 mld euro (+1,5%), przy wyraźnym wzroście P&C (+9,8%), na czele z ubezpieczeniami niemotoryzacyjnymi. Stabilne wpływy netto z ubezpieczeń na życie w wysokości 8,7 mld euro, w całości skoncentrowane na ubezpieczeniach typu unit-linked i ochronnymi, zgodne ze strategią Grupy.
  • Rekordowy wynik operacyjny na poziomie 6,5 miliarda euro (+11,2%), głównie napędzany przez sektor ubezpieczeń na życie, wraz ze wzrostem ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
  • Wskaźnik mieszany (Combined Ratio) wyniósł 93,2% (+2,4 p.p.).
  • Marża na nowym biznesie (New Business Margin) była doskonała i wyniosła 5,35% (+0,86 p.p.)
  • Wynik netto wzrósł do 2 912 mln € (+2,3%)
  • Wyjątkowo solidna pozycja kapitałowa ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 221% (227% w 2021 r.)
  • Proponowana dywidenda na akcję w wysokości 1,16 € (+8,4%) potwierdza koncentrację Grupy na stopach zwrotu dla akcjonariuszy.

CEO Grupy Generali, Philippe Donnet, powiedział: „Wyniki Generali potwierdzają sukces naszej transformacyjnej podróży, którą kontynuujemy poprzez zdyscyplinowane i skuteczne wdrażanie strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Kierując się jasną wizją pozycjonowania Grupy jako światowego lidera w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami, jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów i ambicji naszego planu strategicznego, zapewniając zrównoważony wzrost w celu tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy, nawet w trudnej sytuacji geopolitycznej i kontekście ekonomicznym. Pozwoliło nam to po raz kolejny zaproponować naszym akcjonariuszom podwyższoną dywidendę, dzięki nieustannemu podnoszeniu zysków, jak i silnej pozycji gotówkowej i kapitałowej Grupy. Generali nadal przoduje również w zakresie zrównoważonego rozwoju, teraz w pełni zintegrowanego ze wszystkimi działaniami biznesowymi Grupy, zgodnie z naszym zobowiązaniem do działania jako odpowiedzialny ubezpieczyciel, inwestor, pracodawca i obywatel korporacyjny. Osiągnęliśmy to wszystko dzięki pasji naszych pracowników i naszej unikalnej sieci agentów.”

Pełny komunikat prasowy Grupy Generali na temat wyników na koniec 2022 roku znajduje się w poniższym pliku.

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie