sprawy społeczne

Nadchodzące przysięgi – zapowiedź

W nadchodzący weekend w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpią kolejni ochotnicy. Wśród przysięgających są ludzie wielu zawodów i pasji, których łączy jeden cel – bezpieczeństwo Ojczyzny. W sobotę 11 lutego br. słowa roty wypowiedzą Terytorialsi z województwa małopolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W niedzielę 12 lutego br. przysięgać będą świętokrzyscy Terytorialsi.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam… – słowa te w nadchodzący weekend wypowie ponad 300 ochotników, którzy zakończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Przysięgi wojskowe odbędą się w Grudziądzu, Proszowicach, Krośnie Odrzańskim i Kielcach. Są to już kolejne przysięgi realizowane w ramach projektu „Ferie z WOT”.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami oraz relacjonowania tych szczególnych wydarzeń.

 

11 lutego 2023 r.

GRUDZIĄDZ

Przysięga w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” odbędzie się przy ul. Jagiełły 11 o godz. 11:00. Słowa roty wypowie 120 żołnierzy. Większość z nich to uczniowie, studenci  i nauczyciele.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi ppor. Julia ROZWOROWSKA, tel.: 512 814 861

 

PROSZOWICE

W 11 Małopolskiej Brygadzie OT im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek” słowa roty wypowie około 60 żołnierzy. Uroczystość odbędzie się na Rynku miejskim o godz. 12:00. Przysięgający to uczestnicy projektu „Ferie z WOT”, wśród nich blisko 10% stanowią kobiety.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Adam TRĘBACZ, tel.: 887 704 274

 

KROSNO ODRZAŃSKIE

Uroczystość w 12 Wielkopolskiej Brygadzie OT im. gen. bryg. Stanisława Taczaka odbędzie się na pl. Jadwigi Śląskiej o godz. 13:00.  Przysięga finalizująca "Ferie z WOT" odbędzie się w połączeniu z przysięgą żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Słowa roty wypowie 75 rekrutów.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Anna JASIŃSKA-PAWLIKOWSKA, tel.: 514 791 310

 

12 lutego 2023 r.

KIELCE

W 10 Świętokrzyskiej Brygadzie OT im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt” słowa roty wypowie blisko 70 żołnierzy. Uroczystość odbędzie się w Jednostce Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 300 o godz. 11:00. Wśród przysięgających 15 % stanowią kobiety.  Jest to również finał  projektu "Ferii z WOT" w woj. świętokrzyskim. Blisko 50% ochotników to uczniowie szkół średnich z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi kpt. Marcin KOWAL, tel.: 693 056 172

***

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Obecna sytuacja kryzysowa na granicy polsko-białoruskiej oraz Ukrainie wyzwala w Polakach poczucie patriotyzmu i potrzebę służby swojej Ojczyźnie, co przekłada się na liczne chętnych do służby wojskowej w WOT. Niemalże co tydzień w szeregi Terytorialsów wstępuje ponad 300 nowych ochotników. Obecnie w WOT służy ponad 36 tys. żołnierzy w tym ok. 20% kobiet.

kontakt dla mediów
mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
mjr Witold SURA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT

załączniki

kontakt dla mediów
mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
mjr Witold SURA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT