sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

12. edycja Programu Grantów Lokalnych. Coroczne wsparcie Banku BNP Paribas dla organizacji pozarządowych

07.12.2022 | Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas w kolejnej edycji swojego programu przyznał granty na działania społeczne 60 lokalnym organizacjom pozarządowym w całej Polsce. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 300 000 zł. Projekty, z których każdy otrzymał 5 000 zł wsparcia, zostały wybrane spośród aż 113 wniosków zgłoszonych przez pracowników banku.

- Jako bank zmieniającego się świata chcemy aktywnie przyczyniać się do poprawy życia lokalnych społeczności, w których na co dzień działamy. Program Grantów Lokalnych daje naszym pracownikom możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów najlepiej odpowiadających na miejscowe potrzeby. Tak duża liczba wniosków utwierdza nas w przekonaniu, że jest to skuteczna i potrzebna pomoc – mówi Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas.

Aby jak najlepiej reagować na bieżące wyzwania, Bank BNP Paribas dostosowuje szczegółowe cele poszczególnych edycji programu. W tym roku są to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup wrażliwych, w szczególności dzieci z trudnych środowisk, osób starszych i z niepełnosprawnościami, wsparcie i integracja osób uchodźczych, ochrona środowiska naturalnego i promowanie eko postaw, promocja profilaktyki zdrowia, promocja przedsiębiorczości i wzmacnianie roli kobiet.

Program Grantów Lokalnych to inicjatywa realizowana przez bank od 2011 roku. Jej celem jest wspieranie działalności społecznej prowadzonej lokalnie przez małe organizacje pozarządowe oraz wzmacnianie aktywności obywatelskiej w lokalnych społecznościach. Relacje zapoczątkowane w ramach programu często przeradzają się w długofalową współpracę. Od początku programu na realizację działań społecznych Bank BNP Paribas przekazał w sumie 2,9 mln zł, przyznając 880 grantów.

Program Grantów Lokalnych to jedna z wielu prospołecznych inicjatyw Banku BNP Paribas.  Zaangażowanie banku i jego pracowników w pomoc społeczną jest doceniane. Podczas II Kongresu ESG Polska Moc, Fundacja BNP Paribas znalazła się wśród trzech organizacji nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu „Nagrody DNA – bo pomaganie mamy w genach” w kategorii „Pomoc dla Ukrainy”. Organizatorzy konkursu podkreślili zarówno wsparcie finansowe przekazane przez fundację organizacjom działającym na rzecz osób uciekających przed wojną, jak i zaangażowanie samego banku m.in. w przygotowanie miejsc noclegowych oraz pomoc bankowych wolontariuszy w ramach akcji #RazemdlaUkrainy i Solidarna Paczka.

 

O banku

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektorka Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzeczniczka prasowa, BNP Paribas Bank Polska
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie