ekonomia/biznes/finanse

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2022

20.01.2023 | Ericsson Sp. z o.o.

Podsumowanie czwartego kwartału 2022 roku:

 • Wpływ na wyniki finansowe czwartego kwartały miały prawa własności intelektualnej, w wyniku której łączne przychody wyniosły 6,0 (2,4) mld SEK oraz opłaty w wysokości -4,0 mld SEK, w tym prowizja Departamentu Sprawiedliwości, zbycie IoT oraz umowy dotyczące oprogramowania i usług w chmurze.
 • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 1% r/r. Przychody z praw własności intelektualnej przyczyniły się do wzrostu o 5 punktów procentowych. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 86,0 (71,3) mld SEK, wkład Vonage wyniósł 4,1 mld SEK.
 • Dochód brutto wzrósł do 35,6 (30,8) mld SEK, podczas gdy marża brutto spadła do 41,4% (43,2%, na co wpływ miała zmiana struktury biznesowej w dziale Networks i opłaty za rozwiązania kontraktów oraz korekty oferty produktów oprogramowania i usług w chmurze.
 • EBITA z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 9,3 (12,8) mld SEK z marżą EBITA na poziomie 10,8% (17,9%). 
 • Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 16,9 (13,5) mld SEK.
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału wyniósł 15,4% (26,6%) dzięki niższemu EBIT.

Podsumowanie roku 2022:

 • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 3%, napędzana wzrostem o 4& w dziale Networks i 16% w Enterprise. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 271.5 (232.3) mld SEK.
 • Dochód brutto wzrósł do 113,3 (100,7) mld SEK. Wzrost odnotowano w działach Networks, Cloud Software and Services oraz Enterprise.
 • EBITA wyniosła 29,1 (33,3) mld SEK z marżą EBITA na poziomie 10,7% (14,3%). Negatywny wpływ na EBITA miały ogłoszone opłaty w wysokości -5,5 mld SEK, częściowo zrekompensowane zwiększonymi przychodami z licencji na prawa własności intelektualnej.
 • Marża EBIT z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 10,1% (13,9%). Marża EBIT z wyłączeniem Vonage i wcześniej ogłoszonej opłaty wyniosła 12,9%, osiągając cel na 2022 r. 
 • Dochód netto wyniósł 19,1 (23,0) mld SEK. Rozwodniony EPS wyniósł 5,62 (6,81).
 • Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 22.2 (32.1) mld SEK. Środki pieniężne netto na koniec roku wyniosły 23,3 (65,8) mld SEK.
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału wyniósł 14,0% (18,4%).
 • Dywidenda za rok 2022 w wysokości 2,70 SEK (2,50) na akcję zostanie zaproponowana na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

 

mld SEKQ4
2022
Q4
2021
r/r
zmiana
Q3
2022
r/r
zmiana
Styczeń-Grudzień
2022
Styczeń-Grudzień
2021
r/r
zmiana
Sprzedaż netto86.071.321%68.026%271.5232.317%
sprzedaż skorygowana o różnice kursowe 1%3%
Marża brutto[2] 41.4%43.2%41.4%41.7%43.4%
EBIT 7.911.9-34%7.110%27.031.8-15%
EBIT margin[2] 9.1%16.6%10.5%10.0%13.7%
EBITA[2] 9.012.3-26%7.619%29.133.3-13%
EBITA margin[2] 10.5%17.2%11.2%10.7%14.3%
Zysk netto6.210.1-39%5.415%19.123.0-17%
EPS diluted, SEK 1.823.02-40%1.5617%5.626.81-17%
Środki z wyłączeniem opłaty restrukturyzacyjne[2]
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych41.5%43.5%41.4%41.8%43.5%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych8.112.3-34%7.212%27.432.3-15%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych9.4%17.3%10.6%10.1%13.9%
EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych9.312.8-27%7.721%29.533.8-13%
Marża EBITA bez opłat restrukturyzacyjnych10.8%17.9%11.3%10.9%14.6%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami16.913.525%2.522.232.1-31%
Śroski pieniężne netto na koniec okresu23.365.8-65%13.474%23.365.8-65%

 

Pełny raport dostępny na stronie Ericsson: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2023/1/ericsson-reports-fourth-quarter-and-full-year-results-2022 

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40% światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40% światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland