wydarzenia ekonomia/biznes/finanse

Nowy raport BGK o 3W: wartość tego rynku w Polsce wynosi blisko 5 mld dolarów

07.12.2022 | Idea 3W

Raport powstał, aby zebrać dane dotyczące sektora 3W i potwierdzić realny potencjał nowej gałęzi gospodarki, który BGK dostrzegł już wcześniej. Główne wnioski z raportu przedstawiła podczas briefingu Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i inicjatorka idei 3W.

– Gdy w 2021 roku powoływaliśmy inicjatywę 3W, wiedzieliśmy, że koncentracja na trzech zasobach jest ważna. Nie mogliśmy mieć jednak pewności, że po pierwsze – w tak krótkim czasie zbudujemy ekosystem 3W, który połączy różne środowiska: naukowe, biznesowe i administracji publicznej, a po drugie – że potencjał sektora 3W jest tak duży – większy nawet niż przewidywaliśmy – skomentowała premierę opracowania prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Idea 3W to wizja przyszłości. Opiera się na kilku założeniach, takich jak lepszy dostęp do wody pitnej i żywności, transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności czy bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne. Koncepcja 3W opiera się na trzech zasobach, które będą kluczowe dla naszej przyszłości: wodzie, wodorze i węglu. W tej wizji społeczeństwo zyskuje dzięki temu, że zasoby wodne są zarządzane w sposób odpowiedzialny, technologie wodorowe są czyste, a materiały węglowe – innowacyjne.

Sektor gospodarki, który ciągle rośnie

Zainteresowanie BGK wodą, wodorem i węglem wynika bezpośrednio ze strategii banku – jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Według BGK, 3W to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi w XXI wieku całe społeczeństwo, m.in. transformacji energetycznej czy bezpieczeństwa dostępu do wody pitnej. Bank dokładnie zidentyfikował szanse, jakie niesie idea 3W i związany z nią rynek.

Dogłębna analiza, którą BGK zlecił firmie EY pokazuje, że wartość sektora 3W wynosi obecnie 4,86 mld dolarów w Polsce, 66,49 mld dolarów w Europie i 236,6 mld dolarów na świecie. W naszym kraju do 2030 r. największy wzrost czeka sektor technologii węglowych – o prawie 9%, a wartość całego rynku 3W wzrośnie do 5,6 mld dolarów.

Opracowanie odnosi się również do synergii zastosowań tych trzech zasobów przyszłości. Bank podkreśla, że ich współzależność, której sztandarowym przykładem jest elektroliza, to klucz do zrozumienia Idei 3W. Według raportu największy wpływ synergii można zauważyć m.in. w przemyśle, ochronie zdrowia, mieszkalnictwie, a także infrastrukturze, transporcie i logistyce. 3W będzie miało także wpływ na spójność społeczną i terytorialną.

Jak podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, dane zawarte w opracowaniu będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych – nie tylko dla inwestorów, ale również przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Analiza wskazuje tym samym, w jakich kierunkach powinna rozwijać się polska gospodarka, by stawała się coraz bardziej konkurencyjna w Europie i na świecie. To kwestia, na której szczególnie zależy inicjatorom idei 3W.

Raport dostępny na idea3w.org

W jaki sposób koncepcja 3W wpłynie na jakość życia społeczeństwa, jak pomoże rozwiązać problemy m.in. malejących zasobów wody pitnej, konieczności transformacji energetycznej czy bezpieczeństwa fizycznego w dobie niestabilnej sytuacji geopolitycznej? O tym, a także o budowie ekosystemu opartego o trzy zasoby, można przeczytać w raporcie „Woda, wodór, węgiel: zasoby, które zbudowały i zmieniają świat”. Opracowanie można pobrać ze strony internetowej inicjatywy 3W: www.idea3w.org/raport-3w

 

II Kongres 3W – trzy zasoby, jedna planeta, wspólna odpowiedzialność

7-8 grudnia w Warszawie odbywa się II Kongres 3W. To kolejne wydarzenie Banku Gospodarstwa Krajowego w inicjatywie 3W, które integruje przedstawicieli wielu środowisk – świata nauki, biznesu i sektora publicznego. W trakcie tych dwóch dni kilkaset osób, m.in. naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora publicznego oraz instytucji finansowych dyskutują o możliwościach, jakie dają innowacyjne technologie 3W. Wydarzenie otworzył premier Mateusz Morawiecki, a gościem specjalnym tegorocznej edycji kongresu jest Tim Marshall – ekspert do spraw geopolityki i autor książki „Więźniowie geografii”.

 

informacje o firmie

załączniki

informacje o firmie