ekonomia/biznes/finanse energetyka

Dobrze dobrane umowy PPA przynoszą realne oszczędności na kosztach energii elektrycznej

02.12.2022 | OZEOS

Blisko 1/3 kosztów energii elektrycznej,  zaoszczędzi firma, która zgłosiła się o OZEOS z zapotrzebowaniem na energię elektryczną wynoszącym około 1 700 MWh rocznie. Co więcej - firma przestawi się na zieloną energię! Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dopasowany partner, z którym firma zawrze umowę PPA.

Klientem OZEOS jest firma produkcyjna z branży chemicznej, pracująca w systemie dwuzmianowym. OZEOS przeanalizował dane klienta i przygotował jego profil energetyczny. Następnie dane zostały dodane do zbudowanej przez OZEOS bazy.

- Tu główną pracę wykonują nasze algorytmy, które w optymalny sposób łączą pary wytwórca - odbiorca OZE, by w jak największym stopniu pokryć zapotrzebowanie zieloną energią - mówi Zbigniew Kinal, prezes OZEOS.

Analiza profilu producenta chemii oraz zestawianie go z ofertami producentów zielonej energii przyniosła ważną informację - ponad 40 proc. zapotrzebowania można pokryć za pomocą zielonej energii.

Dobrym dopasowaniem wykazała się farma fotowoltaiczna o mocy 2,3 MW, która w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyprodukowała łącznie 2 297 MWh. 

Co oznacza to “pokrycie na poziomie ponad 40%?

- W przypadku tego klienta tyle, że aż 687 MWh z jego rocznego zapotrzebowania zostało zaspokojone zieloną energią z farmy fotowoltaicznej. Pozostałe zapotrzebowanie - 1 028 MWh - klient uzupełnia na Towarowej Giełdzie Energii na Rynku Dnia Następnego, czyli tak zwanym TGE SPOT. Reszta energii, którą wyprodukowała farma tj. 1 610 MWh, zostanie sprzedana w tym samym miejscu - na TGE SPOT - wyjaśnia Zbigniew Kinal.  

A zatem - jaka cena? I jakie oszczędności dzięki zielonej energii?

Zakładając, że klient kupi energię z farmy po maksymalnej cenie, jaka została określona w Rozporządzeniu ws. sposobu obliczania limitu ceny, wydanego do Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli w cenie 355 zł za MWh oraz przyjmując średnią cenę SPOT z października 2022 roku, opublikowaną przez Prezesa PURE  2022 roku w kwocie 646,93 zł/MWh a także koszty bilansowania handlowego, roczny koszt zakupu energii elektrycznej przez klienta w tym kontrakcie będzie wynosił około 741,6 tys. PLN i  to ze wszystkimi kosztami bilansowania oraz prowizją dla OZEOS.

Oferta szyta na miarę

W przypadku pozostania u obecnego sprzedawcy energii elektrycznej, nasz producent chemii zostanie objęty systemem wsparcia, wynikającym z Ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, i jego cena za 1 MWh w 2023 roku, wynosić będzie 785,00 zł za MWh. Roczny koszt zakupu całego wolumenu w cenie wynikającej z ustawy wyniesie 1,33 mln PLN. Zatem różnica w kwocie zakupu wyniesie prawie 0,6 mln PLN. Wszystko dzięki ofertom skrojonym na miarę, dobranym przy użyciu technologii OZEOS.

W momencie, gdy w bazie OZEOS pojawi się wytwórca produkujący energię z wiatru, który będzie w stanie pokryć kolejną część zapotrzebowania klienta w energię z OZE, klient otrzyma od OZEOS kolejną, uzupełniającą ofertę. Taki miks, jest możliwy dzięki zaawansowanej  technologii bazującej na algorytmach.

kontakt dla mediów
Marketing Manager, Inntu Marketing i Komunikacja
Alina Geniusz-Siuchnińska

alina.geniusz@inntu.pl

informacje o firmie

O OZEOS

Nowa technologa dla umów dla PPA

OZEOS oferuje usługi w zakresie łączenia wytwórców energii OZE z odbiorcami. W tym celu firma stworzyła platformę technologiczną łączącą tych, którzy chcą zabezpieczyć cenę energii w długim okresie w ramach modelu PPA (Power Purchase Agreement) z wytwórcami energii OZE.

Dzięki swym funkcjonalnościom OZEOS pomaga obniżyć koszty działania fabryk, firm usługowych, innych przedsiębiorstw zużywających rocznie więcej niż 1000 MWh. Zastosowane algorytmy umożliwiają bowiem zawarcie długoterminowych kontraktów PPA, które dają gwarancję wolumenu energii dla odbiorców, a wytwórcom stabilną cenę. OZEOS pomaga również w zawarciu kontraktu dla źródła OZE, dzięki któremu wytwórca będzie mógł uzyskać finansowanie z banku pod budowę instalacji OZE.

Zarząd OZEOS

Firma OZEOS powstała w 2021 roku. Zarządzają nią: Zbigniew Kinal i Krzysztof Komosa – - doświadczeni menadżerowie z branż energetyki oraz finansów.

Inwestor

Finansowania na budowę i rozwój platformy online OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

https://www.ozeos.pl/

załączniki

kontakt dla mediów
Marketing Manager, Inntu Marketing i Komunikacja
Alina Geniusz-Siuchnińska

alina.geniusz@inntu.pl

informacje o firmie

O OZEOS

Nowa technologa dla umów dla PPA

OZEOS oferuje usługi w zakresie łączenia wytwórców energii OZE z odbiorcami. W tym celu firma stworzyła platformę technologiczną łączącą tych, którzy chcą zabezpieczyć cenę energii w długim okresie w ramach modelu PPA (Power Purchase Agreement) z wytwórcami energii OZE.

Dzięki swym funkcjonalnościom OZEOS pomaga obniżyć koszty działania fabryk, firm usługowych, innych przedsiębiorstw zużywających rocznie więcej niż 1000 MWh. Zastosowane algorytmy umożliwiają bowiem zawarcie długoterminowych kontraktów PPA, które dają gwarancję wolumenu energii dla odbiorców, a wytwórcom stabilną cenę. OZEOS pomaga również w zawarciu kontraktu dla źródła OZE, dzięki któremu wytwórca będzie mógł uzyskać finansowanie z banku pod budowę instalacji OZE.

Zarząd OZEOS

Firma OZEOS powstała w 2021 roku. Zarządzają nią: Zbigniew Kinal i Krzysztof Komosa – - doświadczeni menadżerowie z branż energetyki oraz finansów.

Inwestor

Finansowania na budowę i rozwój platformy online OZEOS udzielił inwestor branżowy na rynku energetyki - spółka DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

https://www.ozeos.pl/